ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP Color LaserJet Pro M452, MFP M477 - ใส่กระดาษลงในถาด 2

บทนำ
ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาด 2
ใส่กระดาษลงในถาด 2
 1. เปิดถาด
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษโดยการบีบสลักปรับบนตัวกั้น แล้วเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ในการใส่กระดาษขนาด Legal ให้ขยายด้านหน้าถาดโดยบีบสลักด้านหน้าและดึงด้านหน้าของถาด
  รูปภาพ : ขยายถาด 2 เพื่อรองรับกระดาษขนาด Legal
    บันทึก
  เมื่อใส่กระดาษขนาด Legal ถาด 2 จะขยายจากทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ประมาณ 51 มม.
 4. ใส่กระดาษลงในถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 5. ตรวจสอบว่าปึกกระดาษเรียบเสมอกันทั้งสี่มุม เลื่อนตัวกั้นความยาวและความกว้างกระดาษให้ชิดกับปึกกระดาษ
    บันทึก
  หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
  รูปภาพ : เลื่อนตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับปึกกระดาษ
 6. หลังจากการตรวจสอบว่าปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด ให้ปิดถาด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
การวางแนวกระดาษในถาด 2
เมื่อใช้กระดาษที่จำเป็นต้องวางแนวกระดาษแบบพิเศษ ให้ใส่กระดาษตามข้อมูลในตารางต่อไปนี้
ประเภทกระดาษ
กระดาษออก
วิธีการใส่กระดาษ
หัวจดหมายหรือแบบฟอร์ม
การพิมพ์ด้านเดียว
หงายหน้าขึ้น
ขอบด้านบนไปทางเครื่องพิมพ์
หัวจดหมายหรือแบบฟอร์ม
การพิมพ์ 2 ด้าน
คว่ำหน้าลง
ขอบด้านบนหันออกจากเครื่องพิมพ์
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
การพิมพ์ 1 ด้านหรือการพิมพ์ 2 ด้าน
หงายหน้าขึ้น
หันรูกระดาษไปทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

ประเทศ: Flag ไทย