ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - เปลี่ยนตลับผงหมึก

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ รวมถึงคำแนะนำในการเปลี่ยน

ข้อมูลตลับผงหมึก

เครื่องพิมพ์นี้จะแสดงเมื่อระดับตลับผงหมึกต่ำหรือต่ำมาก อายุการใช้งานจริงของตลับผงหมึกที่เหลืออยู่อาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมตลับผงหมึกสำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้
ในการสั่งซื้อตลับหมึกหรือตรวจสอบความเข้ากันได้ของตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ HP SureSupply ที่ www.hp.com/go/suresupply เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าและตรวจสอบว่าประเทศ/พื้นที่ถูกต้อง
เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี 4 สี และมีตลับผงหมึกแยกสำหรับแต่ละสี สีเหลือง (Y), สีชมพู (M), สีฟ้า (C) และสีดำ (K) มีตลับผงหมึกภายในฝาด้านหน้า
รายการ
คำอธิบาย
หมายเลขตลับหมึก
หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับผงหมึกสีดำ HP 508A Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุมาตรฐาน
508A
CF360A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 508X High Yield Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุสูง
508X
CF360X
ตลับผงหมึกสีฟ้า HP 508A Original LaserJet
ตลับหมึกสำรองสีฟ้าความจุมาตรฐาน
508A
CF361A
ตลับผงหมึกสีฟ้า HP 508X High Yield Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีฟ้าความจุสูง
508X
CF361X
ตลับผงหมึกสีเหลือง HP 508A Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีเหลืองความจุมาตรฐาน
508A
CF362A
ตลับผงหมึกสีเหลือง HP 508X High Yield Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีเหลืองความจุสูง
508X
CF362X
ตลับผงหมึกสีชมพู HP 508A Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีชมพูความจุมาตรฐาน
508A
CF363A
ตลับผงหมึกสีชมพู HP 508X High Yield Original LaserJet
ตลับผงหมึกสำรองสีชมพูความจุสูง
508X
CF363X
บันทึก
ตลับผงหมึก High Yield มีผงหมึกมากกว่าตลับหมึกมาตรฐานสำหรับจำนวนหน้ามากขึ้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.hp.com/go/learnaboutsupplies
ห้ามนำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยน
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงเกิน 2-3 นาที หากต้องถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน ให้คลุมดรัมส่งภาพสีเขียวไว้
ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงส่วนประกอบตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ส่วนประกอบตลับผงหมึก
 1. มือจับ
 2. ดรัมส่งภาพ
 3. ชิลด์ป้องกัน
 4. ชิพหน่วยความจำ
  หมายเหตุ
หากผงหมึกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับผงหมึก

ถอดและเปลี่ยนตลับหมึก

 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝา
 2. จับที่ตัวจับของตลับผงหมึกที่ใช้แล้ว และดึงออกมา
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 3. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากเปลือกป้องกันโดยฉีกแถบพลาสติกออกและเปิดบรรจุภัณฑ์ เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไว้สำหรับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้ว
  รูปภาพ : ตลับผงหมึกใหม่
 4. จับตลับผงหมึกไว้ทั้งสองด้านแล้วเขย่า 5-6 ครั้ง
  รูปภาพ : เขย่าตลับผงหมึก
 5. แกะชิลด์ป้องกันออกจากตลับผงหมึก
  รูปภาพ : แกะชิลด์ป้องกันออก
 6. รองรับด้านล่างของตลับผงหมึกด้วยมือข้างหนึ่งในขณะที่จับมือของตลับหมึกด้วยมืออีกข้างหนึ่ง จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงช่องบนชั้น แล้วใส่ตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดรัมส่งภาพสีเขียว รอยนิ้วมือที่ดรัมส่งภาพอาจก่อให้เกิดข้อบกพร่องของการพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 7. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝา
 8. บรรจุตลับผงหมึกที่ใช้แล้วและชิลด์ป้องกันลงในกล่องของตลับหมึกใหม่ โปรดดูคู่มือการรีไซเคิลที่แนบมาสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิล
  HP ช่วยในการรีไซเคิลตลับหมึกของแท้ของ HP ซึ่งสะดวกและฟรีด้วยโปรแกรม HP Planet Partners ที่มีอยู่ในมากกว่า 50 ประเทศ/พื้นที่และดินแดนทั่วโลก1)
  ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรีไซเคิลตลับหมึก HP ที่ใช้แล้ว โปรดไปที่ www.hp.com/recycle
  รูปภาพ : รีไซเคิลตลับหมึกที่ใช้แล้ว
1) โปรแกรมจะแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.hp.com/recycle


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย