ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - แก้ปัญหากระดาษติดในบริเวณตลับผงหมึก

แก้ปัญหากระดาษติดในบริเวณตลับผงหมึก
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดในบริเวณตลับผงหมึก เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 1. กดปุ่มปลดล็อคฝาด้านบนทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : กดปุ่มปลดล็อค
 2. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 3. นำตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 4. ยกฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติด และค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออก ระวังอย่าให้กระดาษฉีกขาด
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 5. ใส่ตลับผงหมึกกลับเข้าไป
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย