ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet - แท็บเล็ตและเครื่องที่รองรับ Windows RT

บทนำ
เครื่องพิมพ์ HP LaserJets รองรับการพิมพ์จากเครื่องแท็บเล็ตเกือบทุกรุ่นแต่ไม่ทั้งหมด การรองรับจะแตกต่างกันออกไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์และตามประเภทของแท็บเล็ต ใช้เอกสารนี้เพื่อค้นหาวิธีการตรวจสอบการรองรับของแท็บเล็ตใน Windows และวิธีการตรวจสอบว่าแท็บเล็ตของคุณเป็นแท็บเล็ตที่ใช้โปรเซสเซอร์ ARM ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Windows RT หรือไม่
  บันทึก
แท็บเล็ตที่ระบบปฏิบัติการ Windows RT จะไม่รองรับใน Windows 10
แท็บเล็ตที่รองรับใน Windows
แท็บเล็ตอื่น ๆ ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10, Windows 8.1 และ Windows 8 สามารถใช้ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ที่อยู่ใน Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) ของ Windows (In OS) ในกรณีที่มี และสามารถใช้ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์เดียวกับในเครื่องพีซีได้ ซึ่งในบางกรณี อาจเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าการใช้ไดร์เวอร์ในระบบปฏิบัติการ สำหรับรายชื่อเครื่องพิมพ์ HP LaserJet และแท็บเล็ตที่รองรับสำหรับเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น ให้ดูได้จากเอกสารสนับสนุนต่อไปนี้โดยตรวจสอบที่แถวซึ่งเขียนว่า PC and Tablet support:
รูปภาพ : หน้าบริการซึ่งมีข้อมูลสำหรับแท็บเล็ต Windows, เครื่องพีซี และแถวแสดงการรองรับของแท็บเล็ต
รองรับแท็บเล็ตที่ใช้ Windows RT
แท็บเล็ตที่ใช้โปรเซสเซอร์ ARM ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Windows RT สามารถติดตั้งไดรเวอร์ที่ให้มาใน Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) ของ Windows ใน Windows 8.1/8 หากรุ่นของ HP LaserJet รองรับการใช้งาน นี่เป็นตัวเลือกไดร์เวอร์เดียวสำหรับ แท็บเล็ตที่ใช้โปรเซสเซอร์ ARM ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Windows RT
การตรวจสอบว่าสามารถรองรับการพิมพ์กับแท็บเล็ตที่ใช้ Windows RT กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet ของคุณ ให้ไปที่หัวข้อ ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ที่รองรับสำหรับ Windows 8.1/8 และตรวจสอบแถวที่เขียนว่า Windows RT
รูปภาพ : หน้าบริการซึ่งมีข้อมูลสำหรับท็บเล็ตที่ใช้โปรเซสเซอร์ ARM แุถว Windows RT
วิธีการตรวจสอบว่าแท็บเล็ตของคุณใช้ Windows RT หรือไม่
การตรวจสอบว่าแท็บเล็ตของคุณใช้โปรเซสเซอร์ ARM และใช้ Windows RT หรือไม่ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าระบบของคุณ
  1. เลือก Control panel (แผงควบคุม( ภายใต้ System and Security touch (ระบบและความปลอดภัย) กดเลือกReview your computer's status (ตรวจสอบสถานะคอมพิวเตอร์ของคุณ) และจากนั้นภายใต้ System (ระบบ) กดเลือก See the name of this computer (ดูชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้)
  2. ในส่วน Windows edition จะมี Windows RT หรือ Windows 8 แสดงอยู่ และในส่วน System (ระบบ) ประเภทของระบบ: จะแสดงว่าแท็บเล็ตใช้โปรเซสเซอร์ ARM หรือไม่
    หากคุณมีแท็บเล็ตที่ใช้โปรเซสเซอร์ ARM และใช้ Windows RT ให้ติดตั้งไดรเวอร์ในระบบปฏิบัติการ (ถ้ามี) จาก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) สำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง ให้ไปที่ IInstall the driver included in Windows 8.1/8 (ติดตั้งไดร์เวอร์ที่จัดมาให้มาใน Windows 8.1/8)

ประเทศ: Flag ไทย