ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP PC - การดำเนินการกู้คืนระบบของ HP (Windows 10)

เอกสารนี้ระบุข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ติดตั้ง Windows 10
เรียนรู้วิธีการติดตั้ง หรือกู้คืนคอมพิวเตอร์ HP ระบบ Windows 10 กลับเป็นสถานะก่อนหน้า และเรียนรู้การกู้ระบบผ่าน HP Recovery Manager
สำหรับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ ตัวเลือกกู้ข้อมูลอาจไม่สามารถเรียกใช้ได้เนื่องจากข้อมูลอิมเมจอาจไม่มีการเขียนแทนไว้ โปรดติดต่อแผนกไอทีบริษัทของคุณ หรือฝ่ายบริการไอทีในท้องถิ่นของคุณเพื่อยืนยัน
  บันทึก
เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows 10 มาสำเร็จจากโรงงาน หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้ง Windows 8 หรือ Windows 7 อยู่เดิมและถูกอัพเกรดเป็น Windows 10 คุณจะไม่สามารถย้อนกลับไปใช้ Windows 10 ได้ หากทำการกู้ระบบ คุณจะกลับไปที่ Windows เวอร์ชั่นเดิม (Windows 8 หรือ Windows 7) คุณจะต้องติดตั้ง Windows 10 ใหม่
รีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น Windows 10 เวอร์ชั่น "ล่าสุดที่ใช้การได้ดี” โดยใช้การรีเซ็ตจากปุ่มกดของ Microsoft ดูคำแนะนำอย่างละเอียดได้จากหัวข้อ HP PC - การรีเซ็ตแบบปุ่มกดของ Microsoft (Windows 10)
  หมายเหตุ
ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง Recovery Manager (ตัวจัดการการกู้คืน) ใหม่สำหรับชุดข้อมูลอัพเดทในฤดูใบไม้ร่วง 2015 เพื่อให้กู้คืนระบบได้สำเร็จโดยใช้ HP Recovery Manager
ในการติดตั้งข้อมูลอัพเดต Recovery Manager จะต้องมีเนื้อที่ว่างอย่างน้อย 3 GB
ควรสำรองไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้ และอ่านข้อควรระวังให้ครบทุกข้อก่อนทำการกู้คืนระบบ หากไม่มีการสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณจะทำให้ไฟล์และข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้สูญหาย
ดูคำแนะนำในการสำรองข้อมูลและบันทึกไฟล์ของคุณได้จากหัวข้อ การสำรองไฟล์ของคุณ (Windows 10, 8)
กระบวนการกู้คืนระบบโดยสมบูรณ์อาจใช้เวลา 4 ถึง 6 ชั่วโมงหรือมากกว่านี้ เพื่อให้ดีที่สุด คอมพิวเตอร์ควรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทหลายครั้งระหว่างขั้นตอนนี้ อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหยุดขั้นตอนการกู้คืนระบบจนกว่าจะได้รับแจ้งให้ล็อกอินเข้า Windows
หลังจากการกู้ข้อมูล คุณควรดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อที่เกี่ยวข้องในเอกสารชุดนี้ สิ่งที่คุณควรทำหลังการกู้ข้อมูล
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ HP Recovery Manager
หลังจากติดตั้งหรืออัพเดต Windows 10, HP Recovery Manager จะไม่ทำงานและอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
โดยเฉพาะจะมีข้อความ Can’t open file: ข้อความ X:\sources\Recovery\tools\HP\Rita-tool\ ปรากฏขึ้นหากคุณพยายามเปิด HP Recovery Manager โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
 • กดปุ่ม F11 คลิกที่ Troubleshoot (แก้ไขปัญหา) จากนั้นเลือก HP Recovery Manager
  หรือ
 • ค้นหาและเลือก HP Recovery Manager จากนั้นคลิกที่ Windows Recovery Environment
แก้ไขปัญหาได้โดยดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลอัพเดตซอฟต์แวร์ HP ต่อไปนี้
หากไม่แน่ใจว่าต้องใช้ข้อมูลดาวน์โหลดใดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้กลับไปที่ด้านบนของหน้าเอกสาร จากนั้นกรอกซีเรียลนัมเบอร์หรือชื่อผลิตภัณฑ์ในแถบค้นหาเพื่อไปยังหน้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวทข้อง
  บันทึก
หลังจากคลิกที่ลิงค์ ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดผ่านฟังก์ชั่นดาวน์โหลดของอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ที่คุณใช้
เริ่มต้นการใช้งาน
จากกล่องค้นหาของ Windows 10 ให้ค้นหา HP Recovery Manager จากนั้นคลิกเพื่อเปิดขึ้นมา หน้าจอ Recovery Manager อาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์และค่าปรับตั้งระบบของคุณ อาจไม่สามารถใช้งานตัวเลือกได้ทั้งหมดได้ในเครื่องบางรุ่นหรือค่าปรับตั้งบางรูปแบบ
หาก HP Recovery Manager เปิดขึ้นมา และมีเพียงหนึ่งหรือสองตัวเลือกต่อไปนี้ คุณสามารถกู้คืนระบบได้โดยใช้ปุ่มรีเซ็ตของ Microsoft
เลือกตัวเลือก จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับปุ่มกดรีเซ็ต ดูคำแนะนำอย่างละเอียดได้จากหัวข้อ HP PC - ปุ่มกดรีเซ็ตของ Microsoft (Windows 10)
รูปภาพ : ตัวเลือกในการกู้ระบบ
ตัวเลือกในการกู้ระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
ตัวเลือกมาตรฐานของตัวจัดการกู้คืนระบบจะแสดงขึ้นตามทรัพยากรทางระบบและค่าปรับตั้งของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณอาจแตกต่างไปจากตัวอย่างในเอกสารชุดนี้
รูปภาพ : Recovery Manager - มาตรฐาน
Recovery Manager - มาตรฐาน
ประเภทการกู้ข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีระบบกู้คืนสามประเภท หรืออาจมีเพียงสองประเภท ใช้การกู้คืนระบบที่แก้ไขปัญหาของคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าเพิ่มเติมเกินความจำเป็น
 • System Recovery (กู้คืนระบบ): ตัวเลือกนี้จะทำการฟอร์แมตไดร์ฟของเครื่อง (โดยปกติจะเป็น C:) และติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่ จากนั้นติดตั้งไดร์เวอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิม
    คำเตือน
  หากขนาดของพาร์ติชั่น (โดยปกติคือ C:) ลดลงต่ำกว่าเงื่อนไขที่กำหนด พาร์ติชั่นอื่นที่ผู้ใช้จัดทำไว้จะถูกลบทิ้งและข้อมูลที่จัดเก็บจะหายไป
 • Factory Reset (รีเซ็ตค่าจากโรงงาน): Factory Reset จะรีฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟทั้งหมด ติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่ และติดตั้งไดร์เวอร์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่เดิมทั้งหมดใหม่ ตัวเลือกนี้ยังเป็นการจัดทำพาร์ติชั่นกู้คืนระบบที่จำเป็นใหม่ (โดยปกติเป็น D:) และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นใหม่ การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานเป็นการจัดทำพาร์ติชั่นกู้ระบบที่จำเป็น (โดยปกติเป็น D:) รวมทั้งพาร์ติชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดที่จำเป็น
  ตัวเลือก Factory Reset จะปรับซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์กลับเป็นสถานะเดิมเมื่อตอนที่จัดซื้อ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มรายการทั้งหมดของผู้ใช้จะถูกลบทิ้ง
การกู้คืนระบบ
หากคุณต้องการให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปเป็นสถานะก่อนหน้า ให้ใช้ system recovery (การกู้คืนระบบ) เพื่อดำเนินการต่าง ๆ เช่น
 • ฟอร์แมตไดร์ฟระบบใหม่
 • ติดตั้งระบบปฏิบัติการดั้งเดิมใหม่
 • ติดตั้งไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ดั้งเดิมใหม่
เรียนรู้วิธีการกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบ Windows 10 โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
 • การกู้ข้อมูลกรณีที่ Windows เปิดทำงานปกติ
 • การกู้ข้อมูลกรณีที่ Windows เปิดทำงานผิดปกติ
 • การกู้ข้อมูลผ่านชุดข้อมูลกู้ระบบ เช่น แผ่นดิสก์หรือแฟลชไดร์ฟ USB
ควรสำรองไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้ และอ่านข้อควรระวังให้ครบทุกข้อก่อนทำการกู้คืนระบบ
การปิดใช้งานระบบบู๊ตแบบปลอดภัย
อาจจำเป็นต้องปิด secure boot (บู๊ทแบบปลอดภัย) ใน BIOS เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยใช้สื่อการกู้คืน (ไดร์ฟ USB หรือแผ่น CD/DVD) ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิด Secure Boot ใน BIOS
  บันทึก
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เฉพาะในกรณีที่คุณไม่สามารถเลือกสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบได้จาก Boot Option Menu หรือหากคุณใช้ไดร์ฟออพติคอลต่อพ่วง หากคุณไม่สามารถบู๊ตจากสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบ หรือไม่สามารถบู๊ตได้ก็ตาม สิ่งสำคัญคือให้ย้อนการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้กับ BIOS โดยคุณจะต้องโหลดค่าเริ่มต้นจาก BIOS ไม่เช่นนั้นระบบอาจทำงานไม่เสถียรขณะทำการอัพเดตตามที่ HP แนะนำ
ใช้วิธีการหนึ่งใดต่อไปนี้เพื่อเปิด Computer Setup Utility (ยูทิลิตีการติดตั้งคอมพิวเตอร์)
 • เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม F10 ซ้ำ ๆ ทันที ประมาณวินาทีละหนึ่งครั้ง จนกว่า Computer Setup Utlity (ยูทิลิตีการติดตั้งคอมพิวเตอร์) เปิดขึ้นมา
 • เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม Escape ซ้ำ ๆ ทันที ประมาณวินาทีละหนึ่งครั้ง จนกระทั่งเมนู Startup เปิดขึ้นมา จากนั้นกด F10
เลือกหน้าจอเมนูโดยกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนรายการบนหน้จอเมนู กดปุ่ม Enter เพื่อเลือกรายการและเปิดเมนูย่อย จากนั้นใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อปรับแต่งค่า กดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนูย่อย หรือกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากเมนูย่อยโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง
การกู้คืนระบบกรณีที่ Windows 10 เริ่มทำงานไม่ถูกต้อง
หาก Windows 10 เปิดทำงานไม่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้พื่อกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์:
  บันทึก
หากพาร์ติชั่นกู้คืนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ทำงานผิดพลาด วิธีการนี้จะไม่สามารถใช้ได้และจะมีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หากข้อความระบุข้อผิดพลาดแจ้งว่าไม่สามารถเรียกใช้ System Recovery จากหน้าจอเริ่มการทำงาน จะต้องเตรียมชุดแผ่นดิสก์กู้คืนระบบหรือแฟลชไดร์ฟ USB กู้คืนระบบเพื่อทำการกู้คืนระบบ ทำตามคำแนะนำที่ระบุในหัวข้อต่อไปนี้ตามสื่อบันทึกข้อมูลกู้คืนระบบที่ใช้งาน: กู้ข้อมูลโดยใช้สื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบที่ HP จัดมาให้ หรือ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานโดยใช้สื่อมีเดียที่คุณจัดทำไว้
 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ถอดอุปกรณ์และสายที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดออก เช่น ไดรฟ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคล, ไดรฟ์ USB, เครื่องพิมพ์ และโทรสาร ลบข้อมูลออกจากไดรฟ์ภายใน และลบฮาร์ดแวร์ภายในใดๆ ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไป .
  อย่าถอดจอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์หรือสายไฟ
  .
 3. เปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม F11ซ้ำ ๆ ประมาณหนึ่งครั้งทุกวินาทีจนหน้าจอ Choose and option (เลือกตัวเลือก) ปรากฏขึ้น จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ:
 4. บนหน้าจอ Choose an Option (เลือกตัวเลือก) คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)
  รูปภาพ : เมนู Choose an option (เลือกตัวเลือก) ที่เลือก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา) ไว้
  เมนู Choose an option (เลือกตัวเลือก) ที่เลือก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา) ไว้
 5. จากหน้าจอ Troubleshoot คลิกเลือก Recovery Manager
  รูปภาพ : หน้าจอ Troubleshoot (แก้ไขปัญหา) ที่เลือก Recovery Manager ไว้
  หน้าจอแก้ไขปัญหาที่เลือก Recovery Manager ไว้
 6. จาก Help (วิธีใช้) คลิก System Recovery (กู้คืนระบบ)
  รูปภาพ : Help (วิธีใช้) ที่มี System Recovery (กู้ข้อมูลระบบ) เลือกไว้
  Recovery Manager ที่เลือก Help (วิธีใช้) และ System Recovery (กู้ข้อมูลระบบ) ไว้
 7. เมื่อ Recovery Manager แจ้งให้สำรองไฟล์ ให้เลือกตัวเลือกสำรองข้อมูลที่ต้องการ:
    บันทึก
  หน้าจอต่อไปนี้อาจปรากฎขึ้นแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ Windows
  ทำตามคำแนะนำเพื่อสำรองไฟล์และกู้ระบบของคุณ
  • หากคุณทำการสำรองไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว หรือหากคุณไม่ต้องการสำรองไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เลือก กู้คืนโดยไม่ต้องสำรองไฟล์ข้อมูล แล้วคลิก ถัดไป ทำตามขั้นตอนต่อไป
 8. หน้าจอ Welcome to Recovery Manager (ยินดีต้อนรับสู่ตัวจัดการการกู้คืนของ HP) จะเปิดขึ้นมา อ่านข้อมูลบนหน้าจอ จากนั้นดึงอุปกรณ์หรือสายที่เชื่อมต่อออก เช่น สื่อบันทึกไฟล์มีเดียส่วนตัว ไดร์ฟ USB เครื่องพิมพ์และเครื่องแฟกซ์
 9. ลบข้อมูลออกจากไดรฟ์ภายใน และลบฮาร์ดแวร์ภายในใดๆ ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไป
  อย่าถอดจอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์หรือสายไฟ
 10. คลิก Next (ถัดไป) (เพื่อดำเนินการต่อ)
  รูปภาพ : หน้าจอ HP Recovery Manager
  หน้าจอต้อนรับ HP Recovery Manager
  HP Recovery Manager จะเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับการกู้คืนระบบ
    บันทึก
  กระบวนการนี้อาจใช้เวลา 30 ถึง 45 นาที อย่าแทรกการทำงานของ HP Recovery Manager ระหว่างการกู้คืนระบบ
  รูปภาพ : การเตรียมการกู้คืนระบบ
  การเตรียมการกู้คืนระบบ
 11. หลังจากเตรียมการกู้คืนระบบเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งของส่วนกู้คืนระบบ คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทหลายครั้งระหว่างกู้คืนระบบ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ อย่าปิด หรือตัดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ขณะที่ HP Recovery ทำงาน
  รูปภาพ : การเตรียมการกู้คืนระบบเสร็จสิ้น
  การเตรียมการกู้คืนระบบเสร็จสิ้น
 12. Recovery Manager จะรีฟอร์แมตพาร์ติชั่น Windows และติดตั้งซอฟต์แวร์เดิม
 13. หลังกู้ข้อมูลระบบเสร็จสิ้น คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอการติดตั้งและรอจนกระทั่งคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นการติดตั้ง
 14. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ปิดคอมพิวเตอร์ ต่ออุปกรณ์และสายทั้งหมดกลับเข้าที่ แล้วจึงเปิดคอมพิวเตอร์
 15. ก่อนใช้คอมพิวเตอร์ ให้อัพเดตและป้องกันโดยติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ก่อนกู้ข้อมูลระบบใหม่อีกครั้ง
 16. ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เคยติดตั้งไว้หลังจากซื้อคอมพิวเตอร์ รวมทั้งไฟล์ที่สำรองข้อมูลไว้กลับเข้าไปใหม่
สิ่งที่ควรทำหลังการกู้ข้อมูล
หลังการกู้ข้อมูล คอมพิวเตอร์จะสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาด้านความปลอดภัย เนื่องจากไม่มีข้อมูลอัพเดตตัวล่าสุด ดูรายละเอียดในการอัพเดตและปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุุณได้จากหัวข้อ HP PC - สิ่งที่ควรทำเมื่อตั้งค่า PC ของคุณ (Windows 10)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย