ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet และ Officejet Enterprise - ข้อผิดพลาดที่แก้ไขในเฟิร์มแวร์

ปัญหา
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise หรือ HP Officejet Enterprise และได้รับการแนะนำให้มาที่เอกสารนี้จากแผงควบคุมหรือจาก Embedded Web Server ของเครื่องพิมพ์
วิธีแก้ปัญหา
ข้อผิดพลาดนี้ได้รับการแก้ไขแล้วในเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุด อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุด สถานที่สำหรับดาวน์โหลด และลิงค์เพื่อดูคำแนะนำการติดตั้ง ให้ไปที่ เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุด

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย