ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 Printers - ข้อผิดพลาด 99.09.66

ปัญหา
เมื่อข้อผิดพลาด 99.09.66 ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม จะแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ไม่ได้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือไดรฟ์หน่วยความจำโซลิดสเตท
 • ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือไดรฟ์หน่วยความจำโซลิดสเตทไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
 • ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือไดรฟ์หน่วยความจำโซลิดสเตทล้มเหลว
วิธีแก้ปัญหา
ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้งล้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด
รูปภาพ : ปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังคงปรากฏ ให้ตรวจสอบว่าติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟหรือไดรฟ์หน่วยความจำโซลิดสเตทอย่างถูกต้องแล้ว
คำแนะนำสำหรับไดรฟ์หน่วยความจำโซลิดสเตท:
ในการดูวิดีโอสั้นที่แสดงขั้นตอนนี้ ให้คลิก ที่นี่
 1. ปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายเคเบิลทั้งหมดจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 3. เลื่อนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์ไปทางด้านหลังของผลิตภัณฑ์เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบฟอร์แมตเตอร์
 4. เปิดกล่องฟอร์แมตเตอร์
  รูปภาพ : เปิดกล่องฟอร์แมตเตอร์
 5. ยกและถอดฝาแผ่นโลหะ
  รูปภาพ : ถอดฝาแผ่นโลหะ
 6. ถอดขั้วต่อการ์ดโทรสาร
  รูปภาพ : ถอดขั้วต่อการ์ดโทรสาร
 7. กดสามแท็บเพื่อปลดการ์ดโทรสาร จากนั้นถอดการ์ดโทรสารออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดการ์ดโทรสาร
 8. ปลดล็อคคลิปยึดโดยหมุน 90 องศาทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงขึ้น
  รูปภาพ : การถอดคลิปยึด
 9. เลื่อนโซลิดสเตทไดรฟ์ไปทางขอบของฟอร์แมตเตอร์เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : เลื่อนโซลิดสเตทไดรฟ์ออก
 10. ใส่โซลิดสเตทไดรฟ์เข้าไปในขั้วต่ออีกครั้ง
 11. ดันคลิปยึดเข้าไป และล็อคโดยหมุน 90 องศาตามเข็มนาฬิกา
 12. ติดตั้งการ์ดโทรสารอีกครั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้งการ์ดโทรสารอีกครั้ง
 13. ต่อขั้วต่อการ์ดโทรสารอีกครั้ง
  รูปภาพ : ต่อขั้วต่อการ์ดโทรสารอีกครั้ง
 14. ติดตั้งฝาครอบแผ่นโลหะอีกครั้ง
 15. เลื่อนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์กลับไปในเครื่องพิมพ์ ต่อสายเคเบิลทั้งหมดอีกครั้ง และเปิดเครื่องพิมพ์
คำแนะนำสำเรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ในการดูวิดีโอสั้นที่แสดงขั้นตอนนี้ ให้คลิก ที่นี่
 1. ปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การปิดเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายเคเบิลทั้งหมดจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 3. เลื่อนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์ไปทางด้านหลังของผลิตภัณฑ์เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบฟอร์แมตเตอร์
 4. เปิดกล่องฟอร์แมตเตอร์
  รูปภาพ : เปิดกล่องฟอร์แมตเตอร์
 5. ยกและถอดฝาแผ่นโลหะ
  รูปภาพ : ถอดฝาแผ่นโลหะ
 6. กดก้านล็อคเพื่อปลดฮาร์ดไดรฟ์
  รูปภาพ : กดก้านล็อค
 7. เลื่อนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟไปทางขอบของฟอร์แมตเตอร์และถอดออก
  รูปภาพ : ถอดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
 8. ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอีกครั้งโดยเลื่อนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเข้าไปในฟอร์แมตเตอร์จนกระทั่งก้านล็อคอยู่ในตำแหน่งล็อค
 9. ติดตั้งฝาครอบแผ่นโลหะอีกครั้ง
 10. เลื่อนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์กลับไปในเครื่องพิมพ์ ต่อสายเคเบิลทั้งหมดอีกครั้ง และเปิดเครื่องพิมพ์
ติดต่อฝ่ายสนับสนุน HP
หากสภาพดังกล่าวยังมีอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ HP เพื่อทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย