ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - ข้อผิดพลาด 57.00.xx

ปัญหา
เมื่อข้อผิดพลาด 57.00.xx Error To continue turn off then on (57.00.xx ข้อผิดพลาด ในการดำเนินการต่อ ให้ปิดและเปิดใหม่) ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม จะแสดงว่ามีปัญหากับหนึ่งในพัดลมของเครื่องพิมพ์ XX ระบุพัดลมที่ได้รับผลกระทบ
วิธีแก้ปัญหา
ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้งล้างข้อผิดพลาด
หากยังเกิดปัญหา ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ HP เพื่อทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติม

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย