ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อความ 'Solution Center cannot run' or 'Scan is busy' ปรากฏขึ้นหลังอัพเกรด Windows 7 เป็น Windows 10

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ที่ต่อผ่านเครือข่ายต่อสายหรือไร้สายและใช้ซอฟต์แวร์ HP Solution Center
ขณะเปิด HP Solution Center หลังอัพเกรด Windows 7 เป็น 10 ข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
HP Solution Center cannot run because your device installation is not complete (HP Solution Center ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ของคุณไม่สมบูรณ์)
ในบางกรณี Solution Center เปิดขึ้นมาโดยไม่มีข้อผิดพลาด แต่เมื่อคลิก Scan Picture (สแกนภาพ) หรือ Scan Document (สแกนเอกสาร) ข้อความ Scan is busy or is in use (ระบบสแกนไม่ว่างหรือใช้งานอยู่) ปรากฏขึ้น
แก้ไขปัญหาโดยใช้ HP Print and Scan Doctor เพื่อตรวจหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ปรับค่าทางเครือข่ายหรือติตดั้งไดร์เวอร์ใหม่
HP มีชุดเครื่องมือฟรีที่เรียกว่้า HP Print and Scan Doctor เพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหาและแก้ไขปัญหาในการพิมพ์และการสแกน ดาวน์โหลดและเรียกใช้ HP Print and Scan Doctor เพื่อทำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ สำหรับปัญหาด้านการพิมพ์และการสแกนที่ทราบกันทั่วไป เมื่อคลิกที่ลิงค์ HP Print and Scan Doctor จะถูกดาวน์โหลดโดยใช้ความสามารถในการดาวน์โหลดของเบราเซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ
 1. จากหน้าจอ Print and Scan Doctor Welcome ให้รอชุดเครื่องมือเพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณ
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในรายชื่อ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ Next (ถัดไป)
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ปิดและเปิดเครื่องใหม่ จากนั้นคลิก Retry (ลองใหม่)
 2. คลิก Fix Scanning (แก้ไขปัญหาการสแกน)
 3. หลังจาก Print and Scan Doctor ดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ลองเปิด HP Solution Center หรือลองทำการสแกน
หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนประเภทเครือข่ายเป็น "Private" (ส่วนตัว)
หากเครือข่ายส่วนตัวตั้งค่าเป็น Public (สาธารณะ) การทำงานของเครื่องพิมพ์อาจเกิดปัญหา
 1. ค้นหา network (เครือข่าย) จาก Windows จากนั้นคลิก Network and Sharing Center จากรายการผลการค้นหา
 2. จากรายการเครือข่ายใช้งานของคุณ ให้ตรวจสอบว่าเครือข่ายตั้งค่าเป็นประเภทการเชื่อมต่อ Public (สาธารณะ) หรือ Private (ส่วนตัว)
 3. คลิกที่ HomeGroup ที่มุมด้านล่างซ้ายของหน้าต่าง
 4. คลิก Change network location (เปลี่ยนตำแหน่งเครือข่าย)
 5. คลิก Yes (ใช่) เพื่อเปลี่ยนประเภทเครือข่ายเป็น Private (ส่วนตัว)
 6. ลองเปิด HP Solution Center หรือทำการสแกน
หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 3: ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP
ลบซอฟต์แวร์การพิมพ์จาก HP ทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งไดร์เวอร์ล่าสุดใหม่
 1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ให้ถอดสายออกจากเครื่องพิมพ์
 2. ค้นหา programs and features ใน Windows จากนั้นคลิก Programs and Features จากรายการผลการค้นหา
 3. จากรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง ให้คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ จากนั้นคลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)หรือ Yes (ใช่)
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการลบซอฟต์แวร์
 5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไปเพื่อติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่
ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ใหม่
กู้คืนฟังก์ชั่นการสแกนโดยดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ตัวล่าสุดจากเว็บไซต์ HP
  บันทึก
คุณสามารถใช้แผ่น CD ติดตั้งหากมีไดร์เวอร์สำหรับ Windows 10 เพื่อเป็นทางเลือกแทนการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ให้ถอดสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ์
 3. หากได้รับแจ้ง ให้เลือกวิธีการระบุรุ่นของเครื่องพิมพ์ และจากนั้น ทำตามหน้าจอคำแนะนำเพื่อไปที่หน้าดาวน์โหลด
 4. คลิกที่ Download (ดาวน์โหลด) ติดกับไดร์เวอร์ตัวเต็ม (แนะนำ) หรือคลิก Basic Drivers (ไดรเวอร์พื้นฐาน) สำหรับตัวเลือกไดร์เวอร์อื่น ๆ
หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 5: สแกนผ่านแอพสแกน
หากคุณไม่สามารถสแกนจากซอฟต์แวร์ HP แต่คุณสามารถพิมพ์งานได้ ให้ใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อสแกนจากคอมพิวเตอร์
 • แอพ HP Scan and Capture: ใช้แอพฟรีนี้จาก Microsoft Store เพื่อสแกนภาพหรือเอกสารได้ผ่านเครื่องพิมพ์หรือกล้องที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
  ไปที่หัวข้อ การติดตั้งและใช้ HP Scan and Capture (Windows 10) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แอพ Windows Scan: ใช้แอพติดตั้งสำเร็จเพื่อสแกนจากเครื่องพิมพ์ HP All-in-One
  ค้นหา Scan (สแกน) จาก Windows จากนั้นคลิกที่แอพ Scan (สแกน) จากรายการผลการค้นหา
 • Windows Fax and Scan: ใช้ชุดเครื่องมือติดตั้งสำเร็จเพื่อสแกนภาพถ่ายและเอกสาร
  ค้นหา fax (แฟกซ์) จาก Windows คลิก Windows Fax and Scan ในรายการผลการค้นหา จากนั้นคลิก New Scan (งานสแกนใหม่)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย