ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - การรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows 10)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10
Windows 10 มีระบบรีเซ็ตเพื่อให้คุณแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์โดยการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ คุณสมบัตินี้แนะนำสำหรับการกู้คืนเนื่องจากจะติดตั้ง Windows 10 ใหม่โดยสามารถเลือกเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและการปรับแต่งของคุณ หรือลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณได้
คุณมีตัวเลือกสองวิธีในการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • หาก Windows 10 เปิดขึ้นมาได้ถูกต้อง ดูในหัวข้อที่ชื่อ ทำการรีเซ็ตระบบ Windows 10 ใน Windows ในเอกสารชุดนี้
  • หาก Windows 10 ไม่เริ่มทำงานอย่างถูกต้อง ดูในหัวข้อที่ชื่อ ทำการรีเซ็ตระบบ Windows 10 ผ่าน Windows Recovery Environment ในเอกสารชุดนี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย