ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Sprout by HP - การติดตั้ง Windows 10

เอกสารนี้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ Sprout by HP ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1
ติดตั้ง Windows 10 ใน Spourt ของคุณที่มาพร้อมกับ Windows 8.1 ได้ตามคำแนะนำในเอกสารชุดนี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย