ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

PC โน้ตบุ๊ก HP - การติดตั้ง Windows 10

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก HP ระบบ Windows 8.1 หรือ Windows 7
ติดตั้ง Windows 10 ในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows 8.1 หรือ Windows 7 โดยทำตามคำแนะนำในเอกสารชุดนี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย