ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เวิร์คสเตชั่น HP - การติดตั้ง Windows 10

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP ที่ใช้ Windows 8.1 หรือ Windows 7
ใช้คำแนะนำในเอกสารนี้เพื่อติดตั้ง Windows 10 กับเวิร์คสเตชั่นของคุณที่ติดตั้ง Windows 8.1 หรือ Windows 7 อยู่เดิม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย