ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - ใส่กระดาษในถาด 1

 1. เปิดถาด 1
  รูปภาพ : เปิดถาด 1
 2. ดึงส่วนรองกระดาษออกมา และเปิดที่รอง
  รูปภาพ : เปิดที่รอง
 3. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจดูว่ากระดาษที่ใส่อยู่ภายในแท็บและเครื่องหมายแสดงความสูงสูงสุด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางแนวกระดาษ โปรดดูที่ การวางแนวกระดาษในถาด 1
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด
 4. ปรับตัวกั้นกระดาษด้านข้างให้เสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่อย่าปรับมากจนทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
การวางแนวกระดาษในถาด 1
ประเภทกระดาษ
การวางแนวภาพ
โหมดพิมพ์สองด้าน
ขนาดกระดาษ
วิธีการใส่กระดาษ
กระดาษแบบฟอร์ม หัวจดหมาย หรือฉลาก
แนวตั้ง
การพิมพ์ด้านเดียว
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Postcard (JIS), Double Postcard (JIS), ขนาดที่กำหนดเอง
หงายหน้าขึ้น
ขอบด้านบนหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
Letter, Legal, Oficio (8.5 x 13), A4, ขนาดที่กำหนดเอง
หงายหน้าขึ้น
ขอบด้านบนหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
แนวตั้ง
การพิมพ์ด้านเดียว
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Postcard (JIS), Double Postcard (JIS), ขนาดที่กำหนดเอง
คว่ำหน้าลง
หันรูกระดาษไปทางด้านขวาของถาด
กระดาษแบบฟอร์มหรือกระดาษหัวจดหมาย
แนวนอน
การพิมพ์ด้านเดียว
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., Postcard (JIS), Double Postcard (JIS), ขนาดที่กำหนดเอง
หงายหน้าขึ้น
ขอบด้านบนหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
Letter, Legal, Oficio (8.5 x 13), A4, ขนาดที่กำหนดเอง
หงายหน้าขึ้น
ขอบด้านบนหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
ซองจดหมาย
ขอบด้านสั้นของซองจดหมายป้อนเข้าไปในเครื่องพิมพ์
การพิมพ์ด้านเดียว
ซองจดหมาย #10, ซองจดหมาย Monarch, ซองจดหมาย B5, ซองจดหมาย C5, ซองจดหมาย DL
หงายหน้าขึ้น
ขอบด้านบนหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์

ประเทศ: Flag ไทย