ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - ติดตั้งและใช้งานแอพ HP Smart (Windows 10)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP และแอพ HP Smart สำหรับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 10
แอพ HP Smart ประกอบไปด้วยชุดเครื่องมือสำหรับพิมพ์ สแกน ตรวจสอบระดับหมึกและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณผ่านเครือข่ายไร้สาย
บันทึก
เอกสารนี้ใช้สำหรับแอพ HP Smart ใน Windows 10 หากคุณใช้ Mac หรืออุปกรณ์พกพา ให้ไปที่หัวข้อ Install and Use the HP Smart App (Mac) (การติดตั้งและใช้งานแอพ HP Smart (Mac)) หรือ Install and Use the HP Smart App (Android, iOS) (การติดตั้งและใช้แอป HP Smart (Android, iOS))‎
ไอคอนแอพ HP Smart

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งแอพ HP Smart

ติดตั้งแอพ HP Smart จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณเข้าไป
 1. จากอุปกรณ์ระบบ Windows 10 ของคุณ ไปที่ HP Smart (ภาษาอังกฤษ) เพื่อรับแอพจาก Windows Store จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ
 2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดแอพ HP Smart จากนั้นคลิกที่ เครื่องหมายบวก
 3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณหรือตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใหม่

ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์หรือสแกนเอกสารและภาพถ่าย

จากหน้าจอหลักของแอพ HP Smart ให้คลิกที่แถบรายการเพื่อพิมพ์หรือสแกนเอกสารจากเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือพิมพ์ภาพถ่ายผ่านกล้องของอุปกรณ์ระบบ Windows 10 ของคุณ
หน้าจอหลักแอพ HP Smart

ขั้นตอนที่ 3: การจัดการการกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์ ข้อความ และวัสดุสิ้นเปลือง

จากหน้าหลัก ให้ตรวจดูสถานะของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเข้าถึงแผงข้อมูลของ HP Instant Ink หรือสืบค้นข้อมูลเครื่องพิมพ์ รายงานเครื่องพิมพ์ หรืองานบำรุงรักษา
บันทึก
ข้อมูลเครื่องพิมพ์ รายงานและชุดเครื่องมือต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์ที่ใช้
 • View printer status (ดูสถานะเครื่องพิมพ์): ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งาน รูปสามเหลี่ยมเตือนสีเหลือง จะปรากฏขึ้นเมื่อมีข้อควรระวังเกิดขึ้น
 • ตรวจสอบหมึกหรือระดับผงหมึกและสั่งวัสดุสิ้นเปลือง: ดูระดับหมึกหรือผงหมึกโดยประมาณบนหน้าจอหลัก ในการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ให้คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ และคลิก Supply Status (สถานะวัสดุสิ้นเปลือง) จากนั้นคลิก Order Supplies (สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง)
 • เข้าใช้งานแผงข้อมูล HP Instant Ink: คลิกแถบรายการ HP Instant Ink เพื่อเปิดแผงข้อมูล HP Instant Ink ของคุณ หรือลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ของคุณใน HP Instant Ink
 • เครื่องมือพิมพ์รายงานและการเข้าดู: คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Printer Reports (รายงานของเครื่องพิมพ์) เพื่อพิมพ์รายงาน เช่น รายงานสถานะเครื่องพิมพ์ หน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย หรือรายงานคุณภาพการพิมพ์ คลิก Print Quality Tools (เครื่องมือคุณภาพการพิมพ์) เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
 • ดูสถานะและข้อมูลเครือข่ายไร้สาย: คลิกเครื่องพิมพ์ของคุณแล้วคลิก Network Information (ข้อมูลเครือข่าย) เพื่อดูข้อมูลเช่น IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ ชื่อ Wi-Fi Direct และสถานะเครือข่าย
 • ดูรายการงานพิมพ์: คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก See What's Printing (ดูงานการพิมพ์) เพื่อดูงานการพิมพ์ล่าสุด
  เครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้นที่รองรับคุณสมบัตินี้
 • เปิด Embedded Web Server (EWS) ของเครื่องพิมพ์ขึ้นมา: คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) เพื่อเปิด Embedded Web SERVER (EWS) ของเครื่องพิมพ์
 • ลืมเครื่องพิมพ์: คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Forget this printer (ลืมเครื่องพิมพ์นี้) เพื่อลบเครื่องพิมพ์จากหน้าจอหลัก
 • Quick อ้างอิง: คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณจากนั้นคลิก Quick accounts ( อ้างอิงด่วน ) เพื่อเปิดหน้าเอกสารหรือเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 4: เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและทรัพยากรเพิ่มเติม

จากหน้าจอหลักแอพ HP Smart ให้ค้นหาคุณสมบัติเพิ่มเติมของแอพ HP Smart และเข้าดูบริการรองรับจาก HP
บันทึก
อาจไม่สามารถเลือกใช้งานคุณสมบัติบางอย่างสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • Print Anywhere ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อส่งงานพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณไม่อยู่บริเวณใกล้กับเครื่องพิมพ์ มีในเครื่องพิมพ์ HP ที่เลือก ไปที่หัวข้อ Print Anywhere กับแอพ HP Smart เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Smart Tasks: สร้างชอร์ตคัทสำหรับการพิมพ์ การส่งอีเมล หรือการบันทึกไฟล์จากแอพ HP Smart ให้ไปที่ ใช้งาน Smart Tasks เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Mobile Fax: ส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ Windows 10 ของคุณไปยังเครื่องแฟกซ์หรือเครื่องพิมพ์ที่รับแฟกซ์ได้ ไปที่ Sending Faxes with the HP Smart app (การส่งแฟกซ์ด้วยแอป HP Smart) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • เล่น & เรียนรู้: สืบค้นเนื้อหาที่มีการพิมพ์ฟรีสำหรับเด็กเช่นแผ่นการเรียนรู้สีหน้าปริศนาการอ่านข้อมูลและอีกมากมาย
 • Help & Support (วิธีใช้และบริการสนับสนุน): เรียนรู้เกี่ยวกับบริการที่มีให้ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ของคุณ เช่น เว็บไซต์ HP Smart (เดิมคือy HP Connected) และ HP ePrint และค้นหาเอกสารวิธีการและการแก้ไขปัญหาจากฝ่ายสนับสนุนของ HP
 • วินิจฉัยปัญหา &: ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาการพิมพ์และการสแกนอย่างรวดเร็ว
 • Settings (ค่าปรับตั้ง): ปรับแต่งหน้าจอหลักของคุณและรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น นโยบายความเป็นตัว ข้อตกลงการรวบรวมข้อมูล ช่องทางในการให้คำติชม และอีกมากมาย

คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอพและการแก้ไขปัญหาได้จากหัวข้อต่อไปนี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย