ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - การใช้งาน Cortana Personal Digital Assistant (Windows 10)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10
ผู้ช่วยส่วนตัว Cortana จะช่วยคุณในการจัดการข้อมูลส่วนตัว ค่าปรับตั้งและงานด้านต่าง ๆ ในการใช้ Cortana คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
บันทึก
Cortana ไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ/ภูมิภาคและในบางภาษา เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ภูมิภาคและภาษาของ Cortana (ภาษาอังกฤษ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ใช้เอกสารชุดนี้เพื่อรับทราบวิธีการ:
 • ตั้งค่า Cortana
 • ใช้ Hey Cortana
 • เปิดโปรแกรม ไฟล์และแอพ
 • เพิ่มสถานที่โปรด
 • ใช้การแจ้งเตือน
 • ปรับค่า Cortana
 • ใช้ Cortana กับ Microsoft Edge

ตั้งค่า Cortana เป็นครั้งแรก

ก่อนสามารถใช้ผู้ช่วยส่วนตัวดิจิตอล Cortana ทาง Microsoft จะต้องขออนุญาตในการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ
บันทึก
ระบบตรวจจำเสียงรองรับเฉพาะบางภาษาและไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ดูคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนเมื่อคุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้จากหัวข้อ จะทำอย่างไรหากการติดตั้ง Cortana ล้มเหลว ในเอกสารชุดนี้
 1. คอมพิวเตอร์จะต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
 2. เปิด Cortana โดยคลิกที่ช่อง Type here to search (พิมพ์ที่นี่เพื่อค้นหา) หรือช่องค้นหาของ Cortana
  ตัวอย่างช่องค้นหาของ Cortana
 3. ในหน้าต่างการช่วยเหลือของ Cortana ให้พิจารณาประเภทงานที่ Cortana สามารถช่วยดำเนินการ จากนั้นคลิกที่ 'See what Cortana can do' (ดูสิ่งที่ Cortana ทำได้มากกว่านี้)
 4. จากหน้าต่างการช่วยเหลือของ Cortana คลิก Sign in to Cortana (ลงชื่อเข้าใช้ Cortana) จากนั้นคลิก Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)
  หน้าต่างลงชื่อเข้าใช้งานจะปรากฏขึ้นมา
  คลิก Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)
 5. ในหน้าต่างลงชื่อเข้าใช้งาน คลิกที่บัญชีที่คุณต้องการใช้ หรือคลิกที่ Microsoft account เพื่อเพิ่ม หรือจัดทำบัญชีผู้ใช้อื่น จากนั้นคลิก Continue (ดำเนินการต่อ) และทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการลงชื่อเข้าใช้งาน
  ตำแหน่งปุ่ม Continue (ดำเนินการต่อ)

เปิดใช้คุณสมบัติ Hey Cortana

คุณสามารถสอน Cortana ให้จำเสียงของคุณและสั่งงาน Cortana ได้โดยพูดว่า "Hey Cortana." คุณสมบัติการทำงานแบบแฮนด์ฟรีนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อแจ้ง Cortana ว่าคุณต้องการอะไร เช่น คุณสามารถพูดว่า "Hey Cortana, wake me up at 6 AM." (Cortana ช่วยปลุกฉันตอน 6 โมงเช้าด้วย)
บันทึก
ระบบตรวจจำเสียงรองรับเฉพาะบางภาษาและไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ดูคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนเมื่อคุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้จากหัวข้อ จะทำอย่างไรหากการติดตั้ง Cortana ล้มเหลว ในเอกสารชุดนี้
 1. จะต้องมีการตั้งค่า Cortana ไว้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การติดตั้ง Cortana เป็นครั้งแรก ในเอกสารชุดนี้
 2. คอมพิวเตอร์จะต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
 3. คลิกที่ช่องค้นหา Cortana คลิกที่ไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้น คลิก Talk to Cortana (พูดคุยกับ Cortana)
 4. ค้นหาหัวข้อ Hey Cortana จากนั้นคลิกปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้คุณสมบัติการทำงาน
  หน้าต่างสิทธิ์อนุญาตจะเปิดขึ้นมา
  คลิกที่สวิตช์เปิดปิดเพื่อเปิดใช้ Hey Cortana
 5. จากหัวข้อ Hey Cortana คลิกที่ Learn how I say 'Hey Cortana' (เรียนรู้วิธีพูดว่า Cortana)
  การคลิกเลือก Learn how I say "Hey Cortana” (เรียนรู้วิธีการพูดว่า Cortana)
 6. จากหน้าต่างข้อความที่แจ้งให้คุณทวนวลีหกวลี ให้คลิก Start (เริ่ม)
  Cortana จะแสดงหกวลีต่อเนื่องกันทีละวลี
  ตำแหน่งปุ่ม Start (เริ่ม)
 7. อ่านแต่ละวลีเมื่อปรากฏขึ้น เมื่อเสร็จสิ้นครบทุกวลี Cortana แจ้งคุณว่าคุณพร้อมใช้งานแล้ว

ใช้คุณสมบัติ Hey Cortana เพื่อค้นหาโปรแกรมใน Windows ไฟล์และแอพต่าง ๆ

Cortana สามารถช่วยคุณค้นหาวิธีใช้จาก Windows ได้อย่างรวดเร็ว เช่น คุณสามารถถาม Windows ว่า "How do I change text size?(จะปรับขนาดตัวอักษรได้อย่างไร)," "Where is the Control Panel? (แผงควบคุมอยู่ที่ไหน)," or "What is my IP address? (ที่อยู่ IP ของฉันคืออะไร)" คุณยังสามารถค้นหาไฟล์ Windows และแอพต่าง ๆ ได้โดยการพูดหรือพิมพ์ชื่อไฟล์หรือแอพ

ใช้ Notebook ของ Cortana

ใช้ Notebook (สมุดบันทึก) ของ Cortana เพื่อให้ Cortana ทราบเกี่ยวกับกำหนดเวลาของคุณหรือความสนใจส่วนบุคคล เพิ่มการแจ้งเตือน สร้างงาน หรือปรับแต่งความสนใจของคุณ
 1. การคลิกที่ช่องค้นหาของ Cortana
  การคลิกที่ช่องค้นหาของ Cortana
 2. คลิกที่ไอคอน Notebook หน้าต่าง Notebook (สมุดบันทึก) ของ Cortana

เปลี่ยนชื่อที่ Cortana ใช้

เปิด Notebook ของ Cortana เพื่อแก้ไขชื่อที่ Cortana ใช้สำหรับคุณ
 1. การคลิกที่ช่องค้นหาของ Cortana
  การคลิกที่ช่องค้นหาของ Cortana
 2. คลิกที่ไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
  หน้าต่างการตั้งค่า Cortana จะปรากฏขึ้น
  หน้าต่างการตั้งค่า Cortana
 3. ในหน้าต่างการตั้งค่า Cortana คลิก Change my name (เปลี่ยนชื่อของฉัน)
 4. หน้าต่าง Notebook (สมุดบันทึก) ของ Cortana พิมพ์ชื่อของคุณในช่อง จากนั้นคลิก Enter
  การค้นหาปุ่ม Enter
 5. รับฟัง Cortana ออกเสียงชื่อของคุณโดยคลิก Hear how I'll say it (ลองฟังเสียงฉันดู)
  Cortana จะพูดชื่อของคุณ
  • หาก Cortana เอ่ยชื่อคุณได้ถูกต้อง คลิก Sounds Good (ใช้ได้) แล้วคลิก Done (เสร็จสิ้น)
  • หาก Cortana พูดชื่อของคุณไม่ถูกต้อง คลิกที่ That's wrong (ไม่ถูกต้อง) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  ข้อความ Great, thanks "..." จะปรากฏขึ้น โดย "..." คือชื่อที่คุณเลือกไว้

เปลี่ยนการตั้งค่าของ Cortana

ใช้การตั้งค่าของ Cortana เพื่อเปลี่ยนชื่อ สอนให้ Cortana รู้จักเสียงของคุณ เปลี่ยนค่าความเป็นส่วนตัว และปรับตั้งค่าอื่นๆ
 1. การคลิกที่ช่องค้นหาของ Cortana
  การคลิกที่ช่องค้นหาของ Cortana
 2. คลิกที่ไอคอนค่าปรับตั้ง
  หน้าต่างการตั้งค่า Cortana จะปรากฏขึ้น
  หน้าต่างการตั้งค่า Cortana

ใช้ Cortana กับ Microsoft Edge

ขณะทำการค้นหาในแถบที่อยู่ Microsoft Edge ตัว Microsoft Edge จะใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่คุณแจ้งไว้กับ Cortana เพื่อทำการค้นหาผลลัพธ์ของคุณให้สอดคล้องกับที่คุณกำหนดไว้ เช่น หากคุณพิมพ์ local weather (สภาพอากาศในพื้นที่) ในถบค้นหาของ Bing ผลการค้นหาจะแสดงข้อมูลอากาศในพื้นที่ของคุณ เปลี่ยนตำแหน่งที่คุณอยู่ โดยคลิกที่ Change (เปลี่ยน) ซึ่งอยู่ติดกับตำแหน่งที่แสดงบนหน้าจอ
ตัวอย่างการแจ้งสภาพอากาศของ Cortana
นอกจากนี้ หากคุณพบหัวข้อที่คุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ให้แรเงาเลือกที่คำหรือวลีในหน้าเว็บ คลิกขวาแล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการให้ Cortana ทำ
การแรเงาเลือกและการคลิกขวาที่คำ
 • Copy (ถ่ายสำเนา): คำหรือวลีที่เลือกถูกคัดลอก
 • Select all (เลือกทั้งหมด): เลือกหน้าเว็บทั้งหมด
 • Print (พิมพ์): ดูตัวอย่างหน้าเว็บ ทำการเปลี่ยนแปลง และจากนั้นคลิก Print (พิมพ์) เพื่อส่งหน้าเว็บไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • Search the web for '...' (ค้นหาเว็บสำหรับ '...') โดยที่ '...' หมายถึงคำหรือวลีที่แรงาเลือก: แท็บหรือหน้าต่างใหม่ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมและลิงค์ที่เกี่ยวข้องเปิดขึ้นมา
 • Ask Cortana about '...' (ถาม Cortana เกี่ยวกับ '...') โดยที่ '...' หมายถึงคำหรือวลีที่แรงาเลือก: หน้าต่าง Cortana พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมและลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับ Cortana เปิดขึ้นมา
 • Read aloud (อ่านออกเสียง): Cortana จะอ่านออกเสียงหน้าดังกล่าว คุณสามารถออก หยุดชั่วคราว กรอกลับ ไปข้างหน้าอย่างเร็ว หรือเปลี่ยนเสียงของ Cortana โดยใช้แถบเครื่องมือ Read aloud (อ่านออกเสียง)
  แถบเครื่องมือ Read aloud ของ Cortana


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย