ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - การใช้งาน Cortana Personal Digital Assistant (Windows 10)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10
ผู้ช่วยส่วนตัว Cortana จะช่วยคุณในการจัดการข้อมูลส่วนตัว ค่าปรับตั้งและงานด้านต่าง ๆ ในการใช้ Cortana คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
บันทึก
Cortana ไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ/ภูมิภาคและในบางภาษา เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ภูมิภาคและภาษาของ Cortana (ภาษาอังกฤษ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ใช้เอกสารชุดนี้เพื่อรับทราบวิธีการ:
 • ตั้งค่า Cortana
 • ใช้ Hey Cortana
 • เปิดโปรแกรม ไฟล์และแอพ
 • เพิ่มสถานที่โปรด
 • ใช้การแจ้งเตือน
 • ปรับค่า Cortana
 • ใช้ Cortana กับ Microsoft Edge

ตั้งค่า Cortana เป็นครั้งแรก

ก่อนสามารถใช้ผู้ช่วยส่วนตัวดิจิตอล Cortana ทาง Microsoft จะต้องขออนุญาตในการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ
บันทึก
ระบบตรวจจำเสียงรองรับเฉพาะบางภาษาและไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ดูคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนเมื่อคุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้จากหัวข้อ จะทำอย่างไรหากการติดตั้ง Cortana ล้มเหลว ในเอกสารชุดนี้
 1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 2. ใน Windows ให้เปิด Cortana โดยเลือกที่ไอคอน Cortanaบนแถบงาน
  หากไอคอน Cortana ไม่ปรากฏขึ้นมา คุณสามารถใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาและเปิด Sign into Cortana (ลงชื่อเข้าใช้ Cortana)
  การค้นหาไอคอน Cortana บนแถบงาน
 3. ในหน้าต่าง Cortana ให้คลิกที่ไอคอน Account (บัญชี) จากนั้นเลือก Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)
  การลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเพื่อใช้ Cortana
 4. จากหน้าต่าง Let's get you signed in (มาเริ่มลงชื่อเข้าใช้) คลิกที่บัญชีที่คุณต้องการใช้ หรือคลิกที่ Microsoft account (บัญชี Microsoft) เพื่อเพิ่ม หรือจัดทำบัญชีอื่น จากนั้นคลิก Continue (ดำเนินการต่อ) และทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการลงชื่อเข้าใช้งาน
  ตำแหน่งปุ่ม Continue (ดำเนินการต่อ)
 5. หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้คลิกที่ See all tips (ดูเคล็ดลับทั้งหมด) เพื่อตรวจสอบงานที่ Cortana สามารถดำเนินการได้

เปิดใช้คุณสมบัติ Hey Cortana

คุณสามารถสอน Cortana ให้จำเสียงของคุณและสั่งงาน Cortana ได้โดยพูดว่า "Hey Cortana" คุณสมบัติการทำงานแบบแฮนด์ฟรีนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อแจ้ง Cortana ว่าคุณต้องการอะไร เช่น คุณสามารถพูดว่า "Hey Cortana, wake me up at 6 AM." (Cortana ช่วยปลุกฉันตอน 6 โมงเช้าด้วย)
บันทึก
ระบบตรวจจำเสียงรองรับเฉพาะบางภาษาและไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ดูคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนเมื่อคุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้จากหัวข้อ จะทำอย่างไรหากการติดตั้ง Cortana ล้มเหลว ในเอกสารชุดนี้
 1. จะต้องมีการตั้งค่า Cortana ไว้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การติดตั้ง Cortana เป็นครั้งแรก ในเอกสารชุดนี้
 2. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 3. เปิด Cortana โดยเลือกที่ไอคอน Cortanaบนแถบงาน
 4. คลิกที่ไอคอน Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก Talk to Cortana (พูดกับ Cortana)
 5. ค้นหาส่วน Hey Cortana จากนั้นเปิดใช้คุณสมบัติการทำงาน
  การเปิด Hey Cortana

ใช้คุณสมบัติ Hey Cortana เพื่อค้นหาโปรแกรมใน Windows ไฟล์และแอพต่าง ๆ

Cortana สามารถช่วยคุณค้นหาวิธีใช้จาก Windows ได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถาม Windows ว่า "How do I change text size? (ฉันจะปรับขนาดตัวอักษรได้อย่างไร)" " "What is my IP address? (ที่อยู่ IP ของฉันคืออะไร)" หรือพูดว่า "Open the Control Panel (เปิดแผงควบคุม)" คุณยังสามารถค้นหาไฟล์ Windows และแอพต่าง ๆ ได้โดยการพูดหรือพิมพ์ชื่อไฟล์หรือแอพ

ใช้ Notebook ของ Cortana

ใช้ Notebook (สมุดบันทึก) ของ Cortana เพื่อให้ Cortana ทราบเกี่ยวกับกำหนดเวลาของคุณหรือความสนใจส่วนบุคคล เพิ่มการแจ้งเตือน สร้างงาน หรือปรับแต่งความสนใจของคุณ
 1. เปิด Cortana โดยเลือกที่ไอคอน Cortanaบนแถบงาน
 2. คลิกที่ไอคอน Notebook (สมุดบันทึก)
  หน้าต่าง Notebook (สมุดบันทึก) ของ Cortana
  ตัวอย่างหน้าจอหลัก Notebook (สมุดบันทึก) ของ Cortana

เปลี่ยนชื่อที่ Cortana ใช้

เปิด Notebook ของ Cortana เพื่อแก้ไขชื่อที่ Cortana ใช้สำหรับคุณ
 1. เปิด Cortana โดยเลือกที่ไอคอน Cortanaบนแถบงาน จากนั้นพูดว่า “Change my name” (เปลี่ยนชื่อของฉัน)
  หาก Cortana ยังไม่ตอบสนอง, คลิกที่ไอคอนไมโครโฟน จากนั้นพูดว่า “Hey Cortana, change my name” (Cortana เปลี่ยนชื่อของฉัน)
 2. หน้าต่าง Notebook (สมุดบันทึก) ของ Cortana พิมพ์ชื่อของคุณในช่อง จากนั้นเลือก Enter
  การเปลี่ยนชื่อที่ Cortana ใช้เรียกคุณ
 3. รับฟัง Cortana ออกเสียงชื่อของคุณโดยคลิก Hear how I'll say it (ลองฟังเสียงฉันดู)
  Cortana จะพูดชื่อของคุณ
  • หาก Cortana พูดชื่อของคุณได้ถูกต้อง คลิกที่ Sounds Good (ใช้ได้) จากนั้นคลิก Done (เสร็จสิ้น)
  • หาก Cortana พูดชื่อของคุณไม่ถูกต้อง คลิกที่ That's wrong (ไม่ถูกต้อง) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  ข้อความ Great, thanks "..." (เยี่ยม, ขอบคุณ "...") จะปรากฏขึ้น โดย "..." คือชื่อที่คุณเลือกไว้

เปลี่ยนการตั้งค่าของ Cortana

ใช้การตั้งค่าของ Cortana เพื่อเปลี่ยนชื่อ สอนให้ Cortana รู้จักเสียงของคุณ เปลี่ยนค่าความเป็นส่วนตัว และปรับตั้งค่าอื่นๆ
 1. เปิด Cortana โดยเลือกที่ไอคอน Cortanaบนแถบงาน
 2. คลิกที่ไอคอนSettings (การตั้งค่า)
  หน้าต่างการตั้งค่า Cortana จะปรากฏขึ้น
  หน้าต่างการตั้งค่า Cortana

ใช้ Cortana กับ Microsoft Edge

ขณะทำการค้นหาในแถบที่อยู่ Microsoft Edge ตัว Microsoft Edge จะใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่คุณแจ้งไว้กับ Cortana เพื่อทำการค้นหาผลลัพธ์ของคุณให้สอดคล้องกับที่คุณกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์ local weather (สภาพอากาศในพื้นที่) ในแถบค้นหาของ Bing ผลการค้นหาจะแสดงข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่ของคุณ การเปลี่ยนตำแหน่งที่คุณอยู่ ให้คลิกที่ Change (เปลี่ยน) ซึ่งอยู่ติดกับตำแหน่งที่แสดงบนหน้าจอ
ตัวอย่างการแจ้งสภาพอากาศของ Cortana
นอกจากนี้ หากคุณพบหัวข้อที่คุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ให้แรเงาเลือกที่คำหรือวลีในหน้าเว็บ คลิกขวาแล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการให้ Cortana ทำ
การแรเงาและคลิกขวาคำบนหน้าเว็บใน Edge
 • Copy (ถ่ายสำเนา): คำหรือวลีที่เลือกถูกคัดลอก
 • Select all (เลือกทั้งหมด): เลือกหน้าเว็บทั้งหมด
 • Search the web for '...' (ค้นหาเว็บสำหรับ '...') โดยที่ '...' หมายถึงคำหรือวลีที่แรเงาเลือก: แท็บหรือหน้าต่างใหม่ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมและลิงค์ที่เกี่ยวข้องเปิดขึ้นมา
 • Ask Cortana about '...' (ถาม Cortana เกี่ยวกับ '...') โดยที่ '...' หมายถึงคำหรือวลีที่แรเงาเลือก: หน้าต่าง Cortana พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมและลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับ Cortana เปิดขึ้นมา
 • Read aloud (อ่านออกเสียง): Cortana จะอ่านออกเสียงหน้าดังกล่าว คุณสามารถออก หยุดชั่วคราว กรอกลับ ไปข้างหน้าอย่างเร็ว หรือเปลี่ยนเสียงของ Cortana โดยใช้แถบเครื่องมือ Read aloud (อ่านออกเสียง)
  แถบเครื่องมือ Read aloud ของ Cortana


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย