ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

PC โน้ตบุ๊กของ HP - คอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงาน (Windows 10)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10
เอกสารนี้ระบุวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาทั่วไปในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์
ทำการฮาร์ดรีเซ็ต
ทำการฮาร์ดรีเซ็ตโน้ตเครื่องคอมพิวเตอร์บุ๊กของคุณ ก่อนที่คุณจะลองขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอื่นๆ
เหตุผลของการฮาร์ดรีเซ็ต
การฮาร์ดรีเซ็ตมีผลกระทบดังต่อไปนี้:
 • ล้างหน่วยความจำ
 • จัดตั้งการเชื่อมต่อใหม่ระหว่าง BIOS และฮาร์ดแวร์
ในกรณีต่อไปนี้สามารถช่วยได้โดยการฮาร์ดรีเซ็ต:
 • Windows หยุดตอบสนอง
 • จอแสดงผลว่างเปล่าในทันที
 • คอมพิวเตอร์ไม่ยอมปลุกการทำงานจากโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนท
 • โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่หยุดทำงานหรือไม่ตอบสนอง
เรียกใช้การทดสอบ System Diagnostics (การวินิจฉัยปัญหาระบบ)
สามารถเรียกใช้การทดสอบวินิจฉัยปัญหาจากเมนู Startup (เริ่มการทำงาน) การทดสอบเหล่านี้จะตรวจสอบส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้ถูกต้อง ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้การทดสอบวินิจฉัยปัญหาระบบในการตรวจสอบปัญหา
 1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งคอมพิวเตอร์จะปิดการทำงานอย่างสนิท
 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม Escape ทันทีซ้ำ ๆ ประมาณทุกวินาทีจนกว่าเมนู Startup จะเปิดขึ้น
 3. กดปุ่ม F2 หน้าจอการวินิจฉัยปัญหาระบบจะปรากฏขึ้น และเมนูต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
  • System Information (ข้อมูลระบบ)
  • Start-Up Test (การทดสอบการเริ่มต้น)
  • Run-In Test (การทดสอบการทำงาน)
  • Hard Disk Test (การทดสอบฮาร์ดดิสก์)
  • Memory Test (การทดสอบหน่วยความจำ)
  • Battery Test (การทดสอบแบตเตอรี่)
  • Error Log (บันทึกประวัติข้อผิดพลาด)
  • Exit (ออก)
  รูปภาพ : System Diagnostics (การวินิจฉัยปัญหาระบบ)
  หน้าจอ System Diagnostics (การวินิจฉัยปัญหาระบบ) พร้อมเมนู
 4. คลิกหัวข้อที่คุณต้องการทดสอบ แต่ละการทดสอบจะรันโดยแยกกันและแสดงผลลัพธ์
การติดต่อฝ่ายบริการของ HP
หากคุณไม่พบวิธีแก้ไขปัญหาในเอกสารชุดนี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม หรือส่งคอมพิวเตอร์เข้ารับการซ่อม

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย