ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - การใช้แอพ HP Scan and Capture (Windows 10, 8)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ HP และคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 10 และ Windows 8
ใช้แอพ HP Scan and Capture เพื่อสแกนภาพถ่ายหรือเอกสารจากเครื่องพิมพ์หรือกล้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
บันทึก
คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์การพิมพ์จาก HP ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้แอพนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยไปที่หัวข้อ จะดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้อย่างไร จากหัวข้อ FAQ สำหรับเอกสารชุดนี้
ตัวอย่างแอพ HP Scan and Capture
 1. เปิดเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นยืนยันว่าตลับหมึกติดตั้งไว้อยู่
 2. จัดวางต้นฉบับที่ต้องการสแกนบนกระจกสแกน หรือใส่ไว้ในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) หากมีติดตั้งไว้กับเครื่องพิมพ์
 3. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ HP Scan and Capture (ภาษาอังกฤษ) เพื่อติดตั้งแอพจาก Microsoft Store
 4. หลังจากติดตั้งแอพ ให้คลิก Launch (เปิด)
 5. คลิกที่ไอคอนเมนู จากนั้นเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง)
 6. คลิกที่ Select Device (เลือกอุปกรณ์) จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
  ตัวอย่างหน้าจอ Select Device (เลือกอุปกรณ์) ที่เลือกเครื่องพิมพ์ไว้
 7. คลิก Document Scan Options (ตัวเลือกการสแกนเอกสาร) หรือ Photo Scan Options (ตัวเลือกการสแกนภาพถ่าย) เพื่อปรับค่าต่าง ๆ จากนั้นคลิกที่ลูกศรย้อนกลับ
 8. คลิกที่ด้านนอกเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้นคลิก Capture Documents (เก็บภาพเอกสาร) หรือ Capture Photos (เก็บภาพภาพถ่าย)
 9. หลังจากสแกนเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ไอคอนบันทึก
  หน้าต่าง Save As (บันทึกเป็น) จะเปิดขึ้นมาเพื่อให้คุณบันทึกข้อมูลไปยังโฟลเดอร์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว่กับ HP Scan and Capture ได้จากรายการคำถามที่พบบ่อย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย