ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 3830, DeskJet 3830 - การขอตั้งค่าเครื่องพิมพ์ระบบไร้สาย

เอกสารชุดนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835 และ DeskJet Ink Advantage 3835, 3836 และ 3838 All-in-One
ก่อนพิมพ์หรือสแกนไปยังเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย คุณจะต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายก่อน จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์ที่คอมพิวเตอร์ คำแนะนำเหล่านี้เป็นกระบวนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายไร้สาย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ไปที่หัวข้อ การตั้งค่าและใช้เครื่องพิมพ์ ePrint กับ Chromebook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณกับ Chromebook


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย