ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 1110 - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 1110, 111, และ 1112, และ HP DeskJet Ink Advantage 1115 และ 1118
เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดโดยใช้ตลับหมึกแท้จาก HP
ขั้นตอนที่ 1: ใส่กระดาษ
ก่อนเปลี่ยนตลับหมึกและเริ่มการจัดเรียง ให้ใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์ก่อน
 1. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  รูปภาพ : ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  ภาพ: ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
 2. นำกระดาษออกจากถาดที่ไม่ใช่กระดาษที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลื่อนตัวกำหนดความกว้างกระดาษไปทางซ้ายให้สุด
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษไปทางซ้าย
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษไปทางซ้าย
 3. ใส่กระดาษ U.S. letter A4 หรือ Legal ลงในถาดป้อนกระดาษปึกหนึ่ง โดยให้ขอบด้านสั้นเข้าไปก่อน และให้ด้านพิมพ์หันเข้าหาตัว ดันปึกกระดาษเข้าไปในถาดจนกว่าจะสุดระยะ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
  ภาพ: ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 4. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดพอดีกับขอบกระดาษ อย่าดันที่กั้นแนวกระดาษแน่นจนชิดเกินไปกับกระดาษ
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางขวา
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางขวา
 5. กดถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นดึงส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษออก
  รูปภาพ : ปรับถาดรับกระดาษออกลง และดึงที่รองถาดกระดาษออก
  ภาพ: ปรับถาดรับกระดาษออกลง และดึงที่รองถาดกระดาษออก
ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนตลับหมึก
เปลี่ยนตลับหมึกตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัว
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. กดถาดจ่ายกระดาษ หากยังไม่ปรับลดลง
 3. เอื้อมเข้าด้านในเครื่องพิมพ์ จับมือจับ จากนั้น ลดขนาดฝาช่องตลับหมึก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 4. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 5. กดที่ตลับหมึกแต่ละตัวเบา ๆ เพื่อนำออก
  รูปภาพ : กดตลับหมึกที่ยังไม่ล็อคแน่นลงให้แน่น
  ภาพ: กดตลับหมึกที่ยังไม่ล็อคแน่นลงให้แน่น
 6. ดึงตลับหมึกเข้าหาตัวออกจากช่องติดตั้ง
 7. แกะตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง โปรดระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะที่พลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
 8. ดึงเทปพลาสติกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าเปลี่ยนแถบป้องกันที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
 9. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง
  • ใส่ตลับหมึกดำ () ลงในช่องด้านขวา
  • ใส่ตลับหมึกสามสี () ลงในช่องด้านซ้าย
 10. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องตลับหมึกเปล่า แล้วค่อย ๆ ดันเข้าเข้าจนล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ดันตลับหมึกเข้าไปในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ดันตลับหมึกไปด้านหน้าเข้าหาช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 11. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 12. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
หลังจากใส่กระดาษ เครื่องพิมพ์พิมพ์หน้าจัดเรียงโดยอัตโนมัติ
  บันทึก
เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงโดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่เท่านั้น
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึก

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย