ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet ๒๑๓๐, ๒๓๐๐-การใส่กระดาษซองและการ์ด

เอกสารชุดนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet ๒๑๓๐, ๒๑๓๑, ๒๑๓๒, ๒๑๓๔, ๒๑๓๖, ๒๓๒๐, ๒๓๓๐, ๒๓๓๑, ๒๓๓๒, ๒๓๓๓, DeskJet Ink Advantage ๒๑๓๔, ๒๑๓๕, ๒๑๓๖, ๒๑๓๘, ๒๓๓๕, ๒๓๓๖, ๒๓๓๗, ๒๓๗๔, ๒๓๗๕, ๒๓๗๖,,, และ all-in-one
การใส่กระดาษขนาด letter A4 legal ซอง กระดาษภาพถ่ายหรือบัตรดัชนีเข้าไปในถาดป้อนกระดาษ ตรวจสอบว่าได้วางเครื่องพิมพ์บนพื้นผิวที่เรียบและแข็ง ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน การใช้เครื่องพิมพ์บนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่มั่นคง อาจทำให้หน้าที่พิมพ์บิดเบี้ยว หรืออาจทำให้เกิดปัญหาในการปรับขนาดกระดาษ
  หมายเหตุ
อย่าใส่สื่อพิมพ์ใดๆ ขณะเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งาน กระดาษอาจติดหรือมีปัญหาในการจ่ายกระดาษ
บันทึก
จัดซื้อกระดาษในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยไปที่HP Store


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย