ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 1110, 2130 - คุณสมบัติการทำงานของแผงควบคุม

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Deskjet 1110, 1111, 1112, 2130, 2132, 2134, 2136, Deskjet Ink Advantage 1115, 1118, 2135, 2136 และ 2138 All-in-One
แผงควบคุมมีปุ่มสั่งการต่าง ๆ เพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์และเลือกตัวเลือกในการพิมพ์ต่าง ๆ
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 2130, 2132, 2134, 2136, Deskjet Ink Advantage 2135, 2136 และ 2138
ศึกษารายการต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปุ่มและไฟสถานะต่างๆ บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
รูปภาพ : ไฟสถานะและปุ่มทำงานที่แผงควบคุม
ภาพ: ไฟสถานะและปุ่มทำงานที่แผงควบคุม
รายการต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายปุ่มและไฟสถานะต่างๆ ได้แก่:
ปุ่ม1. ยกเลิก ()
กดปุ่มนี้เพื่อหยุดกสนทำงานในขณะนั้น
ปุ่ม 2. Resume (ดำเนินการต่อ) และไฟสถานะ ()
กดปุ่มนี้เพื่อทำงานต่อหลังจากการหยุดการทำงานชั่วคราว (เช่น หลังการใส่กระดาษ หรือการเอากระดาษที่ติดออก) ไฟจะแสดงว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะมีการเตือนหรือมีข้อผิดพลาด
ปุ่ม 3. Start Copy Black ()
กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มทำสำเนาขาวดำ
ปุ่ม 4. Start Copy Color ()
กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มทำสำเนาสี
ปุ่มและไฟ5. แสดงการทำงาน
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์
ไฟ6. แจ้งเตือนหมึก (สีดำ)
ระบุหมึกมีปริมาณต่ำหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตลับหมึก
ไฟ7. แจ้งเตือนหมึก (สามสี)
ระบุหมึกมีปริมาณต่ำหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตลับหมึกแบบสามสี
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 1110, 1111, 1112, Deskjet Ink Advantage 1115, 1118
พิจารณารายละเอียดต่อไปนี้เพื่ออ้างอิงข้อมูลไฟสถานะการทำงานของปุ่มเปิดปิด
รูปภาพ : ไฟปุ่มเปิดปิด
ภาพ: ไฟปุ่มเปิดปิด
ปุ่มและไฟ1. แสดงการทำงาน
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย