ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet ๑๑๑๐, ๑๒๐๐-การใส่กระดาษซองและการ์ด

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Deskjet 1110, 1111, 1112, 1210, 1212, 1255, Deskjet Ink Advantage 1115, 1118, 2135, 1216 และ 1275 All-in-One
ใส่กระดาษขนาด legal กระดาษขนาด A4 ซอง กระดาษภาพถ่าย หรือบัตรดัชนีเข้าไปในถาดป้อนกระดาษ ตรวจสอบว่าได้วางเครื่องพิมพ์บนพื้นผิวที่เรียบและแข็ง ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน การใช้เครื่องพิมพ์บนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่มั่นคง อาจทำให้หน้าที่พิมพ์บิดเบี้ยว หรืออาจทำให้เกิดปัญหาในการปรับขนาดกระดาษ
  หมายเหตุ
อย่าใส่สื่อพิมพ์ใดๆ ขณะเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งาน กระดาษอาจติดหรือมีปัญหาในการจ่ายกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย