ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3630, 4720 - การใส่กระดาษและซองจดหมาย

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, DeskJet Ink Advantage 3635, 3636, 3638 และ DeskJet Ink Advantage Ultra 4729 All-in-One
เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการใส่กระดาษเปล่า กระดาษภาพถ่าย และซองในเครื่องพิมพ์
บันทึก
จัดซื้อกระดาษในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยไปที่HP Store


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย