ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3630, 4720 - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, DeskJet Ink Advantage 3635, 3636, 3638 และ DeskJet Ink Advantage Ultra 4729 All-in-One
เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดโดยใช้ตลับหมึกแท้จาก HP

เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลวิดีโอ

วิดีโอแสดงการเปลี่ยนตลับหมึกของเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3634

ขั้นตอนที่ 1: เปลี่ยนตลับหมึก

เปลี่ยนตลับหมึกดังกล่าวหรือตลับหมึกที่ไอคอนระดับหมึกกะพริบ
 1. กดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 3. เปิดฝาด้านนอก
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านนอก
  ภาพ: เปิดฝาด้านนอก
 4. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
  รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 5. กดตลับหมึกพิมพ์ลงเล็กน้อยเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพ: นำตลับหมึกพิมพ์ออก
 6. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีชมพูเพื่อลอกเทปพลาสติกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามดึงแถบหน้าสัมผัสไฟฟ้าสีทองแดงออก
  ห้ามสัมผัสโดนแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าเปลี่ยนแถบป้องกันที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ลอกเทปพลาสติดออก อย่าโดนหน้าสัมผัสหรือหัวพ่นหมึก
 7. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ใส่ตลับหมึกลงในช่องที่ถูกต้อง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
 8. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าเข้าหาช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ล็อคตลับหมึกเข้าที่
  ภาพ: ล็อคตลับหมึกเข้าที่
 9. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 10. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 11. ปิดฝาด้านนอก
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านนอก
  ภาพ: ปิดฝาด้านนอก
 12. ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
 13. รอประมาณ 30 วินาทีเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติ
  บันทึก
  เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติก็ต่อเมื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: ปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์

การสแกนหน้าจัดเรียงตลับหมึกจะช่วยให้เครื่องพิมพ์ทำการจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ และช่วยให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด
 1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
 2. ใส่แผ่นกระดาษสำหรับจัดเรียงตลับหมึกโดยให้ด้านจัดพิมพ์หันลงที่มุมด้านขวาหน้าของกระจกสแกน ดูสัญลักษณ์ติดกับกระจกสแกนเพื่อสังเกตการใส่กระดาษเพื่อจัดเรียงตลับหมึกอย่างถูกต้อง
  ภาพ: จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
 4. กดปุ่ม Start Copy Black หรือ Start Copy Color บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
  เครื่องพิมพ์จะทำการจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์
  บันทึก
  หากหน้าจัดเรียงตลับหมึกไม่สามารถพิมพ์โดยอัตโนมัติได้ คุณสามารถพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกได้ด้วยตนเองโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Printer Assistant software (Windows) หรือ Printer Utility (macOS or OS X)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย