ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 3830, DeskJet 3830, 5730 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

เอกสารชุดนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, DeskJet Ink Advantage 3835, 3836, 3838, DeskJet Ink Advantage Ultra 5738, 5739 All-in-One
ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก ให้นำอุปกรณ์ิทั้งหมดออกจากบรรจุภัณฑ์ ต่อสายไฟ ติดตั้งตลับหมึก แล้วจึงใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ
บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่:
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3830: http://123.hp.com/DJ3830
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 3830: http://123.hp.com/OJ3830
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage Ultra 5730: http://123.hp.com/DJ5730

ขั้นตอนที่ 1: แกะเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
 1. นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. แกะเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์ และจากนั้นเปิดฝาครอบด้านนอก
  รูปภาพ : ลอกเทป และจากนั้นเปิดฝาครอบด้านนอก
  ภาพ: ดึงเทปและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
 3. ดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านล่างของฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านล่างของฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
 4. เปิดฝาช่องเปิดตลับหมึก จากนั้นลอกเทปและนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ดึงวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากเครื่องพิมพ์
 5. ปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นปิดฝาด้านนอก
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นปิดฝาด้านนอก
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกและฝาครอบด้านนอก

ขั้นตอนที่ 2: เสียบสายไฟ จากนั้นตั้งค่าภาษา ประเทศ/ภูมิภาค เวลา และวันที่

ต่อสายไฟ เปิดเครื่องพิมพ์ และจากนั้น ป้อนการตั้งค่าสำหรับท้องถิ่นของคุณ
 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  รูปภาพ : ต่อสายไฟ
  ภาพ: ต่อสายไฟ
 2. กดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : กดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด)
  ภาพ: กดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด)
  จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เมนูLanguage (ภาษา) ปรากฏขึ้น
  รูปภาพ : เลือกภาษาของคุณ
  ภาพ: เลือกภาษาของคุณ
 3. เลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นเลือก Yes (ใช่) เพื่อยืนยันตัวเลือกที่ต้องการ
  เมนู Country/Region (ประเทศ/ภูมิภาค) จะปรากฏขึ้นมา
 4. เลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องการ จากนั้นกด Yes (ใช่) เพื่อยืนยันรายการที่เลือก
  เมนู Date/Time (วันที่/เวลา) จะปรากฏขึ้นมา
 5. เลือกวันที่ และจากนั้น กดเลือก Next (ถัดไป)
 6. เลือกวันที่ และจากนั้น กดเลือก Done (ทำแล้ว)

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งตลับหมึก

ติดตั้งตลับหมึก HP ที่จัดมาให้ในกล่องเครื่องพิมพ์ของคุณ
 1. เปิดฝาครอบด้านนอก จากนั้นฝาครอบตลับหมึก
  แคร่ตลับหมึกเครื่้องพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : แคร่ตลับหมึกเครื่้องพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางเครื่องพิมพ์
  ภาพ: แคร่ตลับหมึกจะเลื่อนไปตรงกลางเครื่องพิมพ์
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. นำตลับหมึกหนึ่งตลับออกจากบรรจุภัณฑ์ โปรดระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะที่พลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
 4. ดึงเทปป้องกันออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปป้องกันที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ลอกเทป และอย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสตลับหมึกหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: ลอกเทป และอย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสตลับหมึกหรือหัวฉีดหมึก
 5. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องตลับหมึกเปล่า แล้วค่อยๆ ดันเข้าจนล็อคเข้าที่
  • ใส่ตลับหมึกสามสี () ลงในช่องด้านซ้าย
  • ใส่ตลับหมึกดำ () ลงในช่องด้านขวา
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกใหม่
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกใหม่
 6. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่น
 7. ปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นปิดฝาด้านนอก
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

ขั้นตอนที่ 4: ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาในถาดป้อนกระดาษหลังจากยกเอาเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง
 1. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  รูปภาพ : ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  ภาพ: ดึงถาดป้อนกระดาษขึ้น
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางซ้ายจนสุด
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางซ้าย
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางซ้าย
 3. โหลดกระดาษสีขาวธรรมดาเข้าในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นเลื่อนปึกกระดาษลงไปจนสุด
  รูปภาพ : บรรจุกระดาษขาวธรรมดา
  ภาพ: บรรจุกระดาษขาวธรรมดา
 4. เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษให้ชิดพอดีกับขอบกระดาษ
  อย่าดันที่กั้นแนวความกว้างกระดาษแน่นจนชิดเกินไปทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางขวา
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางขวา
 5. ดึงถาดจ่ายกระดาษออกแล้วดึงส่วนรองเสริมขึ้น
  รูปภาพ : ดึงถาดจ่ายกระดาษออกแล้วดึงส่วนรองเสริมขึ้น
  ภาพ: ถึงถาดจ่ายกระดาษออกและส่วนรองเสริม

ขั้นตอนที่ 5: ปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์

การจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด
 1. หลังจากใส่กระดาษ กด OK (ตกลง) จากนั้นเครื่องพิมพ์พิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงโดยอัตโนมัติ
  บันทึก
  เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงโดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่เท่านั้น
 2. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
 3. จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกคว่ำลงบนแผ่นกระจกของสแกนเนอร์ จากนั้นเลื่อนตำแหน่งให้อยู่ตรงแนวที่ระบุรอบๆ แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
  รูปภาพ : จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
  ภาพ: จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 4. ปิดฝาสแกนเนอร์
 5. กด OK (ตกลง) เพื่อสแกนหน้าและทำให้สิ้นสุดขั้นตอนการจัดเรียงหมึก

ขั้นตอนที่ 6: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วและึัคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ต่อไป อย่าพยายามเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์จนกว่าจะได้รับแจ้งจากซอฟต์แวร์การพิมพ์
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์การพิมพ์จากเว็บไซต์ของ HP ต่อไปนี้:
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3830: http://123.hp.com/DJ3830
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 3830: http://123.hp.com/OJ3830
 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage Ultra 5730: http://123.hp.com/DJ5730


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย