ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet ๒๑๓๐, ๒๓๐๐-การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2130 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 2134 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2132 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 2135 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2134 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 2136 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2136 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 2138 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet ๒๓๒๐ All-in-one
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage ๒๓๗๔ All-in-one
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage ๒๓๓๕ All-in-one
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage ๒๓๗๖ All-in-one
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage ๒๓๓๖ All-in-one
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage ๒๓๓๗ All-in-one
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage ๒๓๗๕ All-in-one
ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก ให้นำอุปกรณ์ิทั้งหมดออกจากบรรจุภัณฑ์ ต่อสายไฟ ติดตั้งตลับหมึก แล้วจึง ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษหลัก
บันทึก
หากคุณต้องการค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ http://123.hp.com/DJ2130

ขั้นตอนที่ 1: แกะเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้ลกอเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
อุปกรณ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/พื้นที่ ดูรายการอุปกรณ์ที่ให้มาจากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์
 1. นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. ดึงเทปและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
 3. ลดถาดจ่ายกระดาษลง เอื้อมเข้าด้านในเครื่องพิมพ์ จับที่จับ จากนั้นลดฝาช่องเปิดตลับหมึกเพื่อเปิดออก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 4. ดึงเทปและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากด้านในของเครื่องพิมพ์ออก
  รูปภาพ : แกะเทปและวัสดุหีบห่อออก
  ภาพ: แกะเทปและวัสดุหีบห่อออก
 5. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 6. นำฮาร์ดแวร์และวัสดุทั้งหมดออกจากกล่องก่อนนำกล่องไปทิ้งหรือรีไซเคิล รวมทั้งในส่วนของวัสดุบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 2: ต่อสายไฟ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

เสียบเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าแล้วเปิดเครื่องพิมพ์
บันทึก
อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้ ตั้งค่าการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระหว่างการติดตั้งไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์
 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  รูปภาพ : ต่อสายไฟ
  ภาพ: ต่อสายไฟ
 2. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งตลับหมึก

ติดตั้งตลับหมึก HP ที่จัดมาให้ในกล่องเครื่องพิมพ์ของคุณ
 1. จับที่จับ จากนั้นลดฝาช่องเปิดตลับหมึกเพื่อเปิดออก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. นำตลับหมึกหนึ่งตลับออกจากบรรจุภัณฑ์ ระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะพลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  ภาพ: นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 4. ดึงเทปพลาสติกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
 5. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้งที่ถูกต้อง
  • ใส่ตลับหมึกดำเข้าไปในช่องด้านขวา
  • ใส่ตลับหมึกสามสีลงในช่องด้านซ้าย
 6. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องตลับหมึกเปล่า แล้วค่อยๆ ดันเข้าจนล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ล็อคตลับหมึกเข้าที่
  ภาพ: ล็อคตลับหมึกเข้าที่
 7. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่น
 8. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

ขั้นตอนที่ 4: ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

ใส่กระดาษธรรมดา U.S. letter หรือ A4 ลงในถาดป้อนกระดาษหลังจากติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
 1. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  รูปภาพ : ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  ภาพ: ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
 2. นำกระดาษออกจากถาดที่ไม่ใช่กระดาษที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลื่อนตัวกำหนดความกว้างกระดาษไปทางซ้ายให้สุด
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษไปทางซ้าย
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษไปทางซ้าย
 3. ใส่กระดาษ U.S. letter หรือ A4 ในถาดป้อนกระดาษปึกหนึ่ง โดยให้ขอบด้านสั้นเข้าไปก่อน และให้ด้านพิมพ์หันเข้าหาตัว ดันปึกกระดาษเข้าไปในถาดจนกว่าจะสุดระยะ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
  ภาพ: ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 4. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดพอดีกับขอบกระดาษ
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางขวา
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางขวา
 5. ปรับถาดรับกระดาษออกลง และดึงที่รองถาดกระดาษออก
  รูปภาพ : ปรับถาดรับกระดาษออกลง และดึงที่รองถาดกระดาษออก
  ภาพ: ปรับถาดรับกระดาษออกลง และดึงที่รองถาดกระดาษออก

ขั้นตอนที่ 5: ปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์

การจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด
 1. หลังจากใส่กระดาษ เครื่องพิมพ์พิมพ์หน้าจัดเรียงโดยอัตโนมัติ
  บันทึก
  เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงโดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่เท่านั้น
 2. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
 3. จัดวางหน้าจัดเรียงตลับหมึกโดยให้ด้านพิมพ์คว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุที่กระจกสแกน
  รูปภาพ : จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
  ภาพ: จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 4. ปิดฝาสแกนเนอร์
 5. กดปุ่ม Start Copy Black ( ) หรือปุ่ม start copy Color ( ) ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
  เครื่องพิมพ์จะทำการจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่ 6: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วและึัคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ต่อไป อย่าพยายามเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์จนกว่าจะได้รับแจ้งจากซอฟต์แวร์การพิมพ์
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของ HP ต่อไปนี้: http://123.hp.com/DJ2130


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย