ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2130 - ไฟดำเนินการต่อติดกะพริบ (กระดาษติด)

เอกสารชุดนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2130, 2131, 2132, 2134, 2136, DeskJet Ink Advantage 2134, 2135, 2136 และ 2138 All-in-One
ระหว่างพิมพ์งาน เครื่องพิมพ์หยุดป้อนกระดาษและไฟดำเนินการต่อ ติดกะพริบ แสดงว่ากระดาษอาจติดอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์
บันทึก
กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องพิมพ์อาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง
  ภาพ: แผงควบคุมซึ่งมีไฟดำเนินการต่อ
 1. ไฟดำเนินการต่อ

เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลวิดีโอ

วิดีโอนี้แสดงวิธีการแก้ไขปัญหากระดาษติดเมื่อเครื่องพิมพ์หยุดป้อนกระดาษและไฟดำเนินงานต่อติดกะพริบ เครื่องพิมพ์ที่แสดงเป็นเครื่อง HP DeskJet 2132

ขั้นตอนที่ 1: นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์

กระดาษอาจติดได้ในจุดต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ หากไม่พบกระดาษที่จุดใด ให้ตรวจสอบจุดถัดไปจนกว่าจะพบกระดาษที่ติด
หากตรวจสอบและนำกระดาษที่ติดออกจากแต่ละจุดของเครื่องพิมพ์แล้ว และยังเกิดข้อผิดพลาด ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าตลับหมึกเคลื่อนได้อิสระ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคร่ตลับหมึกสามารถเคลื่อนได้อิสระตลอดความกว้างของเครื่องพิมพ์
 1. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. กดถาดจ่ายกระดาษลง
 3. เอื้อมเข้าด้านในเครื่องพิมพ์ จับมือจับ จากนั้น ลดขนาดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 4. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 5. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 6. ถอดสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหรือเต้ารับไฟฟ้า
    คำเตือน
  ให้ถอดสายไฟเพื่อย้ายแคร่ตลับหมึกออกด้วยมือ และรีเซ็ตกลไกป้อนกระดาษโดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด
 7. ใช้ไฟฉายเพื่อตรวจหากระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมที่อาจกีดขวางแคร่ตลับหมึก จากนั้นนำกระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมออก
    หมายเหตุ
  หากกระดาษฉีกขาดเมื่อคุณนำออกจากลูกกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อเพราะอาจยังมีกระดาษส่วนที่ขาดติดอยู่ในตัวเครื่องพิมพ์ หากกระดาษยังค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดกระดาษติดค้างได้อีก
 8. ล้วงเข้าไปในเครื่องพิมพ์ผ่านฝาครอบตลับบรรจุหมึก จากนั้นค่อย ๆ ดันแคร่ให้เคลื่อนที่
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านขวาของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
  • หากแคร่ติดค้างที่กลางเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
 9. นำกระดาษที่ติดค้างหรือกีดขวางอยู่ออก
 10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคร่ตลับหมึกสามารถเคลื่อนได้อิสระตลอดความกว้างของเครื่องพิมพ์ ดันแคร่ตลับหมึกไปท้างด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ จากนั้นดันกลับไปทางขวา
 11. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 12. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 13. เสียบสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือเต้ารับไฟฟ้า
 14. เปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์ผ่านยูทิลิตี้อัตโนมัติเพื่อช่วยแก้ไขปัญหากระดาษติด
 1. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. นำกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ
 3. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ แล้วกด Cancel (ยกเลิก) สามครั้ง กดปุ่ม Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนาสี) เจ็ดครั้ง แล้วปล่อยมือจากปุ่มเปิดปิด
  เครื่องพิมพ์จะมีเสียงดังประมาณหนึ่งนาที
 4. รอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะไม่มีเสียงก่อนดำเนินการต่อ
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดหมึกที่เลอะ

การทำความสะอาดคราบหมึกสามารถช่วยลดปัญหากระดาษติดและทำให้คุณภาพการพิมพ์ดีขึ้น
 1. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 3. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ แล้วกดปุ่ม Cancel (ยกเลิก สามครั้ง กดปุ่ม Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนาสี) แปดครั้ง จากนั้นปล่อยมือจากปุ่มเปิดปิด
  เครื่องพิมพ์จะป้อนเอกสารทีละหน้าอย่างช้า ๆ เครื่องพิมพ์อาจมีเสียงอยู่ประมาณหนึ่งนาที
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษด้วยตัวเอง

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองสั่งพิมพ์อีกครั้ง
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเชื่อมต่ออื่น ๆ
 2. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
   ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
 3. ยกแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษค้างไว้
  บันทึก
  อย่านำแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษออกมา แถบป้องกันถาดป้อนกระดาษช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกหล่นในเส้นทางกระดาษและทำให้เกิดปัญหากระดาษติด
 4. ส่องดูช่องเปิดในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นมองหาลูกกลิ้งดึงกระดาษสีเทา อาจต้องใช้ไฟฉายเพื่อช่วยส่องเข้าไปด้านใน
  ลูกกลิ้งดึงกระดาษ
 5. ชุบก้อนสำลีกับน้ำเล็กน้อย จากนั้นบีบน้ำออกให้หมาด
 6. กดแผ่นผ้ากับลูกกลิ้งและหมุนขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
 7. กดแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษลง
 8. รอให้ลูกกลิ้งแห้งให้สนิท (ประมาณ 10 นาที)
 9. เสียบสายไฟและสายต่ออื่น ๆ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 6: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

บางครั้งอาจมีได้รับแจ้งข้อผิดพลาดว่ากระดาษติดแม้จะไม่มีกระดาษติดจริง (การแจ้งข้อบกพร่องล้มเหลว) รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ซึ่งอาจช่วยให้การแจ้งข้อบกพร่องผิดพลาดหายไป จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
  บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
 9. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 7: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย