ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

แท็บเล็ต HP - การเปลี่ยนภาษา (Android 5.0/Lollipop)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 5.0/Lollipop
เปลี่ยนค่าภาษาเพื่อให้ระบบปฏิบัติการ Android แสดงการแจ้งเตือน เมนูและข้อความอื่น ๆ ในภาษาหลักของคุณ การเปลี่ยนภาษาในการแสดงผลยังเป็นการเปลี่ยนเค้าโครงของแป้นพิมพ์หน้าจอซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์เริ่มต้นและเค้าโครงอักขระสำหรับภาษาที่เลือก

การเปลี่ยนค่าภาษาและเค้าโครงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 1. จากหน้าจอหลัก กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Personal (ส่วนตัว) กดเลือก Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
  รูปภาพ : Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
  ภาษาและการป้อนข้อมูลจากหัวข้อ Personal (ส่วนตัว) ในเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. กดเลือก Language (ภาษา)
  รูปภาพ : Language
  ภาษาจากเมนู Language & input settings (ค่าภาษาและการป้อนข้อมูล)
 4. กดเลือกภาษาที่ต้องการจากรายการ
  ระบบปฏิบัติการ Android แสดงการแจ้งเตือน เมนู และข้อความทางระบบอื่น ๆ ในภาษาที่ต้องการ แป้นพิมพ์หน้าจอจะแสดงเค้าโครงเริ่มต้นสำหรับภาษาที่เลือก

การเปลี่ยนค่าภาษาในขณะที่อยู่ในเมนูภาษาในปัจจุบันที่คุณอ่านไม่ออก

หากแท็บเล็ตของคุณตั้งค่าภาษาที่คุณไม่สามารถอ่านได้ สามารถใช้ไอคอนเพื่อเปลี่ยนค่าภาษา
 1. จากหน้าจอหลัก กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. ไล่รายการและกดที่ไอคอน Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
 3. แสดงรายการภาษาที่มีโดยกดเลือกรายการแรกที่ด้านบนของหน้าจอ
  รูปภาพ : ตัวเลือก Language selection (เลือกภาษา)
  ตัวเลือก Language selection (เลือกภาษา)
 4. กดเลือกภาษาที่ต้องการจากรายการ
  ระบบปฏิบัติการ Android แสดงการแจ้งเตือน เมนู และข้อความทางระบบอื่น ๆ ในภาษาที่ต้องการ แป้นพิมพ์หน้าจอจะแสดงเค้าโครงเริ่มต้นสำหรับภาษาที่เลือก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย