ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet, ENVY, OfficeJet - หมึกดำหรือหมึกสีไม่พิมพ์ออกมา ปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 5645, ENVY 5640, 5642, 5643, 5644, 5646, 5660, 5661, 5663, 5664, 5665, 7640, 7643, 7644, 7645, OfficeJet 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746 และ 8040 e-All-in-One ซึ่งมีระบบ Neat
คุณภาพเอกสารหรือภาพที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจสามารถช่วยแก้ไขปัญหางานพิมพ์เป็นรอยหรือซีดจาง สีขาดหาย หรือข้อความไม่ชัดเจน งานพิมพ์เลอะหมึก มีรอยหมึก หมึกเลอะ รวมทั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ
บันทึก
การขนย้ายที่ร้านจำหน่ายหรือระหว่างการติดตั้งที่ไม่ระมัดระวัง อาจทำให้มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่เพิ่งติดตั้งได้ หากคุณพบปัญหาในการพิมพ์เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่ติดตั้งใหม่ ให้รอประมาณสองถึงสามชั่วโมงเพื่อให้ขั้นตอนอัตโนมัติทำงานจนเสร็จสิ้น และจากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่ (เฉพาะ Windows)

หากไม่สามารถพิมพ์สีจากคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ให้ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่ ข้ามขั้นตอนนี้หากเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์สีได้
 1. ลบเครื่องพิมพ์จากรายการอุปกรณ์
  ดูขั้นตอนในการลบเครื่องพิมพ์จากรายการอุปกรณ์ โดยไปที่หัวข้อ การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ (Windows)
 2. ไปที่ HP Customer Support - Software and Driver Downloads (ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์) จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
ทดลองพิมพ์งาน หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับตลับหมึกของคุณได้ตามคำแนะนำในหน้าเว็บ HP anti-counterfeit (การต่อต้านการปลอมแปลง) (ภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดตลับหมึก
ทั่วโลก
ตลับหมึกดำ
HP 62 ดำ
HP 62XL ดำ
ตลับหมึกสี
HP 62 สามสี
HP 62XL สามสี
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและอุปกรณเสริมอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3: ปล่อยเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้สักครู่

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์หลายอย่าง เช่น ข้อความสีดำไม่ชัดเจนหรือปัญหาสำหรับตลับหมึกที่ติดตั้งใหม่ ให้แก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการให้บริการอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไร คุณภาพการพิมพ์ควรจะเริ่มดีขึ้นในไม่กี่ชั่วโมง
หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบกระดาษ

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่องลงไปใหม่
 • ใส่กระดาษหันด้านพิมพ์ลงในถ่านป้อนกระดาษ กระดาษจำนวนมากมีด้านสำหรับพิมพ์และด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์ เช่น กระดาษรูปถ่ายและซองจดหมาย โดยปกติด้านที่เรียบกว่าจะเป็น 'ด้านพิมพ์' บางครั้งด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์จะมีโลโก้ผู้ผลิตพิมพ์ไว้
 • ห้ามใช้กระดาษที่ยับหรืองอ ใช้กระดาษที่สะอาดและไม่มีรอยยับ
  อย่าใช้กระดาษที่มีรอยยับ
 • ใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
  • สำหรับเอกสารพิมพ์ข้อความทั่วไป สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok ได้ กระดาษที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok เป็นกระดาษมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ดีกับหมึกพิมพ์ของ HP
   โลโก้ ColorLok
  • สำหรับเอกสารที่มีการพิมพ์เข้ม เช่น กราฟิกหรือภาพถ่ายที่มีความเปรียบต่างสูง ให้ใช้กระดาษ HP Advanced Photo Paper เพื่อให้งานพิมพ์ที่ดีที่สุด
  • กระดาษบางชนิดอาจดูดซับหมึกได้ไม่ดีเท่ากระดาษชนิดอื่น หากงานพิมพ์เลอะหมึกได้ง่าย ให้ใช้กระดาษที่แนะนำ
 • เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในถุงพลาสติกที่ผนึกได้ เก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีพื้นผิวเรียบ แห้งและเย็น ใส่กระดาษภาพถ่ายเฉพาะเมื่อคุณพร้อมจะพิมพ์ 10-20 แผ่น แล้วจึงใส่กระดาษที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์
 • ทดลองใช้กระดาษชนิดอื่น เพื่อดูว่าเป็นปัญหาเนื่องจากกระดาษหรือไม่
ทดลองพิมพ์งาน หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
ทดลองพิมพ์งาน หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบหมึกเลอะที่ด้านหลังของงานพิมพ์

หากมีเลอะหมึกที่ด้านหลังของงานพิมพ์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กวาดไล่รายการจอแสดงผลไปที่ Setup (ตั้งค่า) จากนั้นกดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า)
  เมนู Setup (ตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
 3. กวาดนิ้วที่จอแสดงผลเพื่อไปที่ Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) จากนั้นกดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์)
 4. กดเลือก Clean Page Smears (ทำความสะอาดหมึกเลอะ)
  บันทึก
  เสียงดังในการทำงานระหว่างการทำความสะอาดถือเป็นเรื่องปกติ
 5. หลังจากเครื่องพิมพ์พิมพ์หน้าทดสอบ กดเลือก OK (ตกลง)
 6. ตรวจสอบหน้าทดสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือกไอคอน Ink (หมึก) เพื่อแสดงระดับหมึกโดยประมาณในปัจจุบัน
ตัวอย่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

ขั้นตอนที่ 8: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด

เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยมากหรือหมึกหมด หรือข้ามไปขั้นตอนต่อไป
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาช่องตลับหมึก โดยวางสองนิ้วใต้มือจับเล็กๆ หนึ่งอันหรือทั้งสองอัน ที่ด้านข้างของฝาช่องตลับหมึก จากนั้นให้ยกขึ้น
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 3. กดที่ตลับหมึกที่หมึกหมดหรือใกล้หมดเบา ๆ เพื่อนำออก
  กดตลับหมึกที่ยังไม่ล็อคแน่นลงให้แน่น
  • นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องที่อยู่ทางซ้ายเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สามสี
  • นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องที่อยู่ทางขวาเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สีดำ
 4. ดึงตลับหมึกพิมพ์เข้าหาตัวออกจากช่องติดตั้ง วางไว้ด้านข้างเพื่อนำไปรีไซเคิล
  บันทึก
  นำตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดไปรีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค์เจ็ตของ HP  ดำเนินงานอยู่ในหลายประเทศ/ภูมิภาค ท่านสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 5. แกะตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง โปรดระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะที่พลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
  นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 6. ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปกันรอยออกจากตลับหมึกพิมพ์
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  ลอกเทป และอย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสตลับหมึกหรือหัวฉีดหมึก
 7. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องตลับหมึกเปล่า แล้วค่อยๆ ดันเข้าจนล็อคเข้าที่
  • ใส่ตลับหมึกสามสีลงในช่องด้านซ้าย
  • ใส่ตลับหมึกดำเข้าไปในช่องด้านขวา
  ใส่ตลับหมึกใหม่
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 10. เลือก OK (ตกลง)
 11. รอให้เครื่องพิมพ์ทำการปรับเทียบและจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์
  หลังจากจัดเรียงเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 12. กดเลือก OK (ตกลง) จากนั้นนำหน้าจัดเรียงตลับหมึกไปทิ้งหรือรีไซเคิล
ทดลองพิมพ์งาน หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก

ขั้นตอนที่ 9: พิมพ์รายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์รายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์
 1. ใส่กระดาษ U.S. Letter หรือ A4 ที่ยังไม่ได้ใช้สีขาวลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วที่จอแสดงผลไปทางซ้าย จากนั้นกดเลือก Setup (ตั้งค่า)
  เมนู Setup (ตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
 3. กดเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกดเลือก Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ์)
  หน้าวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์จะพิมพ์ออกมา
ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่ไม่มีปัญหาอะไร
ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ที่ไม่มีปัญหาอะไร
ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่พบปัญหา
ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่พบปัญหา

ขั้นตอนที่ 10: ตรวจสอบบล็อคสีว่ามีความผิดปกติหรือไม่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของบล็อคสี
 1. ตรวจสอบบล็อคสีในรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์
  ตัวอย่างบล็อคสีที่ไม่พบปัญหา
 2. หากบล็อคสีไม่มีเส้นสีขาว ซีดจางหรือมีส่วนที่ขาดหาย ให้ข้ามไปขั้นตอนเพื่อตรวจสอบการจัดเรียงตลับหมึก
 3. หากบล็อคสีมีเส้นสีขาวหรือซีดจางหรือขาดหาย ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 11: ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดตลับหมึกจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
บันทึก
เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้ต้องทำความสะอาด ให้ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
 1. ใส่กระดาษ U.S. Letter หรือ A4 ที่ยังไม่ได้ใช้สีขาวลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วที่จอแสดงผลไปทางซ้าย จากนั้นกดเลือก Setup (ตั้งค่า)
  เมนู Setup (ตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
 3. กวาดนิ้วที่หน้าจอ จากนั้นกดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์)
 4. กดเลือก Clean Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึก)
  รายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์จะพิมพ์ออกมา
 5. ตรวจสอบรายงานการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์
  • หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ กดเลือก Proceed (ดำเนินการต่อ) เมื่อได้รับแจ้งเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดในระดับต่อไป ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับขั้นตอนการทำความสะอาดที่สามตามความเหมาะสม
   บันทึก
   หากหัวพิมพ์อุดตันมาก อาจต้องทำความสะอาดซ้ำอีกรอบ ในกรณีนี้ ให้รอ 30 นาทีก่อนดำเนินการทำความสะอาดทั้งสามระดับอีกครั้ง
  • หากคุณภาพการพิมพ์ยอมรับได้ ให้กดเลือก Done (เสร็จสิ้น) เมื่อได้รับแจ้งให้เข้าสู๋ขั้นตอนการทำความสะอาดระดับต่อไป ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป
 6. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ในรายงานวินิจฉัยปัญหาการพิมพ์
หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก

ขั้นตอนที่ 12: ตรวจสอบเส้นจัดเรียงตลับหมึกและบล็อคสีว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเส้นจัดเรียงตลับหมึกและบล็อคว่ามีปัญหาหรือไม่
 1. ตรวจสอบเส้นจัดเรียงตลับหมึกและบล็อคสีในรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์
  ตัวอย่างเส้นจัดเรียงตลับหมึกและบล็อคสี
 2. หากเส้นจัดเรียงตลับหมึกเป็นเส้นตรงต่อกัน คุณสามารถหยุดแก้ไขปัญหาได้
 3. หากเส้นใด ๆ ไม่เป็นเส้นตรงและต่อเนื่อง ให้ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อจัดเรียงตลับหมึก

ขั้นตอนที่ 13: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์จากแผงควบคุม
 1. ใส่กระดาษ U.S. Letter หรือ A4 ที่ยังไม่ได้ใช้สีขาวลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วที่จอแสดงผลไปทางซ้าย จากนั้นกดเลือก Setup (ตั้งค่า)
  เมนู Setup (ตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
 3. กวาดนิ้วลงที่หน้าจอ จากนั้นกดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์)
 4. กด Align Printer (จัดเรียงเครื่องพิมพ์)
 5. หลังจากเครื่องพิมพ์พิมพ์หน้าจัดเรียงหมึก กด OK (ตกลง) จากนั้นรีไซเคิลหรือทิ้งหน้าจัดเรียงตลับหมึกดังกล่าว
 6. ทดลองพิมพ์งาน
  • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ไม่ต้องทำการแก้ไขปัญหาใดต่อไปอีก
  • หากรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์มีรอยเป็นแถบหรือหมึกเลอะ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อทำความสะอาดพื้นที่รอบ ๆ หัวพ่นหมึก
  • หากขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ไม่มีรอยหมึกเลอะ ให้ข้ามไปขั้นตอนถัดไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหา

ขั้นตอนที่ 14: ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก

อย่าใช้ขั้นตอนเหล่านี้หากหน้าทดสอบหรือผลงานพิมพ์ไม่มีแถบหมึกหรือคราบหมึกเลอะ หากพบคราบหรือรอยหมึกที่ผลงานพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนนี้ตอไปเพื่อทำความสะอาดพื้นที่รอบ ๆ หัวฉีดจ่ายหมึก
ภาพหมึกที่เลอะ
ตัวอย่างข้อความที่เป็นแถบหมึก
 1. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
  • ผ้ายางแห้ง ผ้านุ่มที่ไม่มีขุยหรือวัสดุเนื้อนุ่มที่จะไม่ขาดหรือมีเส้นใยหลุดออกมา (ที่กรองกาแฟสามารถใช้ได้เช่นกัน)
  • น้ำกลั่น น้ำกรอง หรือน้ำดื่ม (น้ำประปาอาจมีสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตลับหมึกพิมพ์ได้)
     หมายเหตุ
   อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดแผ่นพิมพ์หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึกพิมพ์ เพราะอาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์เสียหาย
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
 3. เปิดฝาช่องตลับหมึก โดยวางสองนิ้วใต้มือจับเล็กๆ หนึ่งอันหรือทั้งสองอัน ที่ด้านข้างของฝาช่องตลับหมึก จากนั้นให้ยกขึ้น รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  หน้าจอ Door Open จะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์พร้อมข้อความ 'The cover or door must be closed to print. Check that it is completely closed.’ (‘ต้องปิดฝาก่อนเพื่อพิมพ์ ตรวจสอบว่าฝานั้นปิดสนิท’) นอกจากนั้น ตัวเลือก Change Ink (เปลี่ยนหมึก) จะปรากฏขึ้นที่มุมด้านขวาล่างของจอสัมผัส คุณไม่ต้องเลือกตัวเลือกนี้ในตอนนี้
 4. ค่อยๆ กดลงบนตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับเพื่อปลดออก แล้วจึงดึงตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องเสียบในลักษณะเข้าหาตัวคุณ
  กดลงเพื่อถอดตลับหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพร้อมกันทั้งสองตลับ ให้นำตลับบรรจุหมึกออกจากเครื่องเพื่อทำความสะอาดทีละตลับ ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกนอกเครื่องพิมพ์นานกว่า 30 นาที
 5. จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
  จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
 6. ตรวจสอบแถบตลับหมึกพิมพ์ว่ามีหมึกหรือเศษฝุ่นเกาะอยู่หรือไม่
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
 7. จุ่มแผ่นยางโฟมสำหรับเช็ดทำความสะอาดหรือผ้าที่ไม่เป็นขุยในน้ำกลั่น จากนั้นบีบให้หมาด
 8. ใช้ผ้ายางทำความสะอาดด้านหน้าและขอบรอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามทำความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก
   หน้าสัมผัสหัวพ่นหมึกและตลับหมึก
  1. แถบหัวพ่นหมึก - ห้ามทำความสะอาด
  2. พื้นที่รอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก - ทำความสะอาด
  3. หน้าสัมผัสของตลับหมึก - ห้ามทำความสะอาด
 9. ปล่อยตลับหมึกไว้ประมาณ 10 นาทีเพื่อให้ส่วนที่ทำความสะอาดแห้ง หรือใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดให้แห้ง
 10. ติดตั้งตลับหมึกใหม่โดยเลื่อนทำมุมขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องตลับหมึกเปล่า แล้วค่อยๆ ดันเข้าเข้าจนล็อคเข้าที่
  • ใส่ตลับหมึกสามสีกลับลงในช่องด้านซ้ายกลับเข้าที่
  • ใส่ตลับหมึกดำกลับลงในช่องด้านขวากลับเข้าที่
  ใส่ตลับบรรจุหมึกเข้าไปใหม่อีกครั้ง
 11. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อทำความสะอาดรอบๆ หัวพ่นหมึกของตลับหมึกอื่น
 12. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 13. เปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก

ขั้นตอนที่ 15: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

เปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ และหากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าตลับหมึกจะไม่ได้มีหมึกเหลือน้อยก็ตาม ตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาคือตัวที่พิมพ์แล้วพบปัญหาในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ตามขั้นตอนที่ระบุก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ Printer and Page Yield Overview จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับอุปกรณ์เสริมของคุณ
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาช่องตลับหมึก โดยวางสองนิ้วใต้มือจับเล็กๆ หนึ่งอันหรือทั้งสองอัน ที่ด้านข้างของฝาช่องตลับหมึก จากนั้นให้ยกขึ้น
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 3. กดที่ตลับหมึกที่หมึกหมดหรือใกล้หมดเบา ๆ เพื่อนำออก
  กดตลับหมึกที่ยังไม่ล็อคแน่นลงให้แน่น
  • นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องที่อยู่ทางซ้ายเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สามสี
  • นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องที่อยู่ทางขวาเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สีดำ
 4. ดึงตลับหมึกพิมพ์เข้าหาตัวออกจากช่องติดตั้ง วางไว้ด้านข้างเพื่อนำไปรีไซเคิล
  บันทึก
  นำตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดไปรีไซเคิล โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค์เจ็ตของ HP  ดำเนินงานอยู่ในหลายประเทศ/ภูมิภาค ท่านสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 5. แกะตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง โปรดระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะที่พลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
  นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 6. ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปกันรอยออกจากตลับหมึกพิมพ์
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  ลอกเทป และอย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสตลับหมึกหรือหัวฉีดหมึก
 7. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องตลับหมึกเปล่า แล้วค่อยๆ ดันเข้าจนล็อคเข้าที่
  • ใส่ตลับหมึกสามสีลงในช่องด้านซ้าย
  • ใส่ตลับหมึกดำเข้าไปในช่องด้านขวา
  ใส่ตลับหมึกใหม่
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 10. เลือก OK (ตกลง)
 11. รอให้เครื่องพิมพ์ทำการปรับเทียบและจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์
  หลังจากจัดเรียงเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 12. กดเลือก OK (ตกลง) จากนั้นนำหน้าจัดเรียงตลับหมึกไปทิ้งหรือรีไซเคิล
ทดลองพิมพ์งาน หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก

ขั้นตอนที่ 16: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว
ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ
ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ HP อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย