ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

แก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro L7500, L7600 และ L7700 All-in-One

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro L7500, L7600, และ L7700 All-in-One
คุณภาพเอกสารหรือภาพที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจสามารถช่วยแก้ไขปัญหางานพิมพ์เป็นรอยหรือซีดจาง สีขาดหาย หรือข้อความไม่ชัดเจน งานพิมพ์เลอะหมึก มีรอยหมึก หมึกเลอะ รวมทั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ

แนวทางที่หนึ่ง: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับตลับหมึกของคุณได้ตามคำแนะนำใน HP anti-counterfeit (ภาษาอังกฤษ)
บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึกจนกว่าจะมีการแจ้งเตือนให้ดำเนินการ

แนวทางที่สอง: ตรวจสอบกระดาษ

บันทึก
สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง ให้ไปที่ HP Home & Home Office

วิดีโอนี้แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ โดยการตรวจสอบกระดาษ

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่อง
 • กระดาษ หมึกและเครื่องพิมพ์ของ HP ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกัน สื่อพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP หลายตัวไม่สามารถรองรับหมึกและระบบการพิมพ์ของ HP
 • ใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ:
  • สำหรับเอกสารพิมพ์ข้อความทั่วไป สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok ได้
  • สำหรับเอกสารที่พิมพ์เข้ม เช่น กราฟิกหรือภาพถ่ายที่มีจุดตัดสีชัดเจน ให้ใช้กระดาษ HP Advanced Photo Paper เพื่อให้ผลงานพิมพ์ดีที่สุด
 • ใส่กระดาษหันด้านพิมพ์ลงในถ่านป้อนกระดาษ กระดาษหลายชนิดกำหนดด้านสำหรับพิมพ์และห้ามพิมพ์ไว้
 • ห้ามใช้กระดาษที่ยับหรืองอ ใส่กระดาษสะอาดที่ไม่มีรอยยับเข้าในเครื่อง
 • เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในถุงพลาสติกที่ผนึกได้ เก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีพื้นผิวเรียบ แห้งและเย็น ใส่กระดาษภาพถ่ายเฉพาะเมื่อคุณพร้อมจะพิมพ์ แล้วจึงใส่กระดาษที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์
 • ทดลองใช้กระดาษชนิดอื่น นอกจากนี้กระดาษที่ซึมซับหมึกพิมพ์ได้ไม่ดีมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดข้อบกพร่องในงานพิมพ์ HP ออกแบบหมึกและกระดาษสำหรับใช้งานร่วมกัน
 • สื่อพิมพ์บางชนิดอาจไม่สามารถดูดซับหมึกได้ดีเพียงพอ หากงานพิมพ์เลอะหมึกได้ง่าย ให้ใช้กระดาษที่แนะนำ
รูปภาพ : แนะนำกระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok สำหรับการพิมพ์ข้อความ
ตัวอย่างโลโก้ ColorLock
รูปภาพ : เส้นริ้วแนวนอนที่ผลงานพิมพ์
ภาพเส้นริ้วแนวนอนที่ผลงานพิมพ์
ทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาต่อไป หากผลงานพิมพ์มีเส้นริ้วแนวนอนหรือมีปัญหาคุณภาพการพิมพ์นอกเหนือจากเส้นริ้วแนวตั้ง
รูปภาพ : เส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
ภาพเส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
อย่าเปลี่ยนตลับหมึกหรือหัวพิมพ์หากมีเส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์ ตรวจสอบกระดาษตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้ หรือค้นหาเอกสารที่ระบุเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้ เส้นริ้วแนวตั้งในเอกสารมักแก้ไขได้โดยการทำความสะอาดกระจกสแกน

แนวทางที่สาม: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

แนวทางที่สี่: พิมพ์และตรวจสอบหน้าวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์

หน้าวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ช่วยในการตรวจสอบว่าต้องจัดเรียงตลับหมึกหรือไม่ หรือต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์หรือไม่ หรือหากต้องปรับเทียบการป้อนกระดาษ

วิดีโอนี้แสดงวิธีการพิมพ์และตรวจสอบหน้าวินิจฉัยคุณภาพงานพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro L7500, L7600 และ L7700

ขั้นตอนที่ 1: พิมพ์หน้าวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์

 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. กดปุ่ม Setup (ตั้งค่า)
 3. เลือก Print Report (พิมพ์รายงาน)
 4. เลือก Print Quality Page (พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพงานพิมพ์)
 5. กด OK (ตกลง)
รูปภาพ : พิมพ์หน้าวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์
ภาพ: พิมพ์หน้าวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์
หากรูปแบบในหน้าทดสอบเป็นริ้วมากหรือมีบางส่วนขาดหาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบท่อจ่ายหมึก:
 1. เปิดฝาเครื่องพิมพ์ ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่หยุดนิ่งและเงียบลง
 2. มองที่กลางเครื่องพิมพ์หาท่อหมึกสี่ท่อที่ต่อกับหัวพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบท่อหมึก ท่อหมึกควรมัดรวมกันอย่างเป็นระเบียบ และไม่หักหรืองอ
  รูปภาพ : ท่อหมึก, มัดรวมกันอย่างเป็นระเบียบและไม่หักหรืองอ
  ภาพ: ท่อหมึก, มัดรวมกันอย่างเป็นระเบียบและไม่หักหรืองอ
 • หากท่อหมึกมัดรวมกันเป็นระเบียบและไม่หักหรืองอให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
 • หากท่อหมึกมัดรวมกันไม่เป็นระเบียบแต่ไม่หักหรืองอให้ส่งเครื่องพิมพ์เข้าซ่อม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์
  บันทึก
  การมัดรวมท่อหมึกไม่เป็นระเบียบไม่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการพิมพ์ แต่เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ขณะซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปในเอกสารชุดนี้
 • หากท่อหมึกไม่เป็นระเบียบและหักหรืองอ ให้ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ขณะซ่อมเครื่องพิมพ์ ให้เปลี่ยนหัวพิมพ์สำหรับท่อหมึกที่หักหรืองอ:
  • หากท่อหมึกสีดำหรือสีเหลืองงอ ให้เปลี่ยนหัวพิมพ์สีดำและสีเหลือง
  • หากท่อหมึกสีม่วงหรือสีฟ้างอ ให้เปลี่ยนหัวพิมพ์สีม่วงและสีฟ้า

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบรูปแบบทดสอบ 1

ประเมินรูปแบบการทดสอบ 1 เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นหมึกเป็นเส้นตรงและต่อเนื่อง
รูปภาพ : รูปแบบทดสอบ 1
ภาพ: รูปแบบทดสอบ 1
 • หากเส้นหมึกในรูปแบบทดสอบ 1 เป็นเส้นตรงและต่อเนื่อง ให้ข้ามขั้นตอนเพื่อตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ 2
 • หากเส้นหมึกในรูปแบบทดสอบ 1 ไม่เป็นเส้นตรงและต่อเนื่อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดเรียงหัวพิมพ์

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อจัดเรียงหัวพิมพ์

หากเส้นหมึกในรูปแบบทดสอบ 1 ไม่เป็นเส้นตรงและต่อเนื่อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดเรียงเครื่องพิมพ์ การจัดเรียงตลับหมึกอาจแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์หลายอย่างได้
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. กดปุ่ม Setup (การตั้งค่า) บนแผงควบคุม และจากนั้น กด 6 บนแป้นพิมพ์หรือเลื่อนไปที่ Tools (เครื่องมือ)
 3. กด 4 บนแป้นพิมพ์หรือเลื่อนไปที่ Align Printer (จัดเรียงตลับหมึกพิมพ์)
 4. กดปุ่ม Okay(ตกลง) แล้วกดปุ่ม OK (ตกลง) อีกครั้งเมื่อจัดเรียงหัตลับหมึกพิมพ์เสร็จสิ้น เพื่อดำเนินการต่อ
 5. พิมพ์หน้าวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์อีกชุดเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
 • หากเส้นหมึกในรูปแบบทดสอบ 1 เป็นเส้นตรงและต่อเนื่อง แสดงว่าไม่ต้องแก้ไขปัญหาใดต่อไปอีก
 • หากเส้นหมึกในรูปแบบทดสอบ 1 ไม่เป็นเส้นตรงหรือต่อเนื่อง ให้ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบรูปแบบทดสอบ 2

ตรวจสอบบล็อคสีในรูปแบบทดสอบ 2 จากหน้าวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์
รูปภาพ : เส้นสีขาวในรูปแบบทดสอบ 2
ภาพ: เส้นสีขาวในรูปแบบทดสอบ 2
 • หากมีเส้นสีขาวในบล็อคสีทังหมดและเส้นสีขาวในบล็อคสีเทาในรูปแบบทดสอบ 3 ไม่ต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบทดสอบ 3
 • หากบล็อคสีในรูปแบบทดสอบ 2มีเส้นสีขาวหรือซีดจางหรือขาดหาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์

ขั้นตอนที่ 5: ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์

การทำความสะอาดหัวพิมพ์อาจสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์หลายๆ ปัญหาได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. กดปุ่ม Setup (ตั้งค่า)
 3. เลือก Tools (ชุดเครื่องมือ)
 4. เลือก Clean Printhead (ทำความสะอาดหัวพิมพ์)
 5. รอขณะเครื่องพิมพ์ทำความสะอาดหัวพิมพ์
 6. หน้าทดสอบจะจัดพิมพ์ออกมาหลังจากทำความสะอาดหัวพิมพ์
  รูปภาพ : หน้าทดสอบการทำความสะอาดหัวพิมพ์
  ภาพ: หน้าทดสอบการทำความสะอาดหัวพิมพ์
 • หากไม่พบปัญหาในหน้าเอกสาร คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป
 • หากยังพบข้อผิดพลาดในเอกสารที่พิมพ์ ให้ลองทำความสะอาดหัวพิมพ์อีกครั้ง
 • หากยังพบปัญหาในหน้าเอกสารหลังจากทำความสะอาดหัวพิมพ์เป็นครั้งที่สาม ให้ข้ามไปแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเปลี่ยนหัวพิมพ์ที่มีปัญหา

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบรูปแบบทดสอบ 3

ตรวจสอบคอลัมน์สีเทาในรูปแบบทดสอบ 3
รูปภาพ : เส้นสีดำและช่องว่างสีขาวในรูปแบบทดสอบ 3
ภาพ: เส้นสีดำและช่องว่างสีขาวในรูปแบบทดสอบ 3
 • หากบล็อคสีเทาในรูปแบบทดสอบ 3 ไม่มีเส้นสีดำหรือช่องว่างสีขาวในจุดที่ลูกศรชี้ ให้ข้ามไปแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไปเพื่อตรวจสอบภาพ
 • หากบล็อคสีเทาในรูปแบบทดสอบ 3 มีเส้นสีดำหรือช่องว่างสีขาวในจุดที่ลูกศรชี้ ให้ทำตามขั้นตอนพื่อปรับเทียบระบบการป้อน

ขั้นตอนที่ 7: ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อปรับเทียบระบบการป้อน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับเทียบระบบการป้อน
 1. กดปุ่ม Setup (ตั้งค่า)
 2. เลือก Tools (ชุดเครื่องมือ)
 3. เลือก Calibrate Linefeed (ปรับเทียบการป้อนกระดาษ)
 4. กดปุ่ม OK (ตกลง)
 5. พิมพ์หน้าวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์อีกชุดเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
 • หากไม่พบปัญหาในหน้าเอกสาร คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป
 • หากมีเส้นสีดำหรือช่องว่างสีขาวที่รูปแบบทดสอบ 3 ให้ข้ามไปยังแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อซ่อมเครื่องพิมพ์

แนวทางที่ห้า: ตรวจสอบภาพ

หากไม่พบข้อบกพร่องในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ แสดงว่ากลไกการพิมพ์และหมึกทำงานได้ถูกต้อง ไม่มีความจำเป็นในการทำความสะอาด จัดเรียงหัวพิมพ์ ปรับเทียบหรือเปลี่ยนหัวพิมพ์หรือตลับหมึกแต่อย่างใด ให้ลองทำตามวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้แทน:
 • ตรวจสอบขั้นตอนแรกในเอกสรชุดนี้อีกครั้ง สื่อพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP หลายตัวไม่สามารถรองรับหมึกและระบบการพิมพ์ของ HP HP ไม่รับประกันคุณภาพของตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP
 • ตรวจสอบว่าภาพที่คุณกำลังพิมพ์มีความละเอียดเพียงพอ ภาพที่ขยายใหญ่มากเกินไปอาจทำให้ภาพดูไม่ชัด หรือเบลอได้
 • หากปัญหาดูเหมือนว่าจะจำกัดอยู่ที่แถบที่อยู่ใกล้ ๆ กับขอบของงานที่พิมพ์ออกมา ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันอื่นเพื่อหมุนภาพ 180 องศา ปัญหาอาจไม่ปรากฏบนขอบด้านอื่นของงานพิมพ์
ข้อความไม่ชัดเจน อ่านไม่รู้เรื่องหรือพิมพ์ไม่ครบถ้วน (กราฟิก)
เฉพาะ Windows: หากคุณพบว่ามีตัวอักษรที่ไม่ชัดเจน ซ้อนทับหรืออ่านไม่ออก ผลงานพิมพ์ไม่ครบถ้วน ขาดหาย ให้ไปที่หัวข้อหน้าเอกสารพิมพ์อักขระผิดพลาดหรืออ่านไม่รู้เรื่องในระบบ Windows (c03713554).

แนวทางที่หก: เปลี่ยนหัวพิมพ์บางส่วนหรือทั้งหมด

หากทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั้งหมดแล้ว และยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนหัวพิมพ์
  หมายเหตุ
รอจนกระทั่งได้ชุดหัวพิมพ์ใหม่ ก่อนถอดตลับหมึกพิมพ์ออก HP แนะนำว่าอย่าทิ้งตลับหมึกไว้นอกเครื่องพิมพ์เกินกว่า 30 นาที เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งตัวเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบหัวพิมพ์เพื่อเปลี่ยนหัวพิมพ์ใหม่

หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ hp.com/go/learnaboutsuppliesจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ
หากหลังจากทำความสะอาดหัวพิมพ์ซ้ำ ๆ กันและรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์พบเส้นสีขาวตามบล็อคสีในรูปแบบทดสอบ 2 (ไม่มีเส้นสีขาวในบล็อคสีเทาที่รูปแบบทดสอบ 3) แสดงว่าหัวพิมพ์บางตัวจะต้องเปลี่ยนใหม่ รายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ระบุว่าหัวพิมพ์ใดที่ต้องเปลี่ยนใหม่
ดูที่บล็อคสีที่ระบุเป็นรูปแบบทดสอบ 2 บางส่วนควรมีเส้นริ้วแนวนอน (หากไม่มีเส้นริ้วที่บล็อคพิมพ์แสดงว่าหัวพิมพ์เป็นปกติ)
 • บล็อคสีดำมีเส้น - เปลี่ยนหัวพิมพ์สีดำ/เหลือง
 • บล็อคสีแดงมีเส้น - เปลี่ยนหัวพิมพ์สีดำ/เหลือง
 • บล็อคสีเขียวมีเส้น - เปลี่ยนหัวพิมพ์สีดำ/เหลือง
รูปภาพ : บล็อคสีดำ แดงหรือเขียวเป็นเส้นริ้ว - เปลี่ยนหัวพิมพ์สีดำ/เหลือง
ภาพบล็อคสีดำ แดงหรือเขียวเป็นริ้วในรูปแบบทดสอบ 2
 • บล็อคสีฟ้ามีเส้น - เปลี่ยนหัวพิมพ์สีม่วง/ฟ้า
 • บล็อคสีม่วงมีเส้น - เปลี่ยนหัวพิมพ์สีม่วง/ฟ้า
รูปภาพ : บล็อคสีฟ้าหรือสีม่วงมีเส้น - เปลี่ยนหัวพิมพ์สีฟ้า/ม่วง
ภาพบล็อคสีฟ้าหรือม่วงเป็นริ้วในรูปแบบทดสอบ 2

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนหัวพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนหัวพิมพ์

วิดีโอแสดงการเปลี่ยนหัวพิมพ์

วิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอสาธิตวิธีการเปลี่ยนหัวพิมพ์
บันทึก
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวิดีโอชุดนี้คือเครื่องพิมพ์ Officejet Pro L7780 ด้านนอกของผลิตภัณฑ์อาจมีลักษณะแตกต่างออกไป แต่ขั้นตอนจะเหมือนกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
การเปลี่ยนหัวพิมพ์ ให้ปฏิบัติดังนี้:
 1. เปิดฝาครอบ
 2. ตรวจสอบว่ามีกระดาษอยู่ในถาด 1
 3. หากแคร่ตลับหมึกไม่เคลื่อนไปด้านซ้ายโดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม OK (ตกลง) ค้างไว้ จนกว่าแคร่ตลับหมึกจะเคลื่อน รอจนกว่าแคร่ตลับหมึกจะหยุดเคลื่อน
    หมายเหตุ
  อย่าดำเนินการต่อจนกว่าแคร่ตลับหมึกจะอยู่ทางด้านซ้าย หากแคร่ไม่เคลื่อนไปด้านซ้ายอัตโนมัติ ให้ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่ จากนั้นลองกดปุ่ม OK (ตกลง) อีกครั้ง
 4. ยกล็อคหัวพิมพ์
  รูปภาพ : การยกล็อคหัวพิมพ์
  ภาพแสดงการยกสลักยึดหัวพิมพ์ขึ้น
 5. จับที่มือจับของหัวพิมพ์ จากนั้นดึงหัวพิมพ์ออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ดึงหัวพิมพ์ออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพแสดงการถอดหัวพิมพ์ออก
 6. ก่อนติดตั้งหัวพิมพ์ใหม่ ให้เขย่าหัวพิมพ์ขึ้นลงอย่างน้อยหกครั้งขณะที่หัวพิมพ์ยังอยู่ในกล่อง
  รูปภาพ : เขย่าหัวพิมพ์
  ภาพแสดงการเขย่าหัวพิมพ์
 7. ถอดหัวพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ จากนั้นนำฝาป้องกันสีส้มออก
    หมายเหตุ
  อย่าเขย่าหัวพิมพ์หลังนำฝาปิดออกแล้ว
  รูปภาพ : เปิดหัวพิมพ์จากนั้นนำฝาปิดสีส้มออก
  ภาพแสดงวิธีการเปิดหัวพิมพ์และนำฝาปิดสีส้มออก
 8. ใส่หัวพิมพ์ลงในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี (ฉลากที่หัวพิมพ์ต้องตรงกับฉลากที่ล็อคหัวพิมพ์) กดให้แน่นที่หัวพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าสัมผัสกันแนบชิดดี
 9. ดึงส็อคหัวพิมพ์ไปข้างหน้าให้สุด จากนั้นกดลงเพื่อให้แน่ใจว่าล็อคเข้าที่แล้ว คุณอาจต้องใช้แรงเล็กน้อยเพื่อกดล็อค
 10. ปิดฝาครอบ แล้วรอให้เครื่องเริ่มเตรียมหัวพิมพ์และพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก

แนวทางที่เจ็ด: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย