ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Enterprise, HP Managed - เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุด

แนะนำ

เอกสารชุดนี้ระบุเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ระดับสูงในปัจจุบัน และมีจุดประสงค์ให้ผู้ดูแลระบบใช้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นหลัก รุ่นเครื่องพิมพ์ระดับสูงมีหมวดหมู่ต่อไปนี้:
 • HP LaserJet (รุ่นที่ไม่ใช่ FutureSmart ที่เก่ากว่า)
 • HP LaserJet Enterprise
 • HP LaserJet Managed
 • HP PageWide Enterprise และ
 • HP PageWide Managed
บันทึก
สำหรับเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ในรายการด้านล่า ไปwww.hp.com/supportเพื่อค้นหาเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่มีสำหรับดาวน์โหลด
เอกสารมีการปรับปรุงเนื้อหาหลังจากเปิดตัวเฟิร์มแวร์และมีการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2018

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่จะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โซลูชันที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP ดังกล่าวรองรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ หากโซลูชันต้องทำการอัปเดตเพื่อรองรับการเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ HP ขอแนะนำให้อัปเดตโซลูชันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ก่อนที่อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
การใช้คุณสมบัติและการตั้งค่าด้านความปลอดภัยที่ปรับปรุงในรีลีสเฟิร์มแวร์ล่าสุดร่วมกับการรีเซ็ตอุปกรณ์อาจบล็อคการติดตั้งโซลูชันบางอย่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เอกสารOverview of Secure by Default Settings for Solutions (ภาพรวมของการตั้งค่าปลอดภัยตั้งแต่ต้นสำหรับโซลูชัน)
หากทำการรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ โปรดทราบทราบว่าอาจต้องมีการติดตั้งหรือกำหนดค่าโซลูชันใหม่

HP FutureSmart 3 เทียบกับ HP FutureSmart 4

เครื่องพิมพ์ Enterprise และ Managed หลายรุ่นมีเฟิร์มแวร์ให้เลือกอยู่สองเวอร์ชั่น ได้แก่ HP FutureSmart 3 และ HP FutureSmart 4 จอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์
  หมายเหตุ
การดาวน์เกรดจาก FutureSmart 4 เป็น FutureSmart 3 จะทำให้เกิดการสูญเสียการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ก่อนที่จะอัปเกรดเป็น FutureSmart 4 ให้ไปที่ FutureSmart Navigation Compass เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของจอแสดงผลและการดัดแปลงคุณสมบัติใดๆ ที่มี
รูปภาพ : แผงควบคุม FutureSmart 4
รูปภาพ : แผงควบคุม FutureSmart 3

วิธีการอัพเดตเฟิร์มแวร์

สำหรับวิธีการอัปเกรดที่รองรับ โปรดดูไฟล์ ReadMe สำหรับเครื่องพิมพ์แต่ละตัว
วิธีการอัพเดตส่วนใหญ่จะถือว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายโดยเฟิร์มแวร์จะถูกอัพเดตจากระยะไกล ยกเว้นในกรณีที่แฟลชไดร์ฟ USB ปรากฏอยู่ในวิธีการที่มีให้เลือก สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ตขนาน ให้ใช้ Easy Firmware Update Utility (ไฟล์ .exe) (ถ้ามี) อัพเดตเครื่องพิมพ์หลายเครื่องพิมพ์กันโดยใช้ HP Web Jetadmin
วิธีการสำหรับ ENTERPRISE หรือ MANAGED (FutureSmart)
เครื่องพิมพ์ Enterprise และ Managed หลายรุ่นมีเฟิร์มแวร์ให้เลือกอยู่สองเวอร์ชั่น ได้แก่ FutureSmart 3 และ FutureSmart 4 จอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์
  หมายเหตุ
การดาวน์เกรดจาก FutureSmart 4 เป็น FutureSmart 3 จะทำให้เกิดการสูญเสียการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ก่อนที่จะอัปเกรดเป็น FutureSmart 4 ให้ไปที่ FutureSmart Navigation Compass เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของจอแสดงผลและการดัดแปลงคุณสมบัติใดๆ ที่มี
รูปภาพ : แผงควบคุม FutureSmart 4
รูปภาพ : แผงควบคุม FutureSmart 3
เครื่องพิมพ์ HP Enterprise จะมีไฟล์บีบอัด .zip สำหรับระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่ประกอบไปด้วยเฟิร์มแวร์ .bdl ที่สามารถติดตั้งได้ตามวิธีการต่อไปนี้
 • Embedded Web Server (EWS) โดยใช้ไฟล์ .bdl
 • ใช้แฟลชไดร์ฟ USB ผ่านไฟล์ .bdl
 • Web Jetadmin (อัพเดตเครื่องพิมพ์หลายเครื่องพร้อม ๆ กัน) โดยใช้ไฟล์ .bdl
ไปที่หนึ่งในเอกสารสนับสนุนต่อไปนี้เพื่อดูคำแนะนำสำหรับ Enterprise:
วิธีเก่าสำหรับเครื่องพิมพ์ (ไม่ใช้ FutureSmart)
เครื่องพิมพ์รุ่นเก่ามีไฟล์บีบอัด .zip สำหรับระบบปฏิบัติการทั้งหมด ไฟล์บีบอัดแต่ละตัวจะมีเฟิร์มแวร์ .rfu ที่สามารถติดตั้งด้วยวิธีการต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์และประเภทการเชื่อมต่อ):
 • Easy Firmware Update Utility .exe (เฉพาะ Windows)
 • Embedded Web Server (EWS) โดยใช้ไฟล์ .rfu
 • Web Jetadmin (อัปเดตเครื่องพิมพ์หลายเครื่องพร้อมกัน) โดยใช้ไฟล์ .rfu
 • Windows Command prompt โดยใช้ไฟล์ .rfu
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ (ที่ไม่ใช่ FutureSmart) รุ่นเก่า โปรดไปที่ อัปเดตเฟิร์มแวร์

เชิงอรรถ

1
ไม่สามารถดาวน์เกรดเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้า 20120217 46.200.1
2
ไม่สามารถดาวน์เกรดเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้า 20120216 46.350.1
3
ไม่สามารถดาวน์เกรดเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้า 20120207 07.200.4
4
ไม่สามารถดาวน์เกรดเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้า 20120213 08.260.1
5
ไม่สามารถดาวน์เกรดเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้า 20120119 08.181.1
6
ไม่สามารถดาวน์เกรดเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้า 20120119 48.241.2
7
ไม่สามารถดาวน์เกรดเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้า 20120119 52.191.2
8
ไม่สามารถดาวน์เกรดเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้า 20120112 07.130.7
9
ไม่สามารถดาวน์เกรดเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้า 20120112 04.160.9
10
พร้อมท์คำสั่งวิธีการติดตั้งไม่มีสำหรับเครื่องพิมพ์นี้
11
เครื่องพิมพ์นี้มีไฟล์บีบอัด .zip สำหรับระบบปฏิบัติการทั้งหมด ไฟล์บีบอัดแต่ละตัวจะมีไฟล์เฟิร์มแวร์ .rfu อยู่ภายใน ไฟล์ .exe สามารถเรียกใช้ได้โดยตรงเพื่อเปิดใช้ยูทิลิตี้ หรือบันทึกเป็นไฟล์ .rfu เพื่อคัดแยกไฟล์ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งที่ต้องการ
12
หากคุณพยายามดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์จากตำแหน่งระยะไกลเป็นเวอร์ชันเก่ากว่า FutureSmart Bundle Version 3.8 สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Enterprise ใหม่รุ่นนี้ การดาวน์เกรดจะล้มเหลว และคุณจะได้รับข้อผิดพลาดแผงควบคุม 99.02.32 และข้อความบันทึกเหตุการณ์ 33.05.09
เนื่องจากคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยใหม่ที่จำเป็นต้องมีคนอยู่ที่เครื่องพิมพ์เพื่อทำการดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์ และป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์ HP SureStart ดาวน์เกรดจากระยะไกล ซึ่งใช้กับ HP Enterprise รุ่น M506, M552, M553, M577,M604, M605 และ M606 เครื่องพิมพ์ HP Enterprise รุ่นอื่นจะไม่พบปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้ โปรดไปที่ คุณสมบัติความปลอดภัยแบบฝัง
HP ขอแนะนำให้ใช้เฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มี แต่หากจำเป็นต้องดาวน์เกรด ให้ใช้เมนู Preboot ที่แผงควบคุมเพื่อดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์ และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ความพยายามใดๆ เพื่อดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์จากระยะไกล หรือดาวน์เกรดโดยใช้เมนูบำรุงรักษาเครื่อง EWS ของเครื่องพิมพ์หรือ Web Jetadmin จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดและการดาวน์เกรดจะล้มเหลว


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย