ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP FutureSmart - เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุด

แนะนำ

เอกสารชุดนี้ระบุเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ระดับสูงในปัจจุบัน และมีจุดประสงค์ให้ผู้ดูแลระบบใช้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นหลัก รุ่นเครื่องพิมพ์ระดับสูงมีหมวดหมู่ต่อไปนี้:
  • HP LaserJet Enterprise
  • HP LaserJet Managed
  • HP PageWide Enterprise และ
  • HP PageWide Managed
บันทึก
สำหรับเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ในรายการด้านล่า ไปwww.hp.com/supportเพื่อค้นหาเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่มีสำหรับดาวน์โหลด
เอกสารมีการปรับปรุงเนื้อหาหลังจากเปิดตัวเฟิร์มแวร์และมีการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2019

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่จะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โซลูชันที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP ดังกล่าวรองรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ หากโซลูชันต้องทำการอัปเดตเพื่อรองรับการเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ HP ขอแนะนำให้อัปเดตโซลูชันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ก่อนที่อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
การใช้คุณสมบัติและการตั้งค่าด้านความปลอดภัยที่ปรับปรุงในรีลีสเฟิร์มแวร์ล่าสุดร่วมกับการรีเซ็ตอุปกรณ์อาจบล็อคการติดตั้งโซลูชันบางอย่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เอกสารOverview of Secure by Default Settings for Solutions (ภาพรวมของการตั้งค่าปลอดภัยตั้งแต่ต้นสำหรับโซลูชัน)
หากทำการรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ โปรดทราบทราบว่าอาจต้องมีการติดตั้งหรือกำหนดค่าโซลูชันใหม่

HP FutureSmart 3 เทียบกับ HP FutureSmart 4

เครื่องพิมพ์ Enterprise และ Managed หลายรุ่นมีเฟิร์มแวร์ให้เลือกอยู่สองเวอร์ชั่น ได้แก่ HP FutureSmart 3 และ HP FutureSmart 4 หน้าจอแผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวอร์ชันเฟิร์มแวร์
  หมายเหตุ
การดาวน์เกรดจาก FutureSmart 4 เป็น FutureSmart 3 จะทำให้เกิดการสูญเสียการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ก่อนที่จะอัปเกรดเป็น FutureSmart 4 ให้ไปที่ FutureSmart Navigation Compass เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของจอแสดงผลและการดัดแปลงคุณสมบัติใดๆ ที่มี
รูปภาพ : แผงควบคุม FutureSmart 4
รูปภาพ : แผงควบคุม FutureSmart 3

วิธีการอัพเดตเฟิร์มแวร์

สำหรับวิธีการอัปเกรดที่รองรับ โปรดดูไฟล์ ReadMe สำหรับเครื่องพิมพ์แต่ละตัว
วิธีการอัพเดตส่วนใหญ่จะถือว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายโดยเฟิร์มแวร์จะถูกอัพเดตจากระยะไกล ยกเว้นในกรณีที่แฟลชไดร์ฟ USB ปรากฏอยู่ในวิธีการที่มีให้เลือก อัพเดตเครื่องพิมพ์หลายเครื่องพิมพ์กันโดยใช้ HP Web Jetadmin
วิธีการสำหรับ ENTERPRISE หรือ MANAGED (FutureSmart)
  หมายเหตุ
การดาวน์เกรดจาก FutureSmart 4 เป็น FutureSmart 3 จะทำให้เกิดการสูญเสียการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ก่อนที่จะอัปเกรดเป็น FutureSmart 4 ให้ไปที่ FutureSmart Navigation Compass เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของจอแสดงผลและการดัดแปลงคุณสมบัติใดๆ ที่มี
เครื่องพิมพ์ HP Enterprise จะมีไฟล์บีบอัด .zip สำหรับระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่ประกอบไปด้วยเฟิร์มแวร์ .bdl ที่สามารถติดตั้งได้ตามวิธีการต่อไปนี้
  • Embedded Web Server (EWS) โดยใช้ไฟล์ .bdl
  • ใช้แฟลชไดร์ฟ USB ผ่านไฟล์ .bdl
  • Web Jetadmin (อัพเดตเครื่องพิมพ์หลายเครื่องพร้อม ๆ กัน) โดยใช้ไฟล์ .bdl
ไปที่หนึ่งในเอกสารสนับสนุนต่อไปนี้เพื่อดูคำแนะนำ:

เชิงอรรถ

1
หากคุณพยายามดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์จากตำแหน่งระยะไกลเป็นเวอร์ชันเก่ากว่า FutureSmart Bundle Version 3.8 สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Enterprise ใหม่รุ่นนี้ การดาวน์เกรดจะล้มเหลว และคุณจะได้รับข้อผิดพลาดแผงควบคุม 99.02.32 และข้อความบันทึกเหตุการณ์ 33.05.09
เนื่องจากคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยใหม่ที่จำเป็นต้องมีคนอยู่ที่เครื่องพิมพ์เพื่อทำการดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์ และป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์ HP SureStart ดาวน์เกรดจากระยะไกล ซึ่งใช้กับ HP Enterprise รุ่น M506, M552, M553, M577,M604, M605 และ M606 เครื่องพิมพ์ HP Enterprise รุ่นอื่นจะไม่พบปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้ โปรดไปที่ คุณสมบัติความปลอดภัยแบบฝัง
HP ขอแนะนำให้ใช้เฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มี แต่หากจำเป็นต้องดาวน์เกรด ให้ใช้เมนู Preboot ที่แผงควบคุมเพื่อดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์ และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ความพยายามใดๆ เพื่อดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์จากระยะไกล หรือดาวน์เกรดโดยใช้เมนูDevice Maintenance EWS ของเครื่องพิมพ์หรือ Web Jetadmin จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดและการดาวน์เกรดจะล้มเหลว


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย