ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - การถอดและเปลี่ยน: แผงควบคุม (M605x, M606x)

บทนำ
เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนแผงควบคุมสำหรับรุ่น M605x และ M606x
ก่อนทำการซ่อมบำรุง
ปิดเครื่องพิมพ์
 • ถอดสายไฟ
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ในการสั่งซื้อชิ้นส่วน ให้ไปที่ www.hp.com/buy/parts
หมายเลขชิ้นส่วนแผงควบคุม (M605x, M606x)
E6B67-67914
แผงควบคุม (M605x, M606x) พร้อมไขควงที่ถอดเปลี่ยนหัวได้และคู่มือคำแนะนำ
เครื่องมือที่จำเป็น
 • ไขควงปากแบนขนาดเล็กที่ถอดเปลี่ยนหัวได้และไขควง #2 Phillips (ให้มาพร้อมกับแผงควบคุม)
หลังทำการซ่อมบำรุง
เปิดเครื่องพิมพ์
 • เชื่อมต่อสายไฟ
 • ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิด
การทดสอบหลังซ่อมบำรุง
ตรวจสอบว่าจอแสดงผลแผงควบคุมสว่างและหน้าจอเริ่มต้นแสดงในขณะที่เครื่องพิมพ์เริ่มทำงาน
เมื่อเครื่องพิมพ์ที่ถึงสถานะ พร้อม ให้ตรวจสอบว่าแผงควบคุมทำงานอย่างถูกต้อ โดยการเลื่อนผ่านเมนูของแผงควบคุม
ขั้นตอนที่ 1: ถอดแผงควบคุม
 1. เปิดแผงควบคุมขึ้น
  รูปภาพ : เปิดแผงควบคุมขึ้น
 2. ก่อนดำเนินการต่อ ให้จดตำแหน่งของแท็บ (หมายเลข 1) บนฝาครอบสกรูแผงควบคุม ใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กเพื่อปลดแถบเหล่านี้ที่ด้านบนของฝาครอบ
  รูปภาพ : ปลดแท็บ
 3. หมุนฝาครอบออกจากฐานแผงควบคุมเพื่อถอดออก
  รูปภาพ : หมุนฝาครอบออก
 4. ถอดสกรูสองตัว (หมายเลข 1)
  รูปภาพ : ถอดสกรูสองตัว
 5. หมุนฐานแผงควบคุมไปทางด้านหน้าเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : หมุนฐานแผงควบคุม
 6. ถอดสาย USB หนึ่งสาย (หมายเลข 1) และขั้วต่อหนึ่งขั้ว (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ถอดขั้วต่อ
 7. ถอดแผงควบคุม
  รูปภาพ : ถอดแผงควบคุม
ขั้นตอนที่ 2: นำแผงควบคุมสำรองออกจากกล่อง
นำชิ้นส่วนสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
  บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้งชิ้นส่วนที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง
รูปภาพ : รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง
ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งแผงควบคุม
 1. เปิดแผงควบคุมของอะไหล่ แล้วจัดตำแหน่งแถบ (หมายเลข 1) บนแผงควบคุมในช่อง (หมายเลข 2) ในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งแผงควบคุมอีกครั้ง
 2. เชื่อมต่อสาย USB หนึ่งสาย (หมายเลข 1) และขั้วต่อหนึ่งขั้ว (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : เชื่อมต่อขั้วต่อ
 3. หมุนฐานแผงควบคุมลงบนเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : หมุนฐานแผงควบคุมลง
 4. ติดตั้งสกรูสองตัว (หมายเลข 1)
  รูปภาพ : ติดตั้งสกรูสองตัว
 5. จัดตำแหน่งขายึดฝาครอบสกรูในช่องในฝาครอบด้านบน (หมายเลข 1) แล้วหมุนฝาครอบไปทางฐานแผงควบคุม (หมายเลข 2) เพื่อติดตั้ง
    บันทึก
  ตรวจสอบว่าแท็บบนฝาครอบ (หมายเลข 3) เข้าที่แล้ว
  รูปภาพ : ติดตั้งฝาครอบสกรู

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย