ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - การถอดและเปลี่ยน: ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD)

บทนำ
เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ก่อนทำการซ่อมบำรุง
ปิดเครื่องพิมพ์
 • ถอดสายไฟ
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
 • ถอดสายเครือข่ายทั้งหมด
    หมายเหตุ
  ชิ้นส่วนนี้มีส่วนประกอบที่ไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจาก ESD ให้แตะตัวเครื่องที่เป็นแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันตัวคุณเองจากไฟดูดก่อนแตะชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD เสมอ
    บันทึก
  ห้ามเปลี่ยนฟอร์แมตเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม DC และ eMMC PCA หรือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์พร้อมกันระหว่างการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เครื่องเดียว เพราะอาจทำเครื่องพิมพ์ไม่เสถียรหรือใช้งานไม่ได้
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ในการสั่งซื้อชิ้นส่วน ให้ไปที่ www.hp.com/buy/parts
หมายเลขชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
B5L29-67901
ชุดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
เครื่องมือที่จำเป็น
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการถอดชิ้นส่วนนี้
หลังทำการซ่อมบำรุง
เปิดเครื่องพิมพ์
 • เชื่อมต่อสายไฟ
 • ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิด
การทดสอบหลังซ่อมบำรุง
ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานถึงสถานะ พร้อม แล้ว
พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 1: ถอดฝาครอบฟอร์แมตเตอร์
 1. จับที่จับฝาครอบฟอร์แมตเตอร์ (หมายเลข 1) และเลื่อนฝาครอบไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบฟอร์แมตเตอร์
 2. เปิดฝากล่องฟอร์แมตเตอร์
  รูปภาพ : เปิดฝากล่องฟอร์แมตเตอร์
ขั้นตอนที่ 2: ถอดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
 1. ค้นหาฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) บนฟอร์แมตเตอร์
  รูปภาพ : ค้นหาฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
 2. ปลดแท็บหนึ่งตัว (หมายเลข 1) จับขายึด HDD แล้วหมุนปลายขั้วต่อของขายึด (หมายเลข 2) ขึ้น และออกจากฟอร์แมตเตอร์เพื่อปลดออก
  รูปภาพ : ปลด HDD
 3. เลื่อน HDD ไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ (หมายเลข 1) เพื่อปลดแท็บหนึ่งตัว (หมายเลข 2) ออกจากช่อง (หมายเลข 3) ในกล่องฟอร์แมตเตอร์ แล้วถอด HDD
  รูปภาพ : ถอด HDD
ขั้นตอนที่ 3: นำฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สำรองออกจากกล่อง
นำชุดสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
  หมายเหตุ
ชิ้นส่วนนี้มีส่วนประกอบที่ไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจาก ESD ให้แตะตัวเครื่องที่เป็นแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันตัวคุณเองจากไฟดูดก่อนแตะชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD เสมอ
  บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้งชุดที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง
รูปภาพ : รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง
ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
 1. ติดตั้งแท็บ (หมายเลข 1) บนตัวยึด HDD เข้าไปในช่อง (หมายเลข 2) บนกล่องฟอร์แมตเตอร์ และเลื่อน HDD ไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์ (หมายเลข 3)
    บันทึก
  หากเป็นการติดตั้ง HDD ครั้งแรก ให้นำฉลากที่พับไว้ซึ่งปิดช่องในตัวเครื่องออก (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ติดตั้งแท็บ
 2. หมุน HDD ลงไปทางฟอร์แมตเตอร์และกดลง ตรวจสอบว่าแท็บยึด (หมายเลข 1) ล็อคในรู (หมายเลข 2) บนฟอร์แมตเตอร์ และสลักขั้วต่อ (หมายเลข 3) เข้าที่ในขั้วต่อ (หมายเลข 4)
  รูปภาพ : ติดตั้ง HDD
 3. ตรวจสอบว่า HDD เข้าที่แล้วในขั้วต่อ (หมายเลข 1) และแท็บยึด (หมายเลข 2) ล็อค
  รูปภาพ : ตรวจสอบการติดตั้ง HDD
ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งฝาครอบฟอร์แมตเตอร์
 1. ปิดฝากล่องฟอร์แมตเตอร์
  รูปภาพ : ปิดฝากล่องฟอร์แมตเตอร์
 2. จัดแถบ (หมายเลข 1) บนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์ให้ตรงกับช่อง (หมายเลข 2) ในฝาครอบด้านขวา และเลื่อนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์ไปด้านหน้าของเครื่องพิมพ์เพื่อติดตั้ง
  รูปภาพ : จัดแท็บและช่องให้ตรงกัน
ขั้นตอนที่ 6: ติดตั้งเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง
  บันทึก
หากการติดตั้งนี้คือ HDD สำรอง ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งเฟิร์มแวร์อีกครั้ง
 1. ทำตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • สำหรับในสหรัฐอเมริกา ให้ไปที่ www.hp.com/support/ljM604, www.hp.com/support/ljM605, www.hp.com/support/ljM606
   1. เลือก Get drivers, Software, and Firmware แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมตามชื่อ
      บันทึก
    รุ่นของเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งรุ่นอาจปรากฏขึ้น ตรวจสอบว่าได้เลือกรุ่นที่ถูกต้องเพื่อให้เฟิร์มแวร์ที่อัปเกรดรองรับฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ทั้งหมด
   2. เลือกภาษาไดรเวอร์และระบบปฏิบัติการ
   3. ค้นหาการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ แล้วเลือก Download
  • สำหรับนอกสหรัฐอเมริกา ให้ไปที่ www.hp.com/support
   1. เลือกประเทศ/พื้นที่ของคุณ
   2. เลือก Drivers & Downloads
   3. ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ Find my product แล้วเลือก Go
      บันทึก
    คลิกลิงค์ How do I find my product name/number? เพื่อดูวิดีโอสั้นที่เกี่ยวกับการระบุชื่อเครื่องพิมพ์และหมายเลข
   4. เลือกเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมตามชื่อ
      บันทึก
    รุ่นของเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งรุ่นอาจปรากฏขึ้น ตรวจสอบว่าได้เลือกรุ่นที่ถูกต้องเพื่อให้เฟิร์มแวร์ที่อัปเกรดรองรับฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ทั้งหมด
   5. เลือกภาษาไดรเวอร์และระบบปฏิบัติการ
   6. ค้นหาการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ แล้วเลือก Download
 2. คัดลอกไฟล์อัปเกรดเฟิร์มแวร์ไปยังไดเรคทอรีหลักของแฟลชไดรฟ์ USB ไฟล์อัปเกรดเฟิร์มแวร์มีนามสกุล .bdl
 3. เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ใกล้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 4. เปิดเครื่องพิมพ์
 5. ข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์:
  • ติดตั้ง eMMC เท่านั้น: Error: 99.39.67 eMMC Not Bootable (ข้อผิดพลาด: 99.39.67 eMMC บูตไม่ได้)
  • ติดตั้ง HDD เสริม: Error: 99.09.63 Incorrect Disk (ข้อผิดพลาด: 99.09.63 ดิสก์ไม่ถูกต้อง)
  แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อดำเนินการต่อ
 6. รอให้เมนู Pre-Boot (พรีบูต) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแผงควบคุม แล้วแตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 3 Administrator (3 ผู้ดูแลระบบ) แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก
 7. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 1 Download (1 ดาวน์โหลด) แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก
 8. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 3 USB Thumbdrive (3 ทัมบ์ไดรฟ์ USB) แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก
 9. ไฟล์ .bdl หลายไฟล์จะปรากฏขึ้น แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ไฟล์อัปเกรดเฟิร์มแวร์ที่คุณดาวน์โหลดก่อนหน้านี้ แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก
 10. รอระหว่างการถ่ายโอนไฟล์ เมื่อถ่ายโอนเสร็จเรียบร้อยข้อความ Complete (เสร็จสมบูรณ์) จะปรากฏบนหน้าจอ
 11. ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดแฟลชไดรฟ์ USB แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ รอสักครู่ขณะที่เครื่องพิมพ์เริ่มต้น หากการอัปเกรดไม่สำเร็จ ให้ลองส่งไฟล์อัปเกรดเฟิร์มแวร์อีกครั้ง
  บันทึก
หากการอัปเกรดล้มเหลวอีก ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน HP ที่ www.hp.com/support/ljM604, www.hp.com/support/ljM605, www.hp.com/support/ljM606

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย