ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - ติดตั้งถาดวัสดุพิมพ์ที่กำหนดเองเสริม

ติดตั้งถาดวัสดุพิมพ์ที่กำหนดเองเสริม

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการติดตั้งถาดวัสดุพิมพ์ที่กำหนดเองสำหรับ HP LaserJet Enterprise รุ่น M604, M605, M606
รูปภาพ : ถาดวัสดุพิมพ์ที่กำหนดเอง
 1. ดึงถาด 2 ออกมา ยกขึ้นเล็กน้อย แล้วดึงออกออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อถอดออก
  บันทึก
  อย่าทิ้งถาด 2
  รูปภาพ : เปิดถาด 2
 2. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากถาด
  รูปภาพ : นำบรรจุภัณฑ์ออก
 3. เปิดตัวกั้นความกว้างกระดาษที่ด้านข้างของถาด
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 4. เปิดตัวกั้นความยาวกระดาษที่ด้านหลังของถาด
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 5. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบกระดาษเพื่อตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษเสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่ไม่ได้ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ใส่ถาด
 6. ตรวจสอบว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
  รูปภาพ :
 7. ยกถาดขึ้นเล็กน้อยและติดตั้งขอบด้านหลังของถาดเข้าไปในช่องถาด กดถาดลงแล้วเลื่อนเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เลื่อนถาดเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 8. ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าถาดวัสดุพิมพ์ที่กำหนดเอง:
  1. กดปุ่มหน้าหลัก บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การดูแลระบบ
   • จัดการถาด
   • รุ่นของถาด 2
  3. เลือก ถาดที่กำหนดเอง
  4. กด OK


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย