ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 7510 - มีข้อผิดพลาด 'One or More Cartridges are Missing or Damaged' (ตลับหมึกบางส่วนขาดหายหรือเสียหาย) ปรากฎขึ้น

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 7510 และ 7512 Wide Format All-in-One
เครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์งานและข้อความแจ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์:
 • 'One or more cartridges appear to be missing or damaged' (ตลับหมึกบางส่วนขาดหายหรือเสียหาย)
 • 'One or more cartridges are missing or damaged' (ตลับหมึกบางส่วนขาดหายหรือเสียหาย)
 • 'The cartridges listed above appear to be missing or damaged (ตลับหมึกข้างต้นขาดหายหรือเสียหาย)'
  หมายเหตุ
คุณจะต้องติดตั้งตลับหมึก SETUP ระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก ไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดกับตลับหมึกพิมพ์. ตลับหมึก SETUP ไม่ใช่ตลับหมึกสำหรับเปลี่ยนทดแทน และไม่สามารถหาซื้อจากร้านค้าปลีกทั่วไปได้ ตลับหมึก SETUP จะให้มาในกล่องพร้อมกับเครื่องพิมพ์ใหม่เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึก HP เติม ตรวจสอบว่าคุณใช้ตลับหมึก HP ที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
ตลับหมึกดำ
ตลับบรรจุหมึกสีน้ำเงิน
ตลับบรรจุหมึกสีแดง
ตลับบรรจุหมึกสีเหลือง
HP 932 ดำ
HP 932XL ดำ
HP 933 ฟ้า
HP 933XL ฟ้า
HP 933 ม่วง
HP 933XL แดงอมม่วง
HP 933 เหลือง
HP 933XL เหลือง
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
หากการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเครื่องพิมพ์ไม่แสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกอีก คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าใส่ตลับหมึกได้ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าใส่ตลับหมึกได้ถูกต้อง
บันทึก
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เฉพาะกับตลับหมึกที่มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ดึงแถบยื่นด้านขวาของฝาช่องตลับหมึกเพื่อเปิดฝาช่องตลับหมึก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอักษรบนตลับหมึกตรงกับตัวอักษรและจุดสีที่ช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : จัดให้ตัวอักษรบนตลับหมึกตรงกับจุดสีที่ช่องติดตั้ง
  ภาพ: จุดสีที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับจุดสีที่ช่องแคร่ตลับหมึก
 4. กดด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อนำออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่อง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 5. ใส่ตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  ภาพ: ดันตลับหมึกไปด้านหน้าในช่องติดตั้งจนล็อคเข้าที่
 6. ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำกับตลับหมึกที่มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีตลับหมึกที่ยื่นออกมาล้ำหน้าตลับหมึกอื่น
  หากมีตลับหมึกยื่นออกมา ให้กดเข้าไปจนล็อคเข้าที่
 8. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 9. ตรวจสอบแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ว่ามีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดหรือไม่
หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเครื่องพิมพ์ไม่แสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกอีก คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: ทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับบรรจุหมึก

คราบหมึกหรือสิ่งสกปรกที่สะสมที่หน้าสัมผัสของตลับหมึกอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดของตลับหมึกขึ้นได้ ถอดและใส่ตลับหมึกที่มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดกลับเข้าไปใหม่
คุณอาจต้องทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์หลายครั้งก่อนที่ปัญหาจะหายไป
 1. หาผ้าสะอาดที่ไม่เป็นขุย (ผ้าเช็ดเลนส์หรือผ้ากรองกาแฟก็สามารถใช้ได้) เพื่อทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึก
 2. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 3. ดึงแถบยื่นด้านขวาของฝาช่องตลับหมึกเพื่อเปิดฝาช่องตลับหมึก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 4. กดด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อนำออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่อง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 5. ตรวจสอบคราบหมึกหรือสิ่งสกปรกที่ตลับหมึก
 6. ใช้ผ้าสะอาดไม่เป็นขุย (สามารถใช้ผ้าเช็ดเแว่นหรือผ้ากรองกาแฟ) เพื่อเช็ดหน้าสัมผัสทองแดงที่ตลับหมึก
  รูปภาพ : หน้าสัมผัสทองแดงบนตลับหมึก
  ภาพ: หน้าสัมผัสทองแดงบนตลับหมึก
    หมายเหตุ
  ทำความสะอาดตลับหมึกทีละตลับ ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกนอกเครื่องพิมพ์นานกว่า 30 นาที อย่าปิดเครื่องพิมพ์ขณะนำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง การปล่อยช่องใส่ตลับหมึกว่างไว้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบหมึก
 7. ใส่ตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอักษรบนตลับหมึกตรงกับตัวอักษรและจุดสีที่ช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  ภาพ: ดันตลับหมึกไปด้านหน้าในช่องติดตั้งจนล็อคเข้าที่
 8. ทำขั้นตอนนี้ซ้ำกับตลับหมึกอื่นๆ ที่มีปัญหาตามความเหมาะสม
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 10. ตรวจสอบแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ว่ามีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดหรือไม่
 11. หากยังเกิดปัญหา ให้ทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำเพื่อทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึก
หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเครื่องพิมพ์ไม่แสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกอีก คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป

ขั้นตอนที่ 4: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

การรีเซ็ตเครื่องพิมพ์อาจช่วยรีเซ็ตการเชื่อมต่อกับตลับหมึก และล้างข้อผิดพลาดได้
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
  บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องอยู่ครู่หนึ่ง ไฟของเครื่องพิมพ์อาจติดกะพริบ จากนั้นแคร่ตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนตำแหน่ง
 9. รอจนกว่าการอุ่นเครื่องจะเสร็จสิ้นและเครื่องพิมพ์นิ่งและเงียบลงก่อนดำเนินการต่อ
หากการรีเซ็ตเครื่องพิมพ์สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเครื่องพิมพ์ไม่แสดงข้อผิดพลาดตลับหมึกอีก คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใดๆ ต่อไป

ขั้นตอนที่ 5: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาตามที่มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ Printer and Page Yield Overview จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 3. ดันที่ด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อปลดออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ัง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 4. แกะตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง
 5. จับที่ตลับหมึกใหม่โดยให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกหันไปทางเครื่องพิมพ์
 6. เลื่อนตลับหมึกใหม่เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นค่อย ๆ ดันไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  บันทึก
  ตัวอักษรที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับตัวอักษรและจุดสีที่ช่องติดตั้งตลับหมึก
  รูปภาพ : ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
  ภาพ: ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
 7. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่นๆ หากจำเป็น
 8. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ตลับหมึกพิมพ์ของคุณติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดยังคงปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 6: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดในเอกสารชุดนี้แล้ว และเครื่องพิมพ์ของคุณยังคงแจ้งข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึก ให้นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย