ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 7510 - คุณสมบัติการทำงานที่แผงควบคุม

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet 7510 และ 7512 Wireless All-in-One
แผงควบคุมมีปุ่มสั่งการและไอคอนต่าง ๆ เพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ และจอแสดงผลที่แผงควบคุมสำหรับเลือกตัวเลือกในการพิมพ์ต่าง ๆ
ไฟสถานะและปุ่มทำงานที่แผงควบคุม
จากจอแสดงผลที่แผงควบคุม ให้เข้าไปที่ปุ่มหน้าหลัก ตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สายและเข้าไปยังเมนูวิธีใช้
รูปภาพ : ตัวอย่างปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะของแผงควบคุม
ภาพ: ตัวอย่างปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะของแผงควบคุม
1. ปุ่มหน้าหลัก (): ปุ่มนี้จะย้อนจากจอที่แผงควบคุมไปยังหน้าจอหลักซึ่งเป็นหน้าจอแรกเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์ ปุ่มจะสว่างขึ้นเมื่อสามารถใช้งานคุณลักษณะนั้นๆ ได้
2. จอแสดงผลที่แผงควบคุม: กดที่หน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกเมนู หรือกวาดนิ้วไปที่จอแสดงผลเพื่อไล่รายการเมนูต่าง ๆ
3. ไฟสถานะเครือข่ายไร้สาย (): ไฟสถานะระบุสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์ ไฟสีน้ำเงินติดค้างระบุว่ามีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายและคุณสามารถพิมพ์งานแบบไร้สายได้ หากปิดเครือข่ายไร้สายไว้ ไฟสถานะเครือข่ายไร้สายจะดับ และหน้าจอ Wireless Summary (สรุปข้อมูลเครือข่ายไร้สาย) จะแสดงข้อความเป็น Wireless Off (ปิดเครือข่ายไร้สาย)
4. ปุ่มย้อนกลับ (): ปุ่มนี้จะเป็นการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า ปุ่มจะสว่างขึ้นเมื่อสามารถใช้งานคุณลักษณะนั้นๆ ได้
5. ปุ่มวิธีใช้ (): ปุ่มนี้จะเปิดเมนูวิธีใช้สำหรับการทำงานในขณะนั้นขึ้นมา ปุ่มจะสว่างขึ้นเมื่อสามารถใช้งานคุณลักษณะนั้นๆ ได้
เมนูที่จอแสดงผลแผงควบคุม
กดที่จอแสดงผลแผงควบคุมเพื่อเลือกตัวเลือกการพิมพ์ รับส่งแฟกซ์ ถ่ายสำเนาและสแกนจากเมนูหลัก กวาดนิ้วไปที่หน้าจอเพื่อไล่รายการเมนู
รูปภาพ : ตัวอย่างเมนูที่จอแสดงผลแผงควบคุม
ภาพ: ตัวอย่างเมนูที่จอแสดงผลแผงควบคุม
รายการต่อไปนี้ระบุตัวเลือกในการพิมพ์:
1. Copy () (ถ่ายสำเนา): ตัวเลือกจะเปิดเมนู Copy (ถ่ายสำเนา) ขึ้นมา เพื่อให้เลือกประเภทสำเนาหรือปรับค่าการถ่ายสำเนา
2. Fax () (แฟกซ์): ตัวเลือกจะเปิดหน้าจอสำหรับส่งแฟกซ์หรือค่าปรับตั้งสำหรับแฟกซ์
3. Scan () (สแกน): ตัวเลือกจะเปิดเมนู Scan To (สแกนไปยัง) ขึ้นมาเพื่อให้เลือกปลายทางสำหรับผลงานสแกน
4. HP Printables (): ช่องทางลัดเพื่อสืบค้นและพิมพ์ข้อมูลจากเว็บ เช่น คูปอง เอกสารสี และเกมปริศนาต่าง ๆ เป็นต้น
5. Photo () (ภาพถ่าย): ตัวเลือกจะเปิดเมนู Photo (ภาพถ่าย) เพื่อดูหรือพิมพ์ภาพถ่าย
6. Setup () (ตั้งค่า): ตัวเลือกจะเปิดเมนู Setup (ตั้งค่า) ขึ้นมาเพื่อให้ปรับแต่งค่าและใช้ชุดเครื่องมือสำหรับการดูแลรักษาต่าง ๆ
7. Help () (วิธีใช้): ตัวเลือกจะเปิดเมนู Help (วิธีใช้) ขึ้นมาเพื่อดูวิดีโอสาธิตขั้นตอน ข้อมูลคุณสมบัติการทำงานของเครื่องพิมพ์และคำแนะนำต่าง ๆ
8. ไอคอน HP ePrint (): ตัวเลือกจะเปิดเมนู Web Services Summary (สรุปบริการทางเว็บ) ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดสถานะ ePrint ปรับค่า ePrint หรือพิมพ์หน้า Web Services Information (ข้อมูลบริการทางเว็บ)
9. ไอคอน Wireless Direct (): ตัวเลือกจะเปิดเมนู Wireless Direct เพื่อเปิดหรือปิดการพิมพ์ HP Wireless Direct และแสดงชื่อและรหัสผ่านสำหรับ Wireless Direct
10. ไอคอน Wireless/Ethernet () / (): ไอคอนเครือข่ายไร้สายจะเปิดเมนู Wireless Summary (สรุปข้อมูลเครือข่ายไร้สาย) ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบสถานะเครือข่ายไร้สายและปรับค่าเครือข่ายไร้สาย คุณสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สายเพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย หากไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย ไอคอนเครือข่ายไร้สายจะปรากฏขึ้นเป็นค่าเริ่มต้น
11. ไอคอน Eco (): ตัวเลือกนี้จะเปิดเมนู Eco (ประหยัด) ขึ้นมาเพื่อให้คุณกำหนดค่าคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์
12. ไอคอนสถานะแฟกซ์ (): ตัวเลือกนี้จะเปิดข้อมูลสถานะสำหรับฟังก์ชั่นตอบรับอัตโนมัติ บันทึกประวัติรับส่งแฟกซ์และระดับเสียงของแฟกซ์ขึ้นมา
13. ไอคอนหมึก (): ตัวเลือกนี้จะแสดงระดับหมึกโดยประมาณในตลับหมึก ไอคอนจะแสดงสัญลักษณ์เตือนเมื่อระดับหมึกพิมพ์ต่ำกว่าระดับหมึกพิมพ์ที่ต่ำที่สุดที่คาดให้มีได้

ประเทศ: Flag ไทย