ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC เครื่องพิมพ์ - การค้นหาซีเรียลนัมเบอร์

เอกสารนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของ HP ทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ของ HP ทุกเครื่องมีหมายเลขระบุไม่เหมือนกัน ซึ่งเรียกว่าหมายเลขซีเรียล คุณต้องทราบหมายเลขซีเรียลเมื่อติดต่อกับฝ่ายบริการ การซ่อมผลิตภัณฑ์หรือเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าอยู่ในประกันหรือไม่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย