ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP PC เครื่องพิมพ์ - การค้นหาซีเรียลนัมเบอร์

เอกสารนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของ HP ทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ของ HP ทุกเครื่องมีหมายเลขระบุไม่เหมือนกัน ซึ่งเรียกว่าหมายเลขซีเรียล คุณต้องทราบหมายเลขซีเรียลเมื่อติดต่อกับฝ่ายบริการ การซ่อมผลิตภัณฑ์หรือเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าอยู่ในประกันหรือไม่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย