ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3 - ไฟล์ที่สแกนใหญ่เกินไป

ไฟล์ที่สแกนใหญ่เกินไป

หากไฟล์ที่สแกนและบันทึกไว้มีขนาดใหญ่มาก ให้ลองทำดังนี้
 • ซอฟต์แวร์การสแกนส่วนใหญ่ รวมทั้ง ซอฟต์แวร์สแกนเอกสาร HP Smart จะช่วยให้คุณสามารถเลือกขนาดไฟล์ที่เล็กลงได้ขณะเลือกชนิดไฟล์เอกสารออก
 • ตรวจสอบการตั้งค่าความละเอียดของการสแกน:
  • ความละเอียด 200 dpi เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสารเป็นภาพ
  • สำหรับแบบอักษรส่วนใหญ่ 300 dpi เพียงพอต่อการใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจำตัวอักษร (OCR) ในการสร้างข้อความที่แก้ไขได้
  • สำหรับแบบอักษรภาษาเอเชียและแบบอักษรขนาดเล็ก ความละเอียดที่แนะนำคือ 400 dpi
  การสแกนที่ความละเอียดสูงเกินความจำเป็นจะทำให้ไฟล์ใหญ่ขึ้นโดยไม่มีประโยชน์ใดเพิ่ม
 • การสแกนภาพสีจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่กว่าการสแกนภาพขาวดำ
 • หากสแกนเอกสารหลายหน้าพร้อม ๆ กัน ให้ลองสแกนเพียงครั้งละสองสามหน้าเพื่อสร้างไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงจำนวนหลายไฟล์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย