ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3 - ถอนการติดตั้งและติดตั้งไดร์เวอร์ HP Scanjet และชุดเครื่องมือใหม่

ถอนการติดตั้งและติดตั้งไดร์เวอร์ HP Scanjet และชุดเครื่องมือใหม่
หากตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสแกนเนอร์แล้วยังคงมีปัญหาอยู่ ปัญหาอาจเกิดจากการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์ ให้ลองถอนการติดตั้ง แล้วติดตั้งไดรเวอร์และเครื่องมือ HP Scanjet ใหม่อีกครั้ง
 1. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อปิดสแกนเนอร์ จากนั้นปลดสาย USB และสายไฟจากสแกนเนอร์
 2. จากคอมพิวเตอร์ ให้ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ผ่าน Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติ) (Vista, Windows 7, Windows 8) หรือ Add/Remove (เพิ่ม/ลบ) (Windows XP):
  • HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3
  • HP Scanjet 5000 s3 ISISไดร์เวอร์
  • ซอฟต์แวร์สแกนเอกสาร HP Smart (เวอร์ชั่นของคุณอาจแตกต่างไปจากนี้ระหว่างติดตั้ง)
   ปลั๊กอิน HP Scanjet
 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 4. ใช้ HP Scanning Software CD ที่มาพร้อมกับสแกนเนอร์เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ HP Scanjet และชุดเครื่องมือใหม่อีกครั้ง
 5. ต่อสาย USB และสายไฟเข้ากับสแกนเนอร์ จากนั้นกดปุ่มเปิดปิด () เพื่อเปิดสแกนเนอร์

ประเทศ: Flag ไทย