ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใน OS X บนเครือข่ายแบบใช้สาย (อีเธอร์เน็ต)

การติดตั้งและตัวเลือกไดรเวอร์

ตรวจดูข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตัดสินตัวเลือกการติดตั้งที่จะใช้
แผ่นซีดี
ดาวน์โหลด
สำหรับเครื่องพิมพ์ใหม่
การติดตั้งจากแผ่นซีดีเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่าย แต่อาจไม่มีซอฟต์แวร์ล่าสุด แม้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใหม่กว่า
การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP ไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีไดรเวอร์ล่าสุดของเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์โปรแกรมติดตั้ง และเครื่องมือการดูแลระบบอื่นๆ
สำหรับเครื่องพิมพ์เก่า
การติดตั้งจากแผ่นซีดีอาจใช้ไม่ได้หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการใหม่กว่าซึ่งออกหลังเครื่องพิมพ์ HP
การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จะให้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับเครื่องพิมพ์เก่า และสามารถช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการติดตั้งได้
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ในแผ่นซีดีเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดในวันที่ออกเครื่องพิมพ์เท่านั้น
ซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดที่มีอยู่สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ HP อัปเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์บ่อยๆ หลังเครื่องพิมพ์และแผ่นซีดีออกสู่ตลาด

การติดตั้งบน OS X สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย (อีเธอร์เน็ต) โดยใช้แผ่นซีดีในกล่อง

 1. เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายกับเครื่องพิมพ์และกับเครือข่าย หากยังไม่ได้เชื่อมต่อ รอสองสามนาทีเพื่อให้เครื่องพิมพ์รับแอดเดรสเครือข่าย
 2. ตรวจสอบว่าทำการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย หาก IP แอดเดรสปรากฏขึ้น แสดงว่าทำการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว
  บันทึก
  IP แอดเดรส เช่น 192.168.0.1 เป็นรหัสตัวเลขที่ระบุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายโดยไม่ซ้ำกัน
 3. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ลงในไดรฟ์ซีดีรอม คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมติดตั้ง
  บันทึก
  หากหน้าจอโปรแกรมติดตั้งไม่เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่นซีดีลงในไดรฟ์ซีดีรอม ให้ดับเบิลคลิกที่ภาพแผ่นซีดีเครื่องพิมพ์บนเดสก์ทอปเพื่อเปิดหน้าจอเบราเซอร์โปรแกรมติดตั้ง แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมติดตั้ง
 4. หน้าจอ Introduction จะเปิดขึ้น คลิกปุ่ม Continue เพื่อดำเนินการต่อ
 5. ในหน้าจอ License ให้เลือกภาษาที่ถูกต้องจากเมนู อ่านข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน แล้วคลิกปุ่ม Continue
 6. ในป๊อปอัปที่เปิดขึ้น ให้คลิกปุ่ม Agree เพื่อยืนยันการยอมรับข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน
 7. เลือกปลายทางสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ แล้วคลิกปุ่ม Continue
 8. ในหน้าจอ Installation Options ให้เลือกว่าจะดำเนินการติดตั้งมาตรฐานหรือการติดตั้งที่กำหนดเอง
  • สำหรับการติดตั้งมาตรฐาน ให้คลิกปุ่ม Install ตอนนี้
  • สำหรับการติดตั้งที่กำหนดเอง ให้คลิกปุ่ม Customize ในหน้าจอที่เปิดขึ้น ให้เลือกส่วนประกอบที่จะติดตั้ง แล้วคลิกปุ่ม Install
 9. ในป๊อปอัปรหัสผ่านที่เปิดขึ้น ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม OK
 10. โปรแกรมติดตั้งจะแสดงแถบความคืบหน้าขณะเริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที
 11. อ่านเคล็ดลับช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วคลิก Continue เมื่อเสร็จสิ้น
 12. หน้าจอ Add Printer จะเปิดขึ้น สำหรับทุกประเภทการเชื่อมต่อ ให้คลิกปุ่ม Add Printer
 13. สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย เครื่องพิมพ์ควรถูกเพิ่มในรายการโดยอัตโนมัติ คลิกปุ่ม IP ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์โดยการป้อน IP แอดเดรส หลังจากชื่อเครื่องพิมพ์ปรากฏในรายการเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ แล้วคลิกปุ่ม Add คลิกปุ่ม Continue
 14. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอ Summary จะปรากฏขึ้น คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดโปรแกรมติดตั้ง

การติดตั้งบน OS X สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย (อีเธอร์เน็ต) โดยดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 1. เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายกับเครื่องพิมพ์และกับเครือข่าย หากยังไม่ได้เชื่อมต่อ รอสองสามนาทีเพื่อให้เครื่องพิมพ์รับแอดเดรสเครือข่าย
 2. ตรวจสอบว่าทำการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย หาก IP แอดเดรสปรากฏขึ้น แสดงว่าทำการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว
  บันทึก
  IP แอดเดรส เช่น 192.168.0.1 เป็นรหัสตัวเลขที่ระบุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายโดยไม่ซ้ำกัน
 3. เรียกดูหน้า Drivers & Downloads สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ:
 4. หากมีข้อความแจ้ง ให้เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ที่คล้ายกันในหน้า
 5. เลือกระบบปฏิบัติการที่ถูกต้อง แล้วคลิก Next
 6. คลิก Driver ไดรเวอร์ แล้วตรวจดูตัวเลือกไดรเวอร์ที่มี ไดรเวอร์ที่มีจะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  HP ขอแนะนำตัวเลือก Full Software Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์
 7. คลิกรายการไดรเวอร์เพื่อเลือก ตรวจดูรายละเอียดไดรเวอร์ แล้วคลิก Download
 8. หากหน้าต่าง File Download Security Warning ปรากฏขึ้น ให้คลิก Save แล้วเรียกดูตำแหน่งบนคอมพิวเตอร์ที่จะบันทึกไฟล์
 9. คลิก Save ซอฟต์แวร์จะดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ จดบันทึกตำแหน่งที่บันทึกไฟล์
 10. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก Open Folder แล้วคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์จะลงท้ายด้วย .exe
  บันทึก
  หากหน้าจอ Download Complete ปิด ให้เรียกดูตำแหน่งของไฟล์ .exe แล้วคลิกไฟล์
 11. ยอมรับตำแหน่งเริ่มต้นเพื่อบันทึกไฟล์ คลิก Next จากนั้นรอขณะที่โปรแกรมติดตั้งคลายการบีบอัดไฟล์เพื่อเตรียมสำหรับการติดตั้ง
 12. หน้าจอ Introduction จะเปิดขึ้น คลิกปุ่ม Continue เพื่อดำเนินการต่อ
 13. ในหน้าจอ License ให้เลือกภาษาที่ถูกต้องจากเมนู อ่านข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน แล้วคลิกปุ่ม Continue
 14. ในป๊อปอัปที่เปิดขึ้น ให้คลิกปุ่ม Agree เพื่อยืนยันการยอมรับข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน
 15. เลือกปลายทางสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ แล้วคลิกปุ่ม Continue
 16. ในหน้าจอ Installation Options ให้เลือกว่าจะดำเนินการติดตั้งมาตรฐานหรือการติดตั้งที่กำหนดเอง
  • สำหรับการติดตั้งมาตรฐาน ให้คลิกปุ่ม Install ตอนนี้
  • สำหรับการติดตั้งที่กำหนดเอง ให้คลิกปุ่ม Customize ในหน้าจอที่เปิดขึ้น ให้เลือกส่วนประกอบที่จะติดตั้ง แล้วคลิกปุ่ม Install
 17. ในป๊อปอัปรหัสผ่านที่เปิดขึ้น ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม OK
 18. โปรแกรมติดตั้งจะแสดงแถบความคืบหน้าขณะเริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที
 19. อ่านเคล็ดลับช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วคลิก Continue เมื่อเสร็จสิ้น
 20. หน้าจอ Add Printer จะเปิดขึ้น สำหรับทุกประเภทการเชื่อมต่อ ให้คลิกปุ่ม Add Printer
 21. สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย เครื่องพิมพ์ควรถูกเพิ่มในรายการโดยอัตโนมัติ คลิกปุ่ม IP ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์โดยการป้อน IP แอดเดรส หลังจากชื่อเครื่องพิมพ์ปรากฏในรายการเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ แล้วคลิกปุ่ม Add คลิกปุ่ม Continue
 22. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอ Summary จะปรากฏขึ้น คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดโปรแกรมติดตั้ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย