ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - ใส่กระดาษในถาด 2 และถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาด 2 และถาดเสริม 500 แผ่น (หมายเลขชิ้นส่วน F2G68A) ถาดเหล่านี้บรรจุกระดาษ 75 g/m2 500 แผ่น
บันทึก
ขั้นตอนการใส่กระดาษสำหรับถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่นจะเหมือนกับถาด 2 แสดงเฉพาะถาด 2 เท่านั้น
 1. เปิดถาด
  บันทึก
  ห้ามเปิดถาดนี้ขณะกำลังใช้งาน
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ก่อนใส่กระดาษ ให้ปรับตัวปรับความกว้างกระดาษโดยการบีบคันโยกปรับตัวกั้นและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษโดยการบีบคันโยกปรับตัวกั้นและเลื่อนตัวกั้นให้ได้ตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 4. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบกระดาษเพื่อตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษเสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่ไม่ได้ทำให้กระดาษงอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางแนวกระดาษ โปรดดูที่ การวางแนวกระดาษถาด 2 และถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น
  บันทึก
  ในการป้องกันกระดาษติด ให้ปรับตัวกั้นกระดาษไปยังขนาดที่ถูกต้อง และห้ามใส่กระดาษจนล้นถาด ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 5. ปิดถาด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 6. ข้อความการกำหนดค่าถาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 7. หากขนาดและประเภทกระดาษที่ปรากฏไม่ถูกต้อง ให้เลือก แก้ไข เพื่อเลือกขนาดหรือประเภทกระดาษอื่น
  สำหรับกระดาษขนาดที่กำหนดเอง ให้ระบุขนาด X และ Y สำหรับกระดาษ เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ขนาด X และ Y

การวางแนวกระดาษถาด 2 และถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น

หากมีอุปกรณ์พิมพ์สองด้านหรืออุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษติดตั้งอยู่ เครื่องพิมพ์จะเปลี่ยนวิธีการจัดเรียงอิมเมจของแต่ละหน้า เมื่อใช้กระดาษที่จำเป็นต้องวางแนวกระดาษแบบพิเศษ ให้ใส่กระดาษตามข้อมูลในตารางต่อไปนี้
ประเภทกระดาษ
งานพิมพ์ด้านเดียว, ไม่มีอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
การพิมพ์สองด้าน, ไม่มีอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
การพิมพ์ด้านเดียว, มีอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
การพิมพ์สองด้าน, มีอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอร์ม หรือกระดาษเจาะรู
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหน้าของถาด
หงายหน้าขึ้น
หันท้ายกระดาษไปทางด้านหน้าของถาด
คว่ำหน้าลง
หันท้ายกระดาษไปทางด้านหน้าของถาด
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านหน้าของถาด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย