ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ยินดีต้อนรับลูกค้าเครื่องพิมพ์Samsung(ซัมซุง)

  ต้องการการความช่วยเหลือและบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung(ซัมซุง) ของคุณหรือไม่?  HP ช่วยคุณได้! เรียนรู้เพิ่มเติม

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - การเปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ

บทนำ
หากอุปกรณ์เย็บเล่มไม่มีลวดเย็บกระดาษเหลืออยู่ งานพิมพ์จะพิมพ์ออกไปที่อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ แต่งานพิมพ์เหล่านั้นจะไม่ถูกเย็บเล่ม
ในการสั่งซื้อตลับลวดเย็บกระดาษ ให้ไปที่ HP Parts Store ที่ www.hp.com/buy/parts
ข้อมูลตลับลวดเย็บกระดาษ
รายการ
คำอธิบาย
หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับลวดเย็บกระดาษสำหรับลวดเย็บ 1,000 อัน
ประกอบด้วยตลับลวดเย็บกระดาษสามตลับ
Q3216A
ถอดและเปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ
 1. ที่ด้านขวาของอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ให้หมุนอุปกรณ์เย็บเล่มมาทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์จนกระทั่งอยู่ในตำแหน่งเปิด จับที่ที่จับสีฟ้าของตลับสำหรับใส่ลวดเย็บกระดาษ แล้วดึงตลับออกจากชุดอุปกรณ์เย็บเล่ม
  รูปภาพ : นำตลับลวดเย็บกระดาษออก
 2. ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษใหม่ลงไปอุปกรณ์เย็บเล่ม แล้วหมุนอุปกรณ์เย็บเล่มไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์จนกว่าตลับจะเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษเข้าไป

ประเทศ: Flag ไทย