ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - การใส่ซองจดหมาย

บทนำ
ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่ซองจดหมาย ใช้ถาด 1 หรือตัวป้อนซองจดหมายเสริมเท่านั้น (หมายเลขชิ้นส่วน F2G74A) ในการพิมพ์บนซองจดหมาย ถาด 1 บรรจุซองจดหมาย 10 ซอง ตัวป้อนซองจดหมายเสริมสามารถบรรจุซองจดหมายสูงสุด 75 ซอง
  บันทึก
เลือกประเภทกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน
เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด ให้พิมพ์ซองจดหมายไปยังถาดกระดาษออกด้านหลังโดยการเปิดถาดด้านหลัง
รูปภาพ : เปิดถาดกระดาษออกด้านหลัง
การวางแนวซองจดหมาย
  1. ในถาด 1 ให้ใส่ซองจดหมายโดยหงายด้านหน้าซองขึ้น โดยให้ด้านสั้นที่ติดดวงตราไปรษณีย์เข้าไปในเครื่องพิมพ์ก่อน
    รูปภาพ : การใส่ซองจดหมาย
  2. ในตัวป้อนซองจดหมายเสริม ให้ยกแผ่นกดและใส่ซองจดหมายโดยหงายด้านหน้าซองขึ้น โดยให้ด้านสั้นที่ติดดวงตราไปรษณีย์เข้าไปในเครื่องพิมพ์ก่อน ลดแผ่นกดลงบนปึกของซองจดหมายก่อนทำการพิมพ์
    รูปภาพ : การใส่ซองจดหมาย

ประเทศ: Flag ไทย