ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

PC เดสก์ทอป HP และ Compaq - Error: CMOS Checksum Bad (เช็คซัม CMOS มีข้อผิดพลาด)

เอกสารนี้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป HP และ Compaq ทุกตัว
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้นเมื่อสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 • BIOS ROM checksum error (ข้อผิดพลาดเช็คซัม BIOS ROM)
 • System CMOS checksum bad - default configuration used (เช็คซัม CMOS ไม่สมบูรณ์ - ใช้ค่าเริ่มต้นแทน)
  Press <F1> to resume, <F2> to Setup (กด F1 เพื่อดำเนินการต่อหรือ F2 เพื่อตั้งค่า)
 • CMOS Checksum Bad (เช็คซัม CMOS มีข้อผิดพลาด)
  Press F2 to Run SETUP (กด F2 เพื่อเรียกใช้ส่วนการตั้งค่า)
  Press F1 to load default values and continue (กด F1 เพื่อโหลดค่าเริ่มต้นและดำเนินการต่อ)
 • CMOS Checksum Error - Default loaded (ข้อผิดพลาดเช็คซัม CMOS - โหลดค่าเริ่มต้น)
ข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นจะขึ้นอยู่กับประเภท BIOS ที่ใช้ เงื่อนไขข้อผิดพลาดเหล่านี้เป็นการระบุว่าการทดสอบ Basic Input/Output System (BIOS) ล้มเหลว
มีอยู่สองสาเหตุหลักที่ทำให้การทดสอบ BIOS ล้มเหลว:
 • แบตเตอรี่ที่เมนบอร์ดไม่สามารถจ่ายไฟได้ เวลาและวันที่ของเครื่องยังอาจได้รับผลกระทบหากแบตเตอรี่มีปัญหา
 • อัพเดต BIOS "ไม่ถูกต้อง) กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นหากไฟดับระหว่างการอัพเดต BIOS หรือเมื่ออัพเดต BIOS ด้วยข้อมูลอัพเดตที่ไม่ได้ดาวน์โหลดจาก HP หรือเมื่อมีไวรัสหรือโปรแกรมไม่หวังดีบางตัวไปแก้ไขข้อมูลของ BIOS
แก้ไขข้อผิดพลาดได้ตามคำแนะนำแต่ละส่วนต่อไปนี้
คลิกที่เวอร์ชั่น BIOS ที่เกี่ยวข้องหรือเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายข้อมูล


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย