ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP - การตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่เข้ากับเครือข่าย LAN แบบไร้สาย (Windows 7)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP ระบบ Windows 7
เครือข่ายไร้สายหรือเครือข่าย WiFi รองรับฟังก์ชั่นทั้งหมดที่มีในเครือข่ายแบบใช้สาย พร้อมไปกับการให้ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งภายในเครือข่ายที่ใช้สัญญาณวิทยุ คุณยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์ และแชร์เครือข่ายกับคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องขณะที่สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ของโน้ตบุ๊กของคุณ
เอกสารนี้ถือว่าคุณได้จัดตั้งเครือข่ายไร้สายที่บ้านเอาไว้แล้วตามที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อการจัดตั้งเครือข่ายไร้สายที่บ้าน (Windows Vista) หรือคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่แน่ใจว่าใช้งานได้ในจุดที่มีสัญญาณ WIFI ให้แก่ลูกค้า

ก่อนเริ่มดำเนินการ

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเป็นครั้งแรก คุณจะต้องมีอุปกรณ์ดังนี้:
 • อะแดปเตอร์ไร้สายสำหรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นี้ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและส่งสัญญาณจากเราเตอร์ไร้สายในเครือข่ายได้ อะแดปเตอร์ไร้สายเป็นอุปกรณ์ที่มีมาให้แล้วในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ และสังเกตได้โดยไอคอนไร้สายซึ่งอยู่ที่ด้านหน้าหรือด้านข้างของตัวเครื่อง เหนือแป้นพิมพ์ หรือปุ่มฟังก์ชั่นปุ่มใดปุ่มหนึ่ง อะแดปเตอร์ไร้สายภายนอกที่เสียบผ่านช่อง USB หรือพอร์ตอุปกรณ์อื่นๆ สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กและเดสก์ทอปที่ไม่มีอะแดปเตอร์ไร้สายภายในมาให้
 • ข้อมูลชื่อและความปลอดภัยเครือข่าย คุณต้องใช้ชื่อของเครือข่าย (Service Set Identifier) ประเภทของระบบรักษาความปลอดภัย (WEP หรือ WPA) และ security Key (รหัสผ่าน) หากคุณจัดตั้งเครือข่ายในบ้านเอาไว้ คุณจะมีข้อมูลนี้ สำหรับในเครือข่าย WIFI สาธารณะ ให้สอบถามข้อมูลนี้จากผู้ให้บริการ

การตั้งค่าเครือข่าย WiFi ของคุณเป็นครั้งแรก

ในครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ใดๆ คุณจะต้องป้อนข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดเพื่อทำการเชื่อมต่อ คุณสามารถกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ให้ทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในระยะสัญญาณของเครือข่าย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ WiFi
บันทึก
อิมเมจต้นฉบับของคอมพิวเตอร์ HP ที่มาจากโรงงานจะมีไดรเวอร์ที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายภายในและ HP Wireless Assistant มาให้แล้ว หากคุณเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ (OS) ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายและ HP Wireless Assistant เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับเครื่องและระบบปฏิบัติการรุ่นของคุณ คอมพิวเตอร์บางรุ่นไม่มีอุปกรณ์ไร้สายภายในมาให้
หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีอิมเมจต้นฉบับของคอมพิวเตอร์ HP ที่มาจากโรงงาน คุณอาจต้องค้นหาที่ www.google.com หรือ www.youtube.com เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย
 1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ และเปิดอุปกรณ์ไร้สาย
  การเปิดอุปกรณ์ไร้สายทำได้โดยการเลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง On สวิตช์ไฟสำหรับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย และอุปกรณ์ Bluetooth (หากมี) จะอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องหรือ เหนือแป้นพิมพ์แล้วแต่รุ่น สำหรับในคอมพิวเตอร์บางรุ่น สวิตช์เป็นเพียงจุดสัมผัสบนแผงด้านบนแป้นพิมพ์ หรือบนปุ่มฟังก์ชั่นหนึ่ง
  สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ จะมีไฟ LED ที่สว่างเป็นสีน้ำเงินเมื่ออุปกรณ์ไร้สายเปิดใช้งาน และจะเป็นสีส้มเมื่อปิดใช้งาน เครื่องรุ่นใหม่บางรุ่นใช้รูปแบบสีที่แตกต่างออกไป และมีไฟ LED ในปุ่มฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง
 2. ในส่วนการแจ้งเตือนของแถบเครื่องมือ ค้นหาไอคอน HP Wireless Assistant
  • หากเปิดอยู่ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป
  • หากปิดอยู่ คลิกขวาที่ไอคอน และเลือก Open Wireless Assistant คลิก Turn on เพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์
  • หากไม่มีไอคอน คลิกที่ Start (เริ่ม) พิมพ์ hp wireless assistant ในช่องค้นหา และจากนั้นคลิก HP Wireless Assistant ในผลการค้นหา เปิดการใช้งานอุปกรณ์ไร้สาย
   หากไม่มี HP Wireless Assistant อยู่ในผลการค้นหา ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อดาวน์โหลดจากหน้าไดรเวอร์และดาวน์โหลด สำหรับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ
 3. หลังจากเปิดใช้งานอุปกรณ์ไร้สายแล้ว ให้ค้นหาไอคอนเครือข่ายไร้สายที่อุปกรณ์ไร้สายที่ใช้งานได้ในส่วนการแจ้งเตือนของแถบเครื่องมือ หากไม่มีไอคอนไร้สาย แต่เชื่อมต่อเครือข่ายเอาไว้ ให้ปลดสายเครือข่าย ไอคอนเครือข่ายไร้สายจะปรากฏขึ้น
 4. คลิกขวาที่ไอคอนเครือข่ายไร้สาย คลิก Open Network and Sharing Center (เครือข่ายและศูนย์การแชร์ข้อมูล) คลิก Set up a new connection or network (ตั้งค่าเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อใหม่) และจากนั้นเลือก Manually connect to a wireless network (เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายด้วยตนเอง)
  รูปภาพ : ตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่าย
  ภาพหน้าต่าง Set Up a Connection or Network (ตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่าย)
 5. คลิก Next (ถัดไป) (เพื่อดำเนินการต่อ)
 6. กรอกข้อมูลความปลอดภัยของเครือข่ายที่จำเป็น ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่คุณใช้เมื่อคุณติดตั้งเครือข่ายในบ้านของคุณ
  รูปภาพ : เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายด้วยตนเอง
  ภาพแสดงหน้าต่างการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายด้วยตนเอง
  • Network Name (ชื่อเครือข่าย) (SSID)
  • Security type (ประเภทระบบความปลอดภัย) (โดยทั่วไปจะใช้ WEP และ WPA )
  • Encryption type (ประเภทการเข้ารหัส) (คุณสมบัติเพิ่มเติมของระบบรักษาความปลอดภัยบางประเภท)
  • คีย์นิรภัย (Security key) หรือรหัสผ่าน
  • Start this connection automatically (เริ่มการเชื่อมต่อนี้โดยอัตโนมัติ) เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้คอมพิวเตอร์เข้าใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในระยะสัญญาณของเครือข่ายไร้สาย
 7. การตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อไร้สายเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ ให้คลิกที่ไอคอนเครือข่ายที่มีให้เลือกเพื่อแสดงรายการเครือข่ายไร้สายที่ใช้งานได้
  รูปภาพ : เครือข่ายไร้สายที่ใช้งานได้
  ภาพแสดงหน้าต่างเครือข่ายไร้สายที่ใช้งานได้

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีอยู่ใหม่

หลังจากที่คุณติดตั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายในบ้าน หรือเครือข่าย WIFI สาธารณะ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายดังกล่าวได้ในภายหลัง
หากในระหว่างการติดตั้งในครั้งแรก คุณได้เลือกตัวเลือก Start this connection automatically (เริ่มการเชื่อมต่อนี้โดยอัตโนมัติ) เอาไว้ การเชื่อมต่อเครือข่ายจะถูกสร้างขึ้น โดยใช้ค่าที่ป้อนระหว่างการติดตั้ง เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าไปอยู่ในระยะสัญญาณของเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่
บันทึก
หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางด้านความปลอดภัยบางอย่าง เช่น มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านใหม่ ดูหัวข้อการจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของคุณ
หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกให้ทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ เมื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาอยู่ในระยะสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ให้ดำเนินการต่อไปนี้
 1. เปิดอุปกรณ์ไร้สายไฟและจากนั้น คลิกที่ไอคอนเครือข่ายในแถบเครื่องมือเพื่อแสดงรายการเครือข่ายไร้สายที่มี
 2. เลือกเครือข่ายที่ต้องการ และคลิก Connect (เชื่อมต่อ)
  รูปภาพ : เครือข่ายไร้สายที่ใช้งานได้
  ภาพแสดงหน้าต่างเครือข่ายไร้สายที่ใช้งานได้
 3. เมื่อได้รับแจ้ง ให้ป้อนคีย์นิรภัย (Security key) หรือรหัสผ่าน

การจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของคุณ

หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อกลับเข้ากับเครือข่าย หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางค่า เช่น รหัสผ่าน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิด Network and Sharing Center (เครือข่ายและศูนย์การแชร์ข้อมูล)
 1. คลิกที่ไอคอนเครือข่ายในทาสก์บาร์ และคลิกที่Open Network and Sharing Center (เปิดเครือข่ายและศูนย์การแชร์ข้อมูล)
 2. คลิกที่ Manage Wireless Networks (จัดการเครือข่ายไร้สาย) ในแผงด้านซ้ายของหน้าต่าง Network and Sharing Center (เครือข่ายและศูนย์การแชร์ข้อมูล)
 3. เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการจัดการ คลิกขวา และจากนั้นเลือก Properties (คุณสมบัติ)
  รูปภาพ : Manage wireless networks (จัดการเครือข่ายไร้สาย)
  ภาพหน้าต่าง Manage wireless networks (จัดการเครือข่ายไร้สาย) ซึ่งเลือกเครือข่ายและคุณสมบัติที่เอาไว้
 4. คุณสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆ เช่น ประเภทการป้องกันและรหัสผ่านได้จากแท็บ Security (ความปลอดภัย) หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการการตั้งค่าแล้ว ให้คลิกที่ Scan (สแกน)
  รูปภาพ : แท็บ Wireless network properties security (คุณสมบัติความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย)
  ภาพแสดงแท็บ Wireless network properties security (คุณสมบัติความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย