ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องโน้ตบุ๊ก HP - การทำความเข้าใจและใช้ HP Quick Launch (Windows 7, Vista)

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องโน้ตบุ๊ก HP ระบบ Windows 7 หรือ Windows Vista
เครื่องโน้ตบุ๊กของ HP บางรุ่นมาพร้อมกับปุ่ม Quick Launch ปุ่ม Quick Launch นี้ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมที่คุณใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น หากคุณเดินทางเป็นระยะไกลเพื่อไปนำเสนองานบ่อยๆ คุณอาจตั้งโปรแกรมปุ่ม Presentation เพื่อให้ทำการเปิดงานนำเสนอที่ที่คุณใช้บ่อยได้โดยตรงโดยที่ต้องทำคือเพียงการกดปุ่ม งานนำเสนอของคุณก็จะเปิดขึ้นมา
การใช้งานที่ใช้ปุ่ม Quick Launch กันมากสองอย่าง ได้แก่:
 • ปุ่ม Presentation – ช่วยให้คุณสามารถเปิดโปรแกรมที่กำหนดและเรียกดูหน้าจอที่ปรากฏขึ้นบนจอหลายจอได้โดยการกดปุ่ม Presentation เพียงปุ่มเดียว
 • ปุ่มข้อมูล HP - แสดงข้อมูลของศูนย์ข้อมูล HP (HP Info Center) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งาน P 3D Drive Guard, HP Support Assistant, HP Wireless Assistant และข้อมูลของระบบได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เพียงการกดปุ่ม HP Info เท่านั้น
หากติดตั้งซอฟต์แวร์ปุ่ม Quick Launch เอาไว้ ไอคอน Quick Launchจะปรากฏขึ้นในถาดระบบเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
การตรวจสอบว่าคุณมีปุ่ม HP Quick Launch หรือไม่
การตรวจสอบว่าโน้ตบุ๊กของคุณมีปุ่ม HP Quick Launch หรือไม่ทำได้โดยการมองไปเหนือปุ่มฟังก์ชั่น F1-F12 บนแป้นพิมพ์ว่ามีไอคอนปุ่ม HP Info และไอคอนปุ่ม Presentation หรือไม่ หากคุณมีไอคอนเหล่านี้ แสดงว่าคุณมีปุ่ม HP Quick Launch
  รูปภาพ : ตัวอย่างปุ่ม HP Quick Launch
  ภาพปุ่ม HP Quick Launch บนแป้นพิมพ์ของเครื่องโน้ตบุ๊ก
 1. ปุ่ม Information (ข้อมูล)
 2. ปุ่ม Presentation (นำเสนอ)
  บันทึก
โน้ตบุ๊กบางรุ่นอาจมีปุ่ม HP QuickPlay แต่อาจจะไม่มีปุ่ม HP Quick Launch หากคุณมีเฉพาะปุ่ม HP QuickPlay คุณจะเห็นสัญลักษณ์ HP QuickPlay เหนือแป้นพิมพ์ แต่คุณจะไม่เห็นไอคอน Quick Launch ของปุ่ม HP Info หรือปุ่ม Presentation ปุ่ม HP QuickPlay ใช้ในการเปิด HP QuickPlay, HP DVD Play หรือโปรแกรม MediaSmart ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรม HP Quick Launch
อีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถใช้ตรวจสอบว่าคุณมีปุ่ม Quick Launch คือการดูที่หน้าเอกสารข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับโน้ตบุ๊กรุ่นของคุณได้ หากคุณมีโน้ตบุ๊กแบบสั่งประกอบ (CTO) เครื่องของคุณอาจไม่มีรายละเอียดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์มาให้ หากเครื่องของคุณไม่มีรายละเอียดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ กรุณาติดต่อ HP เพื่อสอบถามว่าโน้ตบุ๊กรุ่นของคุณมีปุ่ม HP Quick Launch หรือไม่
การขอรับซอฟต์แวร์สำหรับปุ่ม HP Quick Launch
หากคุณพบว่าคุณมีปุ่ม HP Quick Launch แต่ไอคอน HP Quick Launch ไม่แสดงขึ้นมาในถาดระบบ หรือหากปุ่ม Quick Launch ไม่เปิดแอพพลิเคชั่นเมื่อมีการกด แสดงว่าคุณยังไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Quick Launch คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับปุ่ม HP Quick Launch ที่อัพเดตล่าสุดได้ ใช้ HP Update เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์หรือไปที่หน้า HP Drivers and Downloads เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ปุ่ม HP Quick Launch เวอร์ชั่นล่าสุด
  บันทึก
หากคอมพิวเตอร์ของคุณมาพร้อมกับ Windows Vista และมีการอัพเกรดเป็น Windows 7 คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ปุ่ม Quick Launch เวอร์ชั่นล่าสุด
การใช้ซอฟต์แวร์ปุ่ม HP Quick Launch
การใช้โปรแกรมปุ่ม HP Quick Launch คลิกที่ Start (เริ่ม) พิมพ์คำว่า quick เข้าไปในช่องค้นหา และจากนั้นเลือก HP Quick Launch Buttons จากรายการเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons ขึ้นมา
หรืออีกวิธีหนึ่ง หากมีไอคอนปุ่ม HP Quick Launch ในถาดระบบติดกับนาฬิกา ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลือกของปุ่ม Quick Launch
เมื่อคุณเปิดซอฟต์แวร์ปุ่ม Quick Launch จะพบแท็บสี่แท็บ:
 • Programmable buttons – ช่วยให้คุณสามารถเลือกการดำเนินการที่คุณต้องการให้ปุ่ม Quick Launch แต่ละปุ่มดำเนินการ
 • Q Menu – ช่วยให้คุณสามารถเลือกรายการที่ปรากฏขึ้นที่เมนู Q ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งเมนู Q จากแท็บนี้ได้
 • Quick Tile – ช่วยให้คุณสามารถเลือกการจัดวางหน้าต่างสำหรับแอพพลิเคชั่นในปัจจุบันที่กำลังทำงานอยู่ได้
 • Preferences ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าปรับแต่งของคุณสำหรับแสดงไอคอน Quick Launchและการแจ้งเตือนของ Quick Launch บนเดสก์ทอป
ทำความเข้าใจปุ่ม Quick Launch แบบโปรแกรมได้ (Programmable)
ปุ่ม Quick Launch แบบโปรแกรมได้ช่วยให้คุณเปลี่ยนการดำเนินการของปุ่ม Quick Launch การดำเนินการที่มีให้เลือกได้แก่:
 • Browse (เรียกดู)– เรียกโปรแกรมโปรดหรือเว็บไซต์โปรด และตั้งค่าโปรแกรมหรือเว็บไซต์ดังกล่าวให้เปิดขึ้นเมื่อกดปุ่ม Quick Launch
 • HP Info Center – เป็นศูนย์กลางซึ่งคุณสามารถเรียกใช้ HP 3D Drive Guard, HP Help and Support, HP Wireless Assistant และข้อมูลระบบได้
 • Presentation – ช่วยให้คุณสามารถเปิดโปรแกรม ไฟล์ หรือเว็บไซต์ได้โดยอัตโนมัติ และปรับการตั้งค่าวิดีโอและกำลังไฟให้เหมาะสมกับการรับชม
 • Q Menu – เป็นศูนย์กลางซึ่งคุณสามารถเรียกใช้โปรแกรม ไฟล์ เมนู และเว็บไซต์ที่คุณใช้ส่วนใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกให้ใช้การดำเนินการเริ่มต้นสำหรับปุ่ม Presentation โดยกำหนดค่าให้เปิดสไลด์ Microsoft PowerPoint ที่คุณใช้บ่อยๆ เมื่อเดินทางไปติดต่อธุรกิจ และให้แสดงสไลด์ทั้งที่จอภาพโน้ตบุ๊กของคุณและจอนำเสนอ(แสดงผลแบบสองจอ)
การโปรแกรมปุ่ม HP Quick Launch
การโปรแกรมปุ่ม Quick Launch ทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก Start (เริ่ม) พิมพ์คำว่า quick เข้าไปในช่องค้นหา และจากนั้นเลือก HP Quick Launch Buttons จากรายการเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
  หรืออาจใช้การดับเบิลคลิกที่ไอคอน Quick Launch ในถาดระบบเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
 2. เลือกการดำเนินการที่ต้องการสำหรับปุ่ม Quick Launch แต่ละปุ่มโดยคลิกที่ลูกศรทางด้านขวาของชื่อการดำเนินการแต่ละชื่อ เลือกการดำเนินการจากเมนูแบบป็อปอัพ คลิก Apply (นำไปใช้) และ OK (ตกลง)
หลังจากนี้ ปุ่ม Quick Launch จะทำการดำเนินการตามที่คุณโปรแกรมเอาไว้
การกำหนดค่าการนำเสนอสไลด์สำหรับการดำเนินการ Presentation
หากคุณเลือกการดำเนินการ Presentation ให้ใช้กับปุ่ม Quick Launch คุณจะต้องกำหนดค่าการนำเสนอ การกำหนดค่าการนำเสนอจะเป็นการเลือกโปรแกรม ไฟล์ หรือเว็บไซต์ที่ต้องการเปิดเมื่อคุณกดปุ่ม Quick Launch ที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดค่าการแสดงผล
  บันทึก
เมื่อใช้ปุ่ม Quick Launch เพื่อแสดง การนำเสนอบนจอภาพภายนอก คุณจะไม่สามารถสลับผู้ใช้ระหว่างการนำเสนอเมื่อใช้จอภาพภายนอก การเปลี่ยนแปลงโหมดแสดงผลโดยใช้คีย์ fn + f4 การสลับจอ และการใช้ปุ่ม Presentation และเมนู Quick Launch จะไม่ทำงานหากคุณเปลี่ยนผู้ใช้ในระหว่างการนำเสนอ หากคุณเปลี่ยนผู้ใช้และพบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานเกิดขึ้น ให้ออกจากบัญชีผู้ใช้แรกและตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ที่สองมีการเข้าใช้งานอย่างถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะทำการนำเสนอต่อไป
การเลือกโปรแกรม ไฟล์ หรือเว็บไซต์ที่ต้องการเปิดเมื่อคุณกดปุ่ม Quick Launch ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก Start (เริ่ม) พิมพ์คำว่า quick เข้าไปในช่องค้นหา และจากนั้นเลือก HP Quick Launch Buttons จากรายการเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
  หรืออาจใช้การดับเบิลคลิกที่ไอคอน Quick Launch ในถาดระบบเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
 2. จากแท็บ Programmable Buttons (ปุ่มแบบโปรแกรมได้) คลิกที่ Configure (กำหนดค่า) ทางด้านขวาของ Presentation action และจากนั้นคลิก Browse (เรียกดู)
 3. เลื่อนไปยังโปรแกรม ไฟล์ หรือเว็บไซต์ที่ต้องการเปิดเมื่อคุณกดปุ่ม Quick Launch คลิก Open (เปิด), Apply (นำไปใช้) และ OK (ตกลง)
หลังจากนี้ ปุ่ม Presentation จะเปิดโปรแกรม ไฟล์ หรือเว็บไซต์ที่คุณโปรแกรมเอาไว้ ยกเว้นในกรณีที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับการนำเสนอ
การตั้งค่าการแสดงผลมีค่าสามค่าที่มักใช้ในการนำเสนอ:
 • Internal only (ภายในเท่านั้น): ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกเดียวที่สามารถใช้ได้หากโน้ตบุ๊กของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับจอแสดงผลอื่น ๆ การแสดงผลภายในเท่านั้นหมายถึงจอแสดงผล LCD ซึ่งอยู่ที่ฝาของโน้ตบุ๊กของคุณ
 • Dual display (จอแสดงผลคู่): ตัวเลือกนี้จะสามารถเลือกใช้ได้หากคุณเชื่อมต่อจอภาพชุดที่สองหรือโปรเจคเตอร์เข้ากับโน้ตบุ๊กของคุณ ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์มากสำหรับการประชุมทางธุรกิจ เนื่องจากจะช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลที่อยู่ในหน้าจอของคุณเอง ขณะที่คนอื่นๆ สามารถดูบนหน้าจอที่สองได้ไปพร้อมกัน คุณอาจใช้คีย์ fn + f4 เพื่อสลับระหว่างโหมดแสดงผลในการตั้งค่านี้ โดยปิดจอภาพหนึ่งหรืออีกจอภาพหนึ่ง หรือให้เปิดทั้งสองจอภาพตามที่คุณเลือก
 • Extended desktop (เดสก์ทอปแบบขยาย) ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้หากคุณเชื่อมต่อจอภาพที่สองเข้ากับโน้ตบุ๊กของคุณ เดสก์ทอปแบบขยายจะมองจอทั้งสองจอเป็นจอแสดงผลขนาดใหญ่เพียงหนึ่งจอ ดังนั้นเดสก์ท็อปของคุณจึงขยายการแสดงผลจากจอแสดงผลหนึ่งไปครอบคลุมอีกจอ คุณสามารถเปิดแอพพลิเคชั่นมากกว่าหนึ่งแอพพลิเคขั่นให้มีขนาด "เต็มหน้าจอ" และดูเทียบกันบนจอภาพสองจอ คุณสามารถเลื่อนเมาส์ของคุณจากจอแสดงผลหนึ่งไปยังอีกจอหนึ่งได้
การกำหนดค่าการแสดงผลสำหรับการ Presentation
การตั้งค่าโหมดแสดงผลเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรม ไฟล์ หรือเว็บไซต์ซึ่งปุ่ม Presentation จะเปิดขึ้นมา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เชื่อมต่อจอภายนอกหรือโปรเจคเตอร์
 2. คลิก Start (เริ่ม) พิมพ์คำว่า quick เข้าไปในช่องค้นหา และจากนั้นเลือก HP Quick Launch Buttons จากรายการเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
  หรืออาจใช้การดับเบิลคลิกที่ไอคอน Quick Launch ในถาดระบบเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
 3. จากแท็บ Programmable Buttons (ปุ่มแบบโปรแกรมได้) คลิกที่ Configure (กำหนดค่า) ทางด้านขวาของ Presentation action เลือกตัวเลือกการตั้งค่าการแสดงผลที่ต้องการ คลิก Apply (นำไปใช้) และ OK (ตกลง) HP ขอแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือก Allow system to determine the optimum resolution (ให้ระบบกำหนดความละเอียดที่เหมาะสม) การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยให้คอมพิวเตอร์ปรับการตั้งค่าบนจอภาพหลายจอของคุณโดยอัตโนมัติ
ตอนนี้ คุณได้กำหนดค่าการแสดงผลสำหรับการทำ Presentation เสร็จสิ้นแล้ว
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Q Menu
Q Menu เป็นศูนย์กลางซึ่งคุณสามารถเรียกใช้โปรแกรม ไฟล์ เมนู และเว็บไซต์ที่คุณใช้บ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถปรับแต่ง Q Menu เพื่อเพื่อให้มีตัวเลือกตามที่คุณต้องการ และเรียงตามลำดับที่ต้องการดูได้อีกด้วย คุณสามารถเพิ่มรายการที่กำหนดเอสไว้หรือลบออกจากเมนู Q รวมทั้งสร้างและแก้ไขรายการที่คุณกำหนดเอาไว้ได้เอง นอกจากนั้น คุณยังสามารถปรับตำแหน่งรายการในเมนู Q เพื่อให้แสดงตามลำดับที่ต้องการให้ปรากฏได้อีกด้วย
การเพิ่มและลบรายการเมนู Q ที่กำหนดเอาไว้
การเพิ่มและลบรายการในเมนู Q ที่กำหนดเอาไว้ทำได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้
 1. คลิก Start (เริ่ม) พิมพ์คำว่า quick เข้าไปในช่องค้นหา และจากนั้นเลือก HP Quick Launch Buttons จากรายการเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
  หรืออาจใช้การดับเบิลคลิกที่ไอคอน Quick Launch ในถาดระบบเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
 2. จากแท็บ Q Menu เลือกทำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการให้แสดงที่เมนู Q และยกเลิกการเลือกรายการที่คุณต้องการลบออกจากเมนู Q จากนั้นคลิก Apply (นำไปใช้) และ OK (ตกลง)
ตอนนี้เมนู Q จะแสดงเฉพาะตัวเลือกที่คุณเลือกเอาไว้เท่านั้น
การสร้างรายการแบบกำหนดเองสำหรับเมนู Q
การสร้างรายการแบบกำหนดเองสำหรับเมนู Q สามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก Start (เริ่ม) พิมพ์คำว่า quick เข้าไปในช่องค้นหา และจากนั้นเลือก HP Quick Launch Buttons จากรายการเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
  หรืออาจใช้การดับเบิลคลิกที่ไอคอน Quick Launch ในถาดระบบเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
 2. จากแท็บ Q Menu คลิก Add (เพิ่ม) ป้อนชื่อสำหรับใช้แสดงผล (Display Name) สำหรับรายการที่คุณกำลังสร้าง แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • ป้อนชื่อไฟล์หรือ URL แบบเต็ม (เช่น http://www.hp.com) ในช่อง File Name และจากนั้นคลิก OK (ตกลง) หรือ
  • คลิก Browse (เรียกดู) ค้นหาโปรแกรมหรือไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม คลิก Open (เปิด) แล้วคลิก OK (ตกลง)
 3. คลิก Apply (นำไปใช้) แล้วคลิก OK (ตกลง)
ในตอนนี้ รายการที่คุณสร้างจะปรากฏขึ้นในเมนู Q
การปรับเปลี่ยนรายการแบบกำหนดเองในเมนู Q
หากคุณมีรายการเมนู Q แบบกำหนดเองที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อแสดงผลหรือชื่อไฟล์ คุณสามารถใช้ปุ่ม Modify เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ คุณไม่สามารถแก้ไขรายการเมนู Q ที่กำหนดมาให้แล้ว เช่น System Information (ข้อมูลระบบ) หรือ Power Options (ตัวเลือกการใช้พลังงาน)
การแก้ไขรายการเมนู Q แบบกำหนดเอง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
 1. คลิก Start (เริ่ม) พิมพ์คำว่า quick เข้าไปในช่องค้นหา และจากนั้นเลือก HP Quick Launch Buttons จากรายการเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
  หรืออาจใช้การดับเบิลคลิกที่ไอคอน Quick Launch ในถาดระบบเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
 2. จากแท็ป Q Menu คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย (ไม่ว่าจะมีการทำเครื่องหมายเอาไว้แล้วหรือไม่) เพื่อเปิดใช้งานปุ่ม Modify
 3. คลิกที่ปุ่ม Modify (เปลี่ยนแปลง) และแก้ไขชื่อแสดงผลหรือชื่อไฟล์ ตามที่ต้องการ คลิก OK (ตกลง), Apply (นำไปใช้) และ OK (ตกลง)
 4. ทำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ข้างต้นซ้ำสำหรับรายการเมนู Q แบบกำหนดเองทุกรายการที่คุณต้องการแก้ไข
ตอนนี้ คุณได้แก้ไขรายการเมนู Q แบบกำหนดเองเรียบร้อยแล้ว
การปรับเลื่อนตำแหน่งรายการในเมนู Q
หากคุณไม่ชอบลำดับการแสดงรายการในเมนูของ Q คุณสามารถปรับตำแหน่งรายการต่างๆ ได้
การปรับลำดับการแสดงรายการในเมนูของ Q ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก Start (เริ่ม) พิมพ์คำว่า quick เข้าไปในช่องค้นหา และจากนั้นเลือก HP Quick Launch Buttons จากรายการเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
  หรืออาจใช้การดับเบิลคลิกที่ไอคอน Quick Launch ในถาดระบบเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
 2. จากแท็บ Q Menu เลือกรายการที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งในรายการที่แสดงขึ้นในเมนู Q (แม้ว่าจะมีการทำเครื่องหมายในช่องอยู่แล้วก็ตาม) จากนั้นคลิก Move Up (เลื่อนขึ้น) หรือ Move Down (เลื่อนลง) เพื่อปรับตำแหน่งของรายการในเมนู
    บันทึก
  หากคุณได้ยกเลิกการทำเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานปุ่ม Modify ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำเครื่องหมายช่องทำเครื่องหมายกลับมาเพื่อแสดงตัวเลือกในเมนู Q
 3. คลิก Apply (นำไปใช้) แล้วคลิก OK (ตกลง)
ลำดับการแสดงรายการในเมนู Q ของคุณในตอนนี้จะเปลี่ยนไปตามที่คุณเลือก
การใช้ Q Menu
การเปิดเมนู Q และเลือกโปรแกรม ทำได้โดยการกดปุ่ม HP Quick Launch ซึ่งโปรแกรมเอาไว้ให้เปิดเมนู Q
หรืออาจใช้การคลิกขวาที่ไอคอน HP Quick Launch ในถาดระบบ จากนั้นเลือก Launch Q Menu เพื่อเปิดเมนู Q คลิกที่รายการเพื่อเปิดโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่เลือก
ทำความเข้าใจ Quick Tile (แถบรายการด่วน)
หากคุณใช้งานแอพพลิเคชั่นหลายแอพพลิเคชั่นที่ต้องเปิดพร้อมกันเป็นประจำ คุณอาจต้องการกำหนดว่าให้เปิดแอพพลิเคชั่นแต่ละแอพพลิเคชั่นติดกัน หรือเปิดแอพพลิเคชั่นหนึ่งเหนือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ตัวเลือก Quick Tile (แถบรายการด่วน) ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าดังกล่าวได้
การตั้งค่าแถบรายการด่วน
การตั้งค่าแถบรายการด่วนสามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดโปรแกรมที่คุณต้องการตั้งค่าของแถบรายการด่วน
 2. คลิก Start (เริ่ม) พิมพ์คำว่า quick เข้าไปในช่องค้นหา และจากนั้นเลือก HP Quick Launch Buttons จากรายการเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
  หรือใช้การดับเบิลคลิกที่ไอคอน Quick Launch ในถาดระบบเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
 3. จากแท็บ Quick Tile เลือกตัวเลือก Vertical Tile (แถบรายการแนวตั้ง) หรือ Horizontal Tile (แถบรายการแนวนอน)
 4. ในส่วน Applications currently running (แอพพลิเคชั่นที่กำลังทำงานอยู่) เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการให้มีการตั้งค่าแถบรายการด่วน
 5. คลิก Apply (ปรับใช้) จากนั้นเลือก OK (ตกลง)
จากนี้ โปรแกรมที่เลือกไว้จะเปิดขึ้นตามค่าเริ่มต้นในมุมมองแถบรายการที่คุณเพิ่งเลือกไว้ ยกเว้นในกรณีที่คุณเปลี่ยนค่าของแถบรายการด่วน
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าปรับแต่งของ Quick Launch
ไอคอน HP Quick Launch ปรากฏขึ้นในถาดระบบและแสดงการแจ้งเตือน HP Quick Launch Buttons บนเดสก์ทอปตามค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
หากคุณไม่ต้องการให้แสดงไอคอน HP Quick Launch ในถาดระบบ หรือไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนบนเดสก์ทอป คุณสามารถปิดตัวเลือกดังกล่าวหรือสั่งให้ HP Quick Launch ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงผลของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณในแท็บ Preferences คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิด หรือปิดค่าปรับแต่งส่วนบุคคล
การตั้งค่าค่าปรับแต่งของ Quick Launch
การตั้งค่าค่าปรับแต่งของ Quick Launch สามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก Start (เริ่ม) พิมพ์คำว่า quick เข้าไปในช่องค้นหา และจากนั้นเลือก HP Quick Launch Buttons จากรายการเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
  หรืออาจใช้การดับเบิลคลิกที่ไอคอน Quick Launch ในถาดระบบเพื่อเปิดหน้าต่าง HP Quick Launch Buttons
 2. จากแท็บ Preferences (ค่าปรับแต่ง) ทำเครื่องหมายหรือยกเลิกการทำเครื่องหมายเพื่อตั้งค่าค่าปรับแต่งส่วนบุคคล คลิก Apply (นำไปใช้) และ OK (ตกลง)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย