ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องโน้ตบุ๊ก HP - แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ LAN หรืออินเทอร์เน็ตเมื่อใช้สาย Ethernet เพื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์หรือโมเด็ม (Windows Vista และ XP)

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้สายอีเทอร์เน็ตอาจสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นครั้งคราว คอมพิวเตอร์อาจเชื่อมต่อโดยตรงกับโมเด็มหรือโมเด็ม DSL หรืออาจมีเราเตอร์ระหว่างคอมพิวเตอร์และโมเด็ม ถึงแม้ว่าการดำเนินการด้านล่างนี้อาจช่วยแก้ไขปัญหาในกรณีที่คอมพิวเตอร์ขาดการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อื่นในเครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย หรือเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย แต่เอกสารชุดนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นหลัก
บันทึก
ขั้นตอนแก้ไขปัญหาด้านล่างนี้ส่วนใหญ่จะทำสามารถดำเนินการได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งนี้ ก่อนที่คุณทำการแก้ไขปัญหาเครือข่ายขั้นสูงหรือพยายามดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์หรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเข้ากับเครือข่ายเพื่อตรวจสอบว่า เป็นปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย
ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เลย
หากคอมพิวเตอร์ไม่เคยเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตได้เลย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณเพื่อขอโปรแกรมและคำแนะนำในการต่อสาย LAN หรือดูเอกสารต่อไปนี้:
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
หากคอมพิวเตอร์สูญเสียการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตในเครือข่ายไร้สาย ดูเอกสารต่อไปนี้:

ดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นอันดับแรก

มีขั้นตอนแก้ไขปัญหาง่ายๆ บางอย่างที่คุณสามารถทำได้ก่อนที่จะเริ่มการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือการแก้ไขปัญหาขั้นสูง ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายหลายๆ ปัญหาได้

การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

คุณสามารถแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยตนเองได้โดยการทำขั้นตอนในรายการต่อไปนี้ตามลำดับ

Advanced Network Troubleshooting (การแก้ไขปัญหาเครือข่ายขั้นสูง)

หากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลังจากตรวจสอบเครือข่ายอย่างเร็วและการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแล้ว คุณสามารถใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขั้นสูงดังต่อไปนี้ คุณอาจต้องใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อค้นหากระดานกระทู้บริการของผู้ใช้ของ HP เพื่อค้นหาปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายที่คล้ายกับปัญหาของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย