ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

PC โน้ตบุ๊ก HP Envy - การใช้ Beats Audio (Windows 7)

เอกสารนี้ใช้กับ PC โน้ตบุ๊ก HP Envy ที่มี Beats Audio
Beats Audio เป็นระบบควบคุมข้อมูลเสียงขั้นสูงที่สามารถควบคุมเสียงเบส (ซับวูฟเวอร์) ได้อย่างนุ่มลึกและให้เสียงที่สดใสชัดเจน Beats Audio จะถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น
เปิดใช้งาน Beats Audio โดยกด fn+b หากปิดซับวูฟเวอร์ไว้ ไอคอน Beats จะมีเครื่องหมายขีดฆ่า
การกำหนดค่า Beats Audio
เปิด Beats Audio และกำหนดค่าการเปิดเล่นและการบันทึกเสียงได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เลือก Start (เริ่ม) Control Panel (แผงควบคุม) Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) HP Beats Audio Control Panel (แผงควบคุม HP Beats Audio)
  รูปภาพ : คุณสมบัติของ Beats Audio
  หลังจากเปิด Beats Audio เป็นครั้งแรก คุณสามารถค้นหาโปรแกรมได้โดยพิมพ์ Beats Audio ในฟิลด์ค้นหาของเมนู Start (เริ่ม)
 2. เลือกแท็บ Playback (เปิดเล่น) ที่แถบรายการด้านบนสุด จากแผงคำสั่งด้านซ้าย สามารถดำเนินการดังนี้
  • ปรับค่าและอีควอไลเซชั่นของ Speakers and Headphones (ลำโพงและเฮดโฟน) Independent Headphones (เฮดโฟนแยกเฉพาะ) และ ATI HDMI Output (สัญญาณ ATI HDMI ขาออก)
 3. เลือกแท็บ Recording (การบันทึก) ที่แถบด้านบนสุด จากแผงคำสั่งด้านซ้าย สามารถดำเนินการดังนี้
  • ปรับค่าสำหรับ Microphone (ไมโครโฟน) Integrated Microphone Array (ชุดไมโครโฟนในตัว) และ Stereo Mix (สเตอริโอมิกซ์)
 4. เลือกแท็บ Preferences (ค่าปรับแต่ง) ที่แถบด้านบนสุด จากแผงคำสั่งด้านซ้าย สามารถดำเนินการดังนี้
  • ปรับค่าสำหรับ HP Beats Audio
การอัพเดต Beats Audio
อัพเดตซอฟต์แวร์ Beats Audio โดยเข้าไปที่ HP Software & Driver Downloads สำหรับโน้ตบุ๊กรุ่นที่คุณใช้

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย