ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

PC โน้ตบุ๊ก HP - การใช้ยูทิลิตี้ USB Recovery Flash Disk Creation แบบดาวน์โหลดได้

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP ระบบ Windows 7 และ Vista
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่สามารถจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบแบบต่อพ่วงได้ผ่านซอฟต์แวร์ HP Recovery Manager หากตัวเลือกนี้ไม่มีอยู่จาก Recovery Manager และคอมพิวเตอร์ยังมีพาร์ติชั่นฮาร์ดไดร์ฟข้อมูลสำหรับกู้ระบบอยู่ คุณสามารถจัดทำระบบกู้ข้อมูลจากแฟลชไดร์ฟ USB โดยใช้ยูทิลิตี้ USB Recovery Flash Disk Creation ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ใช้เอกสารชุดนี้เพื่อจัดทำระบบกู้ข้อมูลผ่าน USB หากตัวเลือกดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ผ่าน Recovery Manager
การจัดทำชุดกู้ข้อมูลผ่านแฟลชไดร์ฟ USB เป็นประโยชน์สำหรับโน้ตบุ๊กที่ไม่มีออพติคอลดิสก์ในตัว เงื่อนไขในกาจัดทำชุดกู้ข้อมูลสำหรับ Vista หรือ Windows 7 ผ่านแฟลชไดร์ฟ USB ได้แก่
 • จัดทำระบบกู้ข้อมูลได้เพียงชุดเดียวเท่านั้น
  หากคุณจัดทำหรือพยายามจัดทำดิสก์กู้ข้อมูลมาก่อนแล้ว อย่าใช้ Flash Disk Utility หากกระบวนการจัดทำชุดข้อมูลครั้งแรกล้มเหลว คุณสามารถขอดิสก์กู้ข้อมูลทดแทนได้จาก HP
 • คอมพิวเตอร์จะต้องมีส่วนปรับตั้งค่าเดิมของ HP สำหรับ Vista หรือ Windows 7 รวมทั้งพาร์ติชั่นสำหรับกู้ข้อมูล
  ระบบกู้ข้อมูลจาก USB จะไม่สามารถจัดทำได้หากมีการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเดิม หรือหากพาร์ติชั่นกู้ข้อมูลถูกลบทิ้ง
 • อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ของคุณควรมีพื้นที่อย่างน้อย 8 GB ตรวจสอบพื้นที่ว่างของแฟลชไดร์ฟก่อนจัดทำระบบกู้ข้อมูล ใช้แฟลชดิสก์ 16 GB เพื่อให้มั่นใจที่สุด
 • ต่อแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับหัวต่อ USB 2.0 ยูทิลิตี้ USB Recovery Flash Disk Creation ไม่รองรับพอร์ต USB 3.0
 • ไม่สามารถใช้ฮาร์ดไดร์ฟต่อพ่วงผ่านพอร์ต USB ได้
จัดทำระบบกู้ข้อมูลผ่าน USB โดยใช้ Flash Disk Creation Utility
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและเรียกใช้ HP Flash Disk Creation Utility:
 1. ดาวน์โหลดยูทิลิตี้ USB Recovery Flash Disk Creation
  1. คลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดยูทิลิตี้ตามระบบปฏิบัติการที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
  2. เลือกปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
  3. จากกล่องโต้ตอบ File Download - Security Warning (ดาวน์โหลดไฟล์ - แจ้งเตือนความปลอดภัย) เลือกปุ่ม Save (บันทึก)
   รูปภาพ : บันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลด
   ภาพกล่องโต้ตอบ File Download - Security Warning (ดาวน์โหลดไฟล์ - แจ้งเตือนความปลอดภัย)
     บันทึก
   อย่าเลือก Run (เรียกใช้) ระหว่างการดาวน์โหลด หากคุณเลือก Run (เรียกใช้) กระบวนการจัดทำดิสก์จะเริ่มขึ้นทันทีและคุณจะไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ระหว่างจัดทำดิสก์กู้ข้อมูลผ่านแฟลชไดร์ฟ USB
  4. บันทึกไฟล์ไปยังฮาร์ดไดร์ฟในตำแหน่งที่สามารถเปิดได้โดยง่าย เช่น เดสก์ทอป Windows หรือโฟลเดอร์ My Documents
 2. เรียกใช้ยูทิลิตี้ Run USB Recovery Flash Disk Creation
    หมายเหตุ
  ข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB จะถูกลบทิ้งระหว่างกระบวนการนี้ อย่าลืมบันทึกข้อมูลที่สำคัญจากอุปกรณ์ก่อนจัดทำระบบกู้ข้อมูล
  1. ต่อสายจ่ายไฟ AC
  2. ปิดซอฟต์แวร์ทั้งหมด
  3. เสียบอุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB ไปยังหัวต่อ USB 2.0
  4. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Flash disc USB Recovery Flash Disk Utility ที่ดาวน์โหลดและบันทึกไว้ก่อนหน้านี้
  5. เมื่อได้รับแจ้ง ให้ตอบรับข้อตกลงสำหรับผู้ใช้
  6. เมื่อได้รับแจ้ง ให้เลือกชื่อแฟลชไดร์ฟ USB ที่ต้องการใช้เพื่อกู้ข้อมูล
  7. รอให้ยูทิลิตี้จัดทำระบบกู้ข้อมูลสำหรับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลดังกล่าว
     หมายเหตุ
   ระหว่างการจัดทำ คอมพิวเตอร์จะหยุดเป็นระยะ ๆ และจะดูเหมือนว่าไม่มีการทำงานใด ๆ ระยะหนึ่ง อย่าแทรกกระบวนการจัดทำดิสก์หรือนำอุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB ออก เมื่อกระบวนการจัดทำเสร็จสิ้น คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทและแจ้งให้คุณล็อกอินเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
  8. หลังจากเสร็จสิ้น ให้นำอุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB ออกและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย คุณสามารถใช้ระบบกู้ข้อมูลนี้เพื่อคืนค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กลับเป็นสถานะเดิมเมื่อตอนที่จัดซื้อมาใหม่
ปัญหาทั่วไปที่มักพบระหว่างการจัดทำชุดกู้ข้อมูล
ต่อไปนี้เป็นข้อความแจ้งข้อผิดพลาดและปัญหาที่พบทั่วไปเมื่อจัดทำชุดกู้ข้อมูลผ่านแฟลชไดร์ฟ USB 2.0 เลือกข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย